Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

25-go marca 2021, Święto Zwiastowania Pańskiego, objawienie się Łaskawego Dzieciątka Jezus od ok. godz. 13.00 do ok. godz. 13.40.

 

Widzę łaskawe Dzieciątko Jezus w praskiej postaci. Nosi Ono dużą złotą koronę, ma kręcone ciemne, krótkie włosy, ma na sobie białą tunikę i bordowy płaszcz wyszywany złotymi kolcami, z których każdy zakończony jest złotym pąkiem. W prawej ręce trzyma złoty krzyż ozdobiony perłami i rubinami. W Jego lewej ręce widzę obracającą się kulę ziemską. Po prawej i po lewej stronie widzę dwóch na biało ubranych aniołów. Promieniują bardzo. Wszystko jest skąpane w złotym świetle. Aniołowie rozpościerają teraz szeroko płaszcz Pana.

Teraz Pan zbliża się do mnie, a ja mogę ucałować Jego krzyż.

Król Niebios mówi:

"W imię Ojca i Syna – którym Ja jestem - i Ducha Świętego. Amen. Nie zostało wam dane przez Boga żadne inne przykazanie, jak tylko to od Mojżesza. Dlaczego żądacie porządku człowieka, jeśli posiadacie Prawo Boże? Dlaczego chcecie być jak Bóg? Sami sprowadzacie na siebie nieszczęście.

Serviam! (= Będę służyć!) Te słowa skierujcie wraz ze Mną do Ojca Przedwiecznego. Kto Mnie miłuje, ten zachowuje Moje przykazania. Nie zmieniam w nich ani joty. Przykazania Boże obowiązują na całą wieczność. Ojciec Przedwieczny stworzył wszystko w nieskończonej miłości. Cóż więc może być większe od Jego Słowa, od Jego Prawa.

Skrucha, modlitwa, ofiara, pokuta. Padnijcie na kolana i proście o zadośćuczynienie. Proście o błogosławieństwo Ojca Przedwiecznego i wymazanie wszystkich herezji. Niech nikt nie wywyższa się ponad Boga. Zmiana Jego słów przyniesie wam nieszczęście. Nie zmieniajcie Jego słowa. Przyjmijcie je z miłością. Jest ono niewygodne. Można według niego żyć tylko dzięki Mojej miłości i łasce z oczami wpatrzonymi w niebo."

Widzę u Jego stóp trzy kosze z listami: białą kartkę, biały list z naklejką, czerwony list, jeden namalowany linią, kopertę z krzyżem, coś w rodzaju koperty w kratkę albo skrawek kratkowanego papieru. Widzę niebieski oraz żółty list, pomalowany list, oraz zdjęcie ślubnej pary małżeńskiej. Zdjęcie to zostało już zidentyfikowane.

Pan błogosławi koszyki z listami Swoim krzyżem. Łaskawe Dzieciatko Jezus mówi:

"Przyjmijcie Pismo Święte i nie odstępujcie od Niego. Ojciec Przedwieczny obdarzy was Swoim błogosławieństwem. Wszystko inne nie przyniesie wam błogosławieństwa. Pozostańcie wierni! Wtedy będę wam w tym czasie towarzyszył. Jak bardzo was kocham. Z Moim Słowem zdacie nadchodzący egzamin. Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was miłuję. Bądźcie łagodni. Patrzcie na Mnie."

Pan błogosławi nas:

"W imię Ojca i Syna - wskazując na Siebie - i Ducha Świętego. Amen. Adieu!"

Znika wraz z aniołami w pulsującym świetle. Potem już go nie widzę.

Na zakończenie modlę się wzruszona: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.“

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000