Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

Objawienie się Łaskawego Dzieciątka Jezus w Sievernich, 11-go października 2021 r.

 

Nad kasztanowcem unosi się przepiękna, duża, złota kula świetlna. Towarzyszą jej z prawej i z lewej strony po dwie mniejsze złote świetlne kule. Duża środkowa kula otwiera się i wypływa z niej na nas przepiękne światło. Tworzy ono literę "I", literę "H" i literę "S". Z pierwszej, pionowej kreski litery "H" unosi się w góre przepiękny krzyż.

Z tego światła wychodzi teraz Łaskawe Dzieciątko Jezus w praskiej postaci. Nosi Ono dużą, złotą królewską koronę, ma na Sobie tunikę oraz płaszcz w kolorze błękitu królewskiego. Zarówno tunika jak i płaszcz są wyszywane złotymi liliami. Płaszcz dekoruje dodatkowo przepiękna, szeroka złota borta, wyszywana kielichami.

Dzieciątko Jezus trzyma w Swojej prawej ręce złote berło, a w lewej złotą księgę. Widzę teraz, jak pozostałe mniejsze kule, po dwie zarówno po prawej jak i po lewej stronie się otwierają. Także i z nich wydobywa się przepięknie promieniujące złote światło, jednak mniej intensywne i ładne jak światło Dzieciątka Jezus. Wychodzą z nich aniołowie w przepięknych białych tunikach, prostych, lecz promiennie białych. Ciemnobląd włosy sięgają im do ramion. Zarówno aniołowie jak i Dzieciątko Jezus mają niebieskie oczy. Dzieciątko Jezus ma ciemnobrązowe kręcone, krótko ścięte włosy. Jego twarz jest przepiękna. Jest w wieku około pięciu do sześciu lat. Wygląda bardzo dostojnie. To Król Nieba.

Teraz aniołowie klęcząc, rozpościerają nad nami płaszcz Dzieciątka Jezus. Od wewnątrz płaszcz ten ma kolor złota.

Teraz, gdy jesteśmy schronieni pod płaszczem Dzieciątka Jezus, błogosławi Ono nas.

"W imię Ojca i Syna – którym Jestem Ja - i Ducha Świętego. Amen.

Umiłowani przyjaciele, teraz jesteście pod Moim namiotem. Mój płaszcz królewski stanie się dla was namiotem na ziemi, jeśli Mnie miłujecie. Kochajcie mnie z całego serca.

Pragnę wam podarować nić przewodnią, złotą nić przewodnią do nieba. Wszyscy znacie modlitwę różańcową. Prosiłem was zawsze o modlitwę, ofiarę i pokutę, o modlitwę zadośćuczynienia. Jest to fragment tej złotej nici przewodniej.

Ojciec Przedwieczny obarzył Moją Najświętszą Matkę Maryję mocą, aby mogła zmiażdżyć głowę węża. Wiesz, co to oznacza, tak?".

Manuela: "Wiem, co to oznacza, tak!".

"Kiedy odmawiacie Różaniec Święty, wtedy Moja Najświętsza Matka przychodzi do was, do waszych serc i do waszych domów. Odmawiajcie go codziennie, bo tam, gdzie odmawia się Różaniec Święty, tam przyozdabia Moja Najświętsza Matka wasze serca i wasze domy. I tam przybywam i Ja chętnie.

Modlitwa, ofiara, pokuta, zadośćuczynienie, modlitwa różańcowa, poświęcenie się Mojemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Mojej umiłowanej Matki- to złota nić przewodnia do nieba, którą możecie jeszcze przyozdabiać najwyższą łaską, którą otrzymujecie w czasie spowiedzi świętej.

Spójrzcie na swojego bliźniego. Obchodźcie się z nim z miłością. Patrzę na chrześcijan w Niemczech i widzę, jak bardzo są zdezorientowani. Nie kochają oni Ojca Przedwiecznego i nie kochają też swoich bliźnich. Przebaczajcie sobie nawzajem, pokutujcie, módlcie się.

Człowiek znajdzie się w domu Ojca tylko wtedy, kiedy się uświęca. Bez pokuty, modlitwy, uczestnictwa we mszy świętej- Mojej ofiary na krzyżu i korzystania z sakramentu spowiedzi świętej, ludzie nie zdołają się nawrócić.

Jeśli nadal będziecie tak bardzo grzeszyć i łamać pierwsze przykazanie, to przyjdzie na was kara. Dlatego też przychodzę do was, abyście się nawrócili, abyście się modlili, ofiarowali i czynili pokutę. Wy, drogie dusze, możecie w ten sposób złagodzić tą karę.

Podarowałem wam złotą nić przewodnią do nieba. Bierzcie Moje słowa poważnie. Nie przychodźcie do Mnie ze swoimi własnymi wyobrażeniami. Otwórzcie wasze serca, bądźcie posłuszni Mojemu Słowu".

Pan przykłada złote berło do Swojego Serca. Uśmiecha się, bo jest pokrapiany. (Obecny kapłan pokrapia Objawienie Pana egzorcyzmowaną wodą wielkanocną).

Król Niebios mówi:

"Jest to woda Mojego Ojca Przedwiecznego!".

Teraz Pan zbliża się do nas i pokrapia nas Swoją Najdroższą Krwią.

"W imię Ojca i Syna – którym Jestem Ja - i Ducha Świętego. Amen".

Manuela: "O Panie, proszę Cię za wszystkich chorych, za tych którzy zachorowali na Coronę, za wszystkich chorych. Powierzam też wszystkich biskupów i kapłanów Twojemu Najświętszym Sercu i Niepokalanemu Sercu Twojej Najświętszej Matki. Tobie polecam wszystkie nasze prośby".

Otrzymałam osobiste przesłanie.

Manuela: "Tak, powię mu".

Pan omawia z Manuela poświęcenie się Maryi według Złotej Księgi.

Manuela: "Przygotowujemy się do poświęcenia Maryi, tak".

Pan mówi: "Adieu!".

Manuela: "Adieu!"

Pielgrzymi modlą się: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.“

Widzę, jak obydwaj aniołowie wracają do światła, jak kule się zamykają. Dzieciątko Jezus wraca też do światła. Jego kula zamyka się, pulsuje i znika.

Manuela: "Deo Gratias!".

 

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000