Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

 

Wielki Czwartek, 1-go kwietnia 2021

 

Widzę w Hostii Przenajświętszej Łaskawe Dzieciątko Jezus w praskiej postaci. Nosi Ono złotą koronę na ciemnych, kręconych, krótkich włosach. Pan ubrany jest w biało-złotą tunikę z Hostią na piersi – na której widnieje napis JHS - oraz w złoty płaszcz. Na Jego płaszczu wyhaftowane są wici cierniowe, z których każda ma na końcu pąk. Król Niebios trzyma w Swojej prawej ręce berło, zaś w lewej zwój pism. Widzę, jak Jego płaszcz stopniowo nasyca się krwią.

Dzieciątko Jezus mówi:

"To jest płaszcz Mojej Najdroższej Krwi. Drogie dusze w ogrodzie Getsemani przelałem za was Krew, nie tylko z powodu oczekującej Mnie męki, lecz również po to, abyście wy nie ulegali pokusie.

Módlcie się cicho i w milczeniu, aż Mój grób się dla was otworzy. Wtedy będziecie mogli świętować Moje Zmartwychwstanie."

Teraz wychodzi z Niego promień światła. Król Niebios mówi:

"Pozostańcie Mi wierni i nie lękajcie się. Kiedy się modlicie, ofiarujecie i zadośćuczyniacie, łagodzicie gniew Ojca Przedwiecznego. Módlcie się o nawrócenie grzeszników.

To jest Moje Słowo, które kieruje do was. Uczyniłem to już dla was w Getsemani. Umacniajcie się przez modlitwę, ofiarę i pokutę. Umacniajcie się przez Moją Świętą Ofiarę Krzyża. W ten sposób przychodzę do was na ołtarzach na całej Ziemi w Kościele katolickim, która jest Moją oblubienicą.

Spoglądam na Moich kapłanów, na Moich następców. Nie odmawiajcie duszom przyjmować Moje Ciało. Dusze te są przeznaczone do wieczności, dla domu Ojca Przedwiecznego.

Słuchaj! to jest Moje Słowo do was. Żadna z reform w Kościele nie przyniesie zbawienia. Są one ze świata. Ofiara, modlitwa, pokuta, Moja Ofiara Krzyżowa uświęcają ludzi. To odnowi Kościół, Moją Oblubienicę.

Adieu."

Na zakończenie modlę się: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.“

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000