Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

Objawienie Łaskawego Dzieciątka Jezus w dniu 21-go lipca 2022 r.

(Dzień wysłania komunikatu z Rzymu ((uwaga tłumacza: z Watykanu)) do Kościoła w Niemczech).

 

Przyjmuję Komunię Świętą w czasie Mszy Świętej. Hostia uderza niczym serce 18 razy w moich ustach. Zdumiona dziękuję Panu, myśląc usilnie: Jezu, ufam Tobie! Wychwalam i wysławiam Cię na wieki!

Potem widzę przede mną Łaskawe Dziecię Jezus, ubrane w królewski płaszcz z gronostajów i czerwoną tunikę wyhaftowaną złotymi liliami. Pan nosi dużą złotą koronę, na ciemnobrązowych, krótkich kręconych włosach. Ma niebieskie błyszczące oczy. W prawej ręce trzyma duże złote berło. Twarz Jego zbliża się teraz bardzo blisko do mojej twarzy. Teraz Dziecię Jezus mówi:

"Powiedz wiernym, że Ja żyję! Jestem z Tym, który Jest.

(Uwaga własna: jest to imię Boga).

Moją naukę nie przezwyciężą bramy piekielne. Pozostańcie niezłomni i wierni! Podążaj drogą, którą Ja ci wskażę i nie odstępuj od niej! Jestem Dobrym Pasterzem i Moje owce znają Mój głos. Nie pozostawiam Moich owiec samych sobie. Powiedziałem ci, że okażę Swoją Łaskawość, jeśli będziecie się modlić, ofiarować i czynić pokutę. Módlcie się, czyńcie pokutę, ofiarujcie i czyńcie zadość! Jeśli tak będziecie postepować i w Moich sakramentach Łaski Ojca Przedwiecznego żyć, to przemienię wasze serca i zostaniecie uratowani. Wtedy wszystko będzie uświęcone i uzdrowione w Ojcu".

Podczas święcenia oleju przez kapłana Łaskawe Dziecię Jezus jest przy nim. Pan mówi: "spójrz, jego kochające serce niesie Mnie!"

 

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Prawa autorskie!