Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

 

Objawienie się łaskawego Dzieciątka Jezus 1-go lipca 2021 roku, w święto Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.

 

Widzę złote światło nad drzewem. Z otwierającego się światła wychodzi unosząc się w powietrzu łaskawe Dzieciątko Jezus w praskiej postaci. Nosi Ono złotą koronę, ma ciemne kręcone włosy i niebieskie oczy. Odziane jest w czerwoną tunikę z wyszywanymi złotymi liliami i czerwony płaszcz. W prawej ręce trzyma wielkie złote berło, a w lewej Złotą Księgę.

Widzę teraz jeszcze dwa otwierające się światła, jedno z prawej, a drugie z lewej strony. Są nimi dwa anioły, które towarzyszą Dzieciątku Jezus. Mają na sobie proste, skromne tuniki i do ramion sięgające ciemnoblond włosy.

Dzieciątko Jezus błogosławi nas wszystkich:

"W imię Ojca i Syna – którym Ja Jestem - i Ducha Świętego. Amen.

Czy znajdę jeszcze wiarę wśród was, gdy ponownie przyjdę? Kochane dusze, Kościół jest bardzo dręczony przez siły ciemności.

Wykupiłem dusze kosztem Mojej Najdroższej Krwi. Tego widocznie wiele dusz nie wie i nie docenia. Ja Jestem Panem. Spójrzcie, jak szatan bardzo was kusi. Prawo Mojego Ojca Przedwiecznego obowiązuje na całą wieczność.

I tak posłał Ojciec Przedwieczny Moją Najświętszą Matkę. A wy nie posłuchaliście Jej. Jak zareagowaliście na Jej orędzia?

Do was przychodzę z Moim złotym berłem, natomiast tych, którzy wywieszają flagi, będę rządził żelaznym berłem. Posługują się tęczą. Ta jest przymierzem Mojego Ojca Przedwiecznego z wami. Jest ona znakiem Ojca Przedwiecznego, a przeciwnik naśladuje ten znak.

Moje wierne dzieci wołają "Serviam" (=chcę służyć!). One są dziećmi Ojca Przedwiecznego. Ale dzieci Ezawa wołają "Non Serviam" (= nie będę służył!) tym skopiowamyn znakiem. I spójrzcie, Moja Najświętsza Matka tak często przemawiała do was na ziemi".

Pan zbliżył się do mnie i mówił, że wiele dusz na objawienia Jego Najświętszej Matki odpowiedziały "Non serviam" poprzez zsekularyzowane ruchy. Do tego doszło, że nie usłuchano apeli oraz życzeń Matki Bożej na całym świecie. W przeciwieństwie do tego, Jego Najświętsza Matka odpowiedziała Ojcu Przedwiecznemu "Serviam". Pan przypomniał mi, że Jego Najświętsza Matka w czasie swoich objawień w Sievernich rzewnie płakała z powodu przypadków molestowania dzieci. Jesteśmy powołani, aby chronić nasze dzieci. Nasze grzechy, zatwardziałość naszych serc i okrucieństwo są powodem, że figury i obrazy Matki Bożej wylewają po dzień dzisiejszy łzy, ponieważ dzieci nienarodzene, a często i dzieci, nie mają głosu.

Król Niebios mówi:

"Dzisiaj, w święto Mojej Najdroższej Krwi, pamiętam szczególnie o dzieciach nienarodzonych. Czyż nie słyszycie ich wołania? Z ich powodu objawiam się jako dziecko. I nie musicie pytać, dlaczego Ja Pan, Zbawiciel, przychodzę do was jako dziecko. Mordowanie dzieci nienarodzonych jest plagą waszych czasów. Na sądzie ostatecznym usłyszycie krzyki dzieci nienarodzonych. Ciała matek staną się grobem dzieci nienarodzonych. A powinny być pełne miłości!

Moja Najświętsza Matka jest przez ludzi podrabiana. Źródłem tej imitacji i zamętu jest "Non Serviam" ".

Pan spogląda na Swoje pulsujące Serce i mówi:

"Dlatego umożliwiam wam, abyście mogli dzisiaj zadośćuczynić i nadal modlić się w celu czynienia zadość, aby złagodzić nadchodzący sąd Ojca Przedwiecznego. Modlitwa, ofiara, pokuta! Jak bardzo cieszy Mnie wasza modlitwa".

Król Niebios dyskutuje ze mną o Piśmie Świętym. Miejsce, w którym niewiasta namaszcza Go kosztownym olejkiem. M.: "A więc chodzi Ci o ten fragment Pisma Świętego! Tak, znam go. Fragment, gdzie Ty Panie jesteś namaszczany olejkiem. Tak."

"Skrucha ludzi namaszcza ich dusze, jest namaszczeniem ich dusz. I dlatego pragnę skruszonych serc, aby przyszły do Mnie i przyjęły Sakrament Pokuty."

Pan wyjaśnia mi, że szczera skrucha w sercu człowieka jest najcenniejszym olejkiem, którym człowiek ten namaszcza swoją duszę i przygotowuje ją dla Ojca Przedwiecznego. Tak też niewiasta, która Go namaściła pełna była skruchy i oddania. Także i my powinniśmy przychodzić do Pana z sercem pełnym skruchy i gotowym do ofiary.

Otrzymałam osobiste przesłanie.

Dzieciątko Jezus zstępuje nieco niżej do nas, a aniołowie szeroko rozpościerają płaszcz Pana. Widzę teraz Jego otwarte Serce.

Tak, Jego Serce staje się coraz większe i Najdroższa Krew Pana przychodzi do nas. Dzieciątko Jezus pokrapia nas Swoją Najdroższą Krwią. Wszystko zostało przez Niego skropione Jego Najdroższą Krwią.

Łaskawy Dzieciątko Jezus mówi:

"Tak bardzo was kocham! Pozostańcie nieugieci. Wiele dusz upadnie, ponieważ nie są posłuszne Słowom Ojca. Ich własne słowo prowadzi ich na błędną drogę. Ich własna wola łączy się z duchem czasu. Duch czasu nie jest jednak duchem Ojca Przedwiecznego, nie jest Duchem Świętym. Duch czasu jest duchem świata. Dlatego chcę was ratować, ochraniać i wzmacniać, abyście nie zginęli i aby wasze dusze pewnego dnia znalazły drogę do domu Ojca. Pozostańcie wierni Pismu Świętemu. Jest Ono Słowem Ojca Przedwiecznego, Moim Słowem i Słowem Ducha Świętego. Czyńcie zadość, módlcie się, módlcie się, módlcie się!".

Pan rozmawia ze mną na temat apostazji. M.: "Czy będzie aż tak źle? Ach! Przecież oni studiowali teologię. Nie rozumię tego. Nie potrafię tego zrozumieć. I to właśnie za nich mamy się szczególnie modlić?".

Dzieciątko Jezus mówi:

"Módlcie się szczególnie za dusze, które prowadzone są na manowce".

"Tak więc błogosławię was: W imię Ojca i Syna – którym Ja Jestem - i Ducha Świętego Amen.

Serviam! Adieu."

Pan znika w świetle, podobnie jak i aniołowie. Światła stają się coraz mniejsze i unoszą się w niebo, aż stają się dla mnie niewidoczne.

Modlimy się: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy... i modlimy się dalej różaniec.

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000

 

Ezaw w Biblii: 1. Księga Mojżeszowa-Genesis od 25:21, Jeremiasz od 49:7, Obdiasza, Malachiasz od 1:1,

Ezaw w Nowym Testamencie: Apostoł Paweł List do Rzymian rozdz.9, List Pasterski do Hebrajczyków 14-29