Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

Objawienie się Łaskawego Dzieciątka Jezus w Sievernich, 20-go września 2021 r.

Widzę trzy złote kule; dużą złotą, kulę w środku i dwie po jej bokach z prawej i z lewej strony, unoszące się nad nami, a później nad kasztanowcem. Przepiękne światło, wychodzące z tych kuli spływa na nas. Duża kula będąca w środku, otwiera się teraz i wychodzi z niej przecudne światło.

Widzę teraz Dzieciątko Jezus w praskiej postaci, wychodzące z tego światła. Nosi Ono dużą złotą koronę, złotą tunikę, a na piersi widzę białą hostię ze złotym napisem Jego Najświętszego Imienia, monogramem "IHS". Pierwsza kreska litery H jest przedłużona do góry, tworząc z poprzeczną kreską krzyż. Pan odziany jest w płaszcz Jego Najdroższej Krwi, na którym wyhaftowane są złote lilie. Pan zbliża się do nas.

Teraz otwierają się dwie pozostałe kule. Wychodzą z nich aniołowie. Ich włosy sięgające do ramion są koloru ciemnoblond. Noszą na sobie proste ale przepiękne, promiennie białe tuniki.

Aniołowie klęcząc, rozpościerają nad nami Jego wspaniały płaszcz królewski.

Jesteśmy całkowicie bezpieczni w królewskim płaszczu Dzieciątka Jezus. Płaszcz ten jest u góry ściągnięty złotą klamrą, zdobioną czerwonymi kamieniami. Na klamrze widnieje raz jeszcze napis "IHS". Dzieciątko Jezus trzyma w prawej ręce duże złote berło, a w lewej ręce kulę ziemską.

Ma ciemnobrązowe loki, krótkie włosy i niebieskie oczy. Pan zbliża się i mówi:

"W imię Ojca i Syna – którym Jestem Ja - i Ducha Świętego. Amen. Jestem Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, Synem Dawida. Przychodzę, aby was pocieszyć, aby was przez ten czas przeprowadzić.

Powiedziałem wam, że nastanie ofiara Abla i ofiara Kaina. Ofiara Abla pochodzi od Boga, ale ofiara Kaina pochodzi od człowieka. Pozostańcie wierni nauce apostołów, bo ta jest ode Mnie. Przekazali ją oni wiernie w Piśmie Świętym. Pismo Święte jest Słowem Ojca Przedwiecznego, który jest w niebie. Nie może ono zostać zmienione. Słowo Boże żyje wiecznie, jest żywe. Pozostańcie mu wierni.

Obecny kapłan pokrapia kilkakrotnie objawiające się Dzieciątko Jezus egzorcyzmowaną wodą wielkanocną.

Król Niebios mówi, uśmiechając się: "Kiedy zostaję pokropiony, zbliżę się jeszcze bardziej". Pan zbliża się do nas.

Manuela: "Panie, to nie brak zaufania, nie".

Król Niebios mówi: "I woda pochodzi od Ojca Przedwiecznego". On stworzył wszystko.

Serviam, powiadam wam. Służcie Ojcu Przedwiecznemu, który jest w niebie. Nie wy jesteście "Panem"! To Ja jestem Panem, Jestem Synem Bożym, Jezusem Chrystusem. Przychodzę do was jako dziecko".

Manuela: "I mimo wszystko nosisz stygmaty, Panie?".

Dzieciątko Jezus odpowiada: "Tak!".

Manuela: "Błyszczą one przepięknie, jak rubiny. Teraz są one uwielbione".

Pan mówi: "Widzisz, to jest Mój płaszcz uwielbiony, Mój płaszcz królewski, niegdyś Mój płaszcz szyderczy".

Serviam, Serviam, Serviam! Kto mnie miłuje, uwalnia swoje serce od chęci panowania. Kto Mnie miłuje, służy Ojcu, który jest w niebie."

Manuela: "Panie, jak to zrobić ze słońcem? Z monogramem IHS? Jak powinniśmy to zrobić? Czy powinniśmy opublikować to zdjęcie w ten sposób? Czy powinniśmy opublikować Twój Święty Krzyż Ochrony? Co mamy zrobić?"

Łaskawe Dzieciątko Jezus odpowiada: "Przyozdabiajcie Moje Imię jako słońce. Tak też możecie to rozpowszechniać. Kapłan pobłogosławi to w Moje Imię i Moją mocą. I tak możecie zanieść to do waszych mieszkań. Jeśli przyozdobicie Moje Imię słońcem, zrobicie Mi przyjemność."

Manuela: "Kamieniami, Panie, wyłożyć je tutaj? Odpowiada Ci to?"

Pan odpowiada: "Mój krzyż ochronny też zanieście do waszych domów. Moje Przenajświętsze Imię jest na nim wytłoczone".

Manuela: "Zrobiliśmy Panie na Twoje polecenie drewniane krzyże i różańce. To zrobiliśmy więc dobrze. Tam nie powinniśmy założyć krzyże ochronne, lecz krzyże drewniane. Tak, tak, zrozumiałam."

Co to jest? Teraz kula ziemska zbliża się do nas.

Nad Niemcami leży korona cierniowa. Nad Ameryką, USA, leży krzyż. Nad Włochami widzę leżące narzędzia tortur, którymi przybito Naszego Pana do krzyża. Nad Francją leży Jego szyderczy płaszcz. Nad Afganistanem wylewa się kielich. Nad Izraelem widzę szyld, który przybito do krzyża Pana z napisem "INRI".

Manuela: "O Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami i nad całym światem".

Dzieciatko Jezus mówi: "Tego nie rozumiesz jeszcze".

Manuela: "Panie, jak będzie tak daleko, to musisz mi to pokazać, jeśli jest taka Twoja wola. Serviam."

Teraz Pan zbliża Swoje duże berło do Swojego Serca, które staje się kropidłem Jego Najświętszego Serca. I skrapia nas Swoją Najdroższą Krwią.

Pan mówi: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Amen. Synem Jestem Ja".

Teraz Pan poleca Manueli, aby podeszła bliżej. Pan wysuwa mi Swoją prawą stopę, abym mogła jej oddać cześć. Na Jego stopie widzę stygmat. Mogę ten stygmat pocałować.

Pan mówi: "Spoglądam w wasze serca. Niech Moje słowo zostanie w waszych sercach. Niech Moje błogosławieństwo trwa w waszych sercach. Adieu!"

Manuela: "Adieu, Mój Panie i Zbawicielu. Polecam wszystkich chorych Twojemu Najświętszemu Sercu. Wszystkich cierpiących, wszystkich tutaj obecnych i tych, którzy są z nami przez livestream obecni, polecam Twojemu Najświętszemu Sercu wraz ze wszystkimi ich prośbami. Deo Gratias! Adieu!"

Pan wraca do światła i do kuli świetlnej. Świetlna kula zamyka się. Aniołowie wracają również do swoich kul. I te zamykają się również i znikają. Deo Gratias!

Módlimy się:

"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.“

Jezus, Maryja, Józef! Jezus, Maryja, Józef! Jezus, Maryja, Józef!"

Adnotacja: Serviam (= Będę służył!)

Uwaga własna: Obecny tu kapłan wyjaśnia, że prawa stopa Pana jest synonimem Jego miłosierdzia. Natomiast lewa stopa, jest synonimem Jego sprawiedliwości. I tak ucieszyła się Manuela, że Pan dał jej do uczczenia Swoją prawą stopę.

 

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000