Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

Święty Robert Bellarmin objawia się i przemawia w dniu 25-go września 2020 r.

 

Podczas pracy w stajni  z końmi, widzę obok siebie świętego Roberta Bellarmina. Jestem bardzo zaskoczona jego objawieniem.

Błogosławi mnie, a następnie przemawia:

" Znane jest nam na ziemi słowo "emancypacja", którego tak na prawdę się nie rozumieje. Jest tylko jedna emancypacja i ta panuje wśród Świetych w niebie. Prawdziwą i właściwą emancypację uzyskać można jedynie z woli Boga. Kto spełnia Jego wolę, ten się emancypuje.

Przetłumacz to słowo we właściwy sposób. Używacie je do określenia świeckich pojeć. Ja używam tego słowa dla waszego zbawienia. Emancypujecie się wtedy, kiedy spełniacie wolę Bożą. Modlitwa, sakramenty, ofiara, pokuta i skrucha, życie w Chrystusie -to one zrywają więzy zła.

Dlatego ten, kto chce być wyemancypowany, musi być przede wszystkim sługą Bożym, kochać Boga z całego serca i być zniewolony tęsknotą za Panem, aby tylko Jemu służyć.

Czy wiesz właściwie co oznacza słowo "emancypacja"?"

Odpowiedziałam: "Nie, ojcze Bellarmin."

Święty Robert Bellarmin powiedział:

"Spójrz tylko, a wszystko zrozumiesz.

Najbardziej troszczę się jednak o Kościół Święty. Kiedy jeszcze żyłem na ziemi, to zawsze modliłem się i walczyłem o to, aby Kościół nasz nie stał się świecki i protestancki.

Teraz przychodzę wam powiedzieć, że Święci w niebie modlą się za was. Niech Kościół Święty zachowa swoje skarby. Skarby naszego Kościoła Świętego są bezcenne. Nasz Pan Jezus Chrystus kocha swoją oblubienicę Kościół Święty i ofiaruje się za nią.

Gdybyście mogli tylko przez chwilę spojrzeć w wieczność i zobaczyć Boga, zrozumielibyście wszystko. Bóg daje wam przecież Swoje łaski przez Swoje nieskończone miłosierdzie.

Wiele moich największych obaw już się spełniło i wiele wydarzeń, które przepowiadałem za mojego życia, spełni się. Pozostańcie w Panu, a ci, którzy jeszcze w Nim nie są, niech się pośpiesza i przyjdą do Niego.

Módlcie się! Wytrwajcie w Panu! Trwajcie! Kochajcie Chrystusa i Matkę Jego! Ponieważ przyjdzie czas udręki i prześladowania.

Jeśli jesteście w miłości do Pana, to On was przeprowadzi przez ten trudny czas."

Tak brzmiało to orędzie. Sprawdziłam w Wikipedii, co oznacza słowo "Emancypacja". Pochodzi ono od łacińskiego słowa "emancipatio". Oznacza to: uwolnienie syna spod władzy ojca lub uwolnienie niewolnika. Sprawdziłam to. Oznacza to również "wyzwolenie się ze stanu uzależnienia"

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000