Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

Objawienie się Łaskawego Dzieciątka Jezus w Sievernich, 27-go września 2021 r.

Nad kasztanowcem widzę dużą złotą kulę, której towarzyszą dwie mniejsze złote kule. Duża złota kula znajduje się w środku. Dwie mniejsze kule unoszą się z prawej i lewej strony tej dużej. Promieniują w naszym kierunku przepięknym światłem. Duża złota świetlna kula otwiera się i wychodzące z niej przepiękne światło formuje napis "IHS". Z światła tego wyłania się Dzieciątko Jezus w praskiej postaci z dużą złotą koroną, w tunice i płaszczu Jego Najdroższej Krwi. Ma ciemnobrązowe kręcone krótkie włosy, niebieskie oczy. Jest w wieku około pięciu do sześciu lat. Zarówno Jego płaszcz jak i tunika są ozdobione wyhaftowanymi przepięknymi złotymi liliami.

Dzieciątko trzyma duże złote berło w Swojej prawej ręce, a w lewej kulę ziemską, tak jak widzi się ją z kosmosu. Kula ziemska obraca się, a nad nią widnieje złoty krzyż. Widzę, że kula ziemska otoczona jest dużą ciemną koroną cierniową. Z korony tej spadają ciernie na ziemię, a niektóre również do morza. Mam wrażenie, że ciernie te płoną.

Pan mówi do nas:

"W imię Ojca i Syna – którym Jestem Ja - i Ducha Świętego. Amen".

"Moi przyjaciele, spójrzcie, to dla was, jako pokuta".

Manuela: "Ta pogoda, ten deszcz".

Król Niebios mówi: "Módlcie się, módlcie się, módlcie się! Szczególnie w najbliższych dniach odmawiajcie modlitwę zadośćuczynienia!".

Manuela: "Panie, co oznacza ta korona cierniowa otaczająca ziemię?".

Pan odpowiada: "To zamierzam ci teraz pokazać, ale milcz".

Dostałam osobiste przesłanie.

 (Manuela ) "To byłoby ale już ...Tego nie spodziewa się nikt!"

Dzieciątko Jezus udziela rady: "Powiedz Moim przyjaciołom, aby się szczególnie w celu zadośćuczynienia zjednoczyli w modlitwie".

Manuela: "Panie, oni wszyscy uważają, że Corona to największa plaga, ale tego się nikt nie spodziewa.

Tak, będziemy się nadal modlić".

Król Niebios mówi: "To jest konsekwencja waszych grzechów. Poprzez modlitwę zadośćuczynienia, możecie złagodzić nadchodzący sąd".

Pan przychodzi bliżej do nas.

Modlimy się: "O Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. O Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. O Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami".

Manuela: "Panie, pragnę polecić Ci szczególnie wszystkich chorych. Weź ich do Swego Najświętszego Serca".

Następnie Pan przyciska Swoje złote berło do Swego Serca. Berło to staje się kropidlem Jego Najdroższej Krwi i pokrapia tu obecnych oraz tych modlących się z nami w oddali Swoją Najdroższą Krwią.

"W imię Ojca i Syna – którym Jestem Ja - i Ducha Świętego. Amen.

Mamy się modlić:

"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.“

"Im więcej będzie modlitwy, tym więcej będzie nawróceń, tym więcej będzie miłości w sercach ludzi. Wtedy Ojciec Przedwieczny okaże wam Swoją łaskawość i dobroć. Modlitwa, ofiara, pokuta! Modlitwa, ofiara, pokuta! Modlitwa, ofiara, pokuta! Pozostańcie wierni Moim słowom, które są słowami Ojca Przedwiecznego w Niebie. Ja jestem Synem Dawida".

Manuela: "O Panie, chciała bym też szczególnie modlić się za mojego męża, który był dzisiaj operowany. Okaż mu i wszystkim chorym miłosierdzie. Bądź dla niego i dla wszystkich chorych Panem i Uzdrowicielem".

"Ojciec Niebieski ułaskawi świat, jeśli będziecie się modlić, czynić ofiarę, oraz pokutę. Ten kto grzeszy i nie zachowuje Moich przykazań, które są przykazaniami Ojca Przedwiecznego w niebie, ten szydzi z Boga, Ojca Mojego w niebie. Spójrzcie na fałszywe nauki i na błędne drogi". (Uwaga własna: Tutaj Pan odnosi się szczególnie do tych, którzy nauczają. Do tych, którzy głoszą naukę koscioła katolickiego).

Manuela: "Proszę Cię Panie także za naszych nieprzyjaciół. Pokrop też ich Swoją Najdroższą Krwią. O Jezu, Synu Dawida, ratuj nas i cały świat".

Pan mówi: "Adieu!"

Manuela: " Pan błogosławi nas - Adieu! - i znika w świetle.

Nie widziałam dzisiaj aniołów, ale one były obecne.

Adieu! Deo Gratias!"

Śpiewamy: "Jestem Kochane Dzieciątko Jezus, przyjdź i pozwól Mi być z Tobą i pozwól Mi być z Tobą!". ...

 

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000