Strona główna
Orędzia Dziecko Jezus

Objawienie się Praskiego Dzieciątka Jezus pełnego łask
w dniu 21 maja 2020 r. - Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Po mszy świętej widzę Praskie Dzieciątko Jezus w szacie Jego Najdroższej Krwi z wielką złotą koroną. W prawej ręce trzyma Ono duże złote berło, w lewej dużą  cierniową koronę z bardzo dużymi kolcami.

 Mówi:

"Moja przyjaciółko, błogosławię cię."

I pobłogosławił mnie Swoim berłem.

"Powtarzaj za mną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Zobacz, ta korona cierniowa jest dla Mojej oblubienicy (= Kościoła). Ludzie oszpecąją ją w swojej zatwardziałości serca i niegodziwości tak, tak jak mnie oszpedzili poprzez biczowanie. Nie mogli oszpecić Mojej świętości, lecz zeszpecili moją ludzką naturę. Wszystko, co święte jest dla Mojego Ojca i dla Mnie, zostało zdeformowane.

Wierni przestrzegają obowiązujące prawo, ale Ojciec Wieczny nie pozwala się wypaczyć (= zmieniony). On patrzy na przestrzeganie Jego przykazania i na błagania o Jego miłosierdzie.  

Nadal mordujecie swoje maleństwa w łonach matek. Bożki wprowadza się do Mojej świątyni. Moja nauka staje się nauką człowieka zgodnie z jego własnymi życzeniami. Dla tych najmniejszych z was, przelałem Moją drogocenną krew. Dla was maluczkich objawiam się w płaszczu z Mojej Żywej Krwi. Usłyszałem wasze wołania. Jestem z Moimi maluczkimi. Błogosławieni, którzy słuchają Mojego słowa i przestrzegają moich przykazań”.

 

Jezus pobłogosławił mnie i znikął.

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000

 

 

 Uwaga: Korona cierniowa Chrystusa jest przechowywana w Notre Dame i nie spaliła się w czasie pamiętnego pożaru.