Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

 

Objawienie się Króla Miłosierdzia 28-go grudnia 2022 r.

 

Widzę Łaskawe Dziecię Jezus w praskiej postaci ubrane w płaszcz i tunikę Jego Najdroższej Krwi. Król Miłosierdzia trzyma w Swojej prawej ręce wielkie złote berło. Pan kładzie prawą rękę na Swoje otwarte serce koloru czerwonego przeplatanego złotem, które intensywnie promieniuje.  Pomiędzy sercem a Jego dłonią wystaje kilka różańców. Widzę tradycjny sznur różańca, różaniec do Najdroższej Krwi, mały różaniec do Dzieciątka Jezus w praskiej postaci i różaniec do Oblubienicy Ducha Świętego. Król Niebios trzyma je usilnie  na Swoim Sercu i mówi:

"W Imię Ojca i Syna – którym Jestem Ja - i Ducha  Świętego.  Amen.

Spójrzcie na Mnie! Jestem waszym Zbawicielem. Chcę was uratować. Dziś, w święto niewinnych ianków, powię wam, jak możecie uratować wasze kraje i ustrzec je przed wojną, nieszczęściem i chaosem. Spójrzcie na Mnie! Spójrzcie na Moje serce! Obudźcie się! Módlcie się na tych paciorkach łask codziennie. Poprzez modlitwę różańcową wielu  modlących się serc uratujecie swoje kraje i ludzi w nich mieszkających. Dokonajcie aktu poświęcenia waszych krajów. Poświęćcie je Mojej Najświętszej Matce i Mnie, Mojemu Najświętszemu Sercu wypełnionemu Moją Najdroższą Krwią. Obdaruję was łaskimi z nieba.

Niech w Niemczech i wielu innych krajach nastąpi przełom, aby grzech nie dominował. Od was drogie dusze zależy, jak dotkliwie lub jak łagodnie dotknie was sąd karny. Połączcie się w modlitwie płynącej z serc waszych. Módlcie się, aby zadośćuczynić Ojcu Przedwiecznemu za ciężki grzech aborcji. Jestem z wami. Przyjmijcie Moje słowa poważnie! Adieu!"

Król Miłosierdzia błogosławi Swoim berłem i znika. Podobnie czynią to też aniołowie.

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

       copyright