Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

Objawienie Łaskawego Dzieciątka Jezus 25-go lipca 2022 r. nad studzienką “Maria Annuntiata” przy Domie Jeruzalem.

 

Widzę na niebie ładną, dużą złotą świetlną kulę, która szybuje od strony kościoła parafialnego w naszym kierunku. Towarzyszą jej dwie mniejsze złote świetlne kule. Duża kula otwiera się i przecudne światło spływa na nas. Z kuli świetlnej wyłania się Łaskawe Dziecię Jezus i objawia się. Nosi piękną, dużą złotą koronę, oraz płaszcz i tunikę Jego Najdroższej Krwi. Zarówno tunika jak i płaszcz wyhaftowane są złotymi liliami. W prawej ręce trzyma duże, złote berło na którym wierzchu widnieje złota kula, a na niej przepiękny, złoty krzyż. W lewej ręce trzyma Dziecię Jezus Vulgatę (Pismo Święte). Jest to piękna, złotem połyskująca księga, na której widnieje krzyż. Łaskawe Dziecię Jezus ma ciemnobrązowe krótkie kręcone włosy i niebieskie oczy. Tymi promiennymi, niebieskimi oczami przypatruje nam się intensywnie.

Teraz otwierają się pozostałe dwie mniejsze kule. Z ich świateł wyłaniają się dwa anioły. Ubrane są w proste, promiennie białe tuniki i rozpościerają nad nami niczym namiot płaszcz Łaskawego Dzieciątka Jezus. Widzę, że płaszcz Króla Miłosierdzia rozciąga się dalej poza granice Domu Jeruzalem.

Król Miłosierdzia mówi:

"W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Synem, Jestem Ja. Jestem z Tym, który Jest. Jest Nim Ojciec Przedwieczny w Niebie. Drodzy przyjaciele, nie dajcie się zwieść! Pozostańcie Mi wierni, a także nauce Ojca Przedwiecznego. Jeśli będziecie się modlić i czynić pokutę, to Ojciec Przedwieczny złagodzi karę. Wzywam wszystkie narody do modlitwy zadośćuczynienia! A wy, drodzy przyjaciele, nie patrzcie na świat, nie patrzcie na błędy, które świat rozpowszechnia. Patrzcie na Mnie!"

Vulgata otwiera się. Jej strony przesuwane, niczym niewidzialną ręką, zatrzymują się na fragmencie Biblii Mateusz 5. Król Miłosierdzia mówi:

"Pismo to jest waszym kluczem do nieba. Czytajcie je uważnie. Polecam je wam i miejcie litość! Miejcie litość szczególnie w czasie biedy. Nie powiedziałem wam, że chrześcijanie są jedną rodziną? Niech tak się zachowują. Kto jest moim ojcem, kto jest moją matką, kim są moi bracia? Bóg jest Moim Ojcem! Moimi braćmi są ci, którzy idą za Mną. Moją Matką jest Najświętsza Panna Maryja. Taką Ją znacie."

Mamuela: "Tak Panie, znamy Ją".

Król Niebios mówi:

"Podarowuję was Dom Zmiłowania. Czyńcie z tego daru dobro!"

Otrzymałam osobiste przesłanie.

Łaskawe Dziecię Jezus mówi:

"Jeśli zmiłujecie się nad nimi, to i Ojciec Przedwieczny okaże wam również zmiłowanie; to zmiłuje się i nad wami".

Teraz Król Miłosierdzia przykłada Swoje berło do Swojego Serca i staje się ono kropidłem Jego Najdroższej Krwi. Pan pokrapia nas Swoją Najdroższą Krwią:

"W Imię Ojca i Syna – którym Jestem Ja - i Ducha Świętego. Amen." Teraz Boskie Dziecię pokrapia ludzi, którzy są z dala od tego miejsca, ale zjednoczeni z Nim w myślach i modlitwie. Łaskawe Dziecię Jezus życzy Sobie następującej modlitwy, wiec modlimy się:

"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".

Pan spogląda znów uważnie na wszystkich ludzi, którzy przybyli do Niego i mówi, że ma życzenie. Czuję, jakby świat zatrzymał się w miejscu na chwilę. Proszę Pana, aby oznajmił Swoje życzenie.

Dziecię Jezus mówi:

"Życzę Sobie, aby ludzie otworzyli swoje serca. Proszę, aby przed spotkaniem ze Mną, wyznali swoje grzechy przed kapłanem w spowiedzi świętej.

Manuela: Tak, Panie. Powiem im".

Król Niebios mówi:

"Módlcie się, czyńcie pokutę. Módlcie się o pokój na całym świecie! Wezwij wszystkie narody!

Błogosławię was: W imię Ojca i Syna – którym Jestem Ja - i Ducha Świętego. Amen. Adieu!"

Manuela: "Adieu, Panie!"

Król Miłosierdzia wraca do Swojej świetlnej kuli i znika; tak samo jak i obydwaj aniołowie.

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Prawa autorskie!

 

Proszę o uważne przeczytanie fragmentu Biblii - Mateusza 5 w powiązaniu do orędzia. Możliwe jest także codzienne rozważanie jednego z Błogosławieństw podczas modlitwy.

Ewangelia wg św. Mateusza

5. rozdział

 

KAZANIE NA GÓRZE

 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

 

Osiem błogosławieństw

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

 

Zadanie uczniów

13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

Jezus a Prawo

17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Piąte przykazanie

21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. 23 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! 25 Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 26 Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

 

Szóste przykazanie

27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 29 Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

31 Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. 32 A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

 

Ósme przykazanie

33 Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. 34 A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

 

Prawo odwetu

38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! 39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

 

Miłość nieprzyjaciół

43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.