Olie uit de lamp van het genadebeeld Kindje Jezus
van Praag in Sievernich

Nieuws

 

Oproep tot het bidden van de Altijddurende Rozenkrans voor de H.Vader, Paus Benedictus XVI.

Op 2 mei 2005 sprak de Moeder Gods tijdens Haar verschijning in Sievernich omgeving Keulen:

„ …jullie hebben genaden afgesmeekt van de hemel. Mijn lieve Zoon schonk jullie Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Dit is het antwoord van Mijn Zoon op jullie gebed. … Bid voor de Kerk, dat is zeer belangrijk!… „

Deze boodschap maakt duidelijk welke macht het gebed heeft van eenvoudige mensen en hoe belangrijk het is om te bidden voor de Kerk, vooral voor de H. Vader. De Kerk is het Lichaam van Christus. Zij kan alleen door en met Christus werkzaam worden. Daarom zal de H.Vader als plaatsbekleder van Christus hier op aarde precies in deze voor de Kerk zware tijd, zonder Gods hulp niets bewerken kunnen. Deze hulp moet door ons afgesmeekt worden door het gebed. Er bestaat een bijzondere verbinding tussen de nieuwe paus en Sievernich. Paus Benedictus XVI werd ons geschonken door ons gebed. Hij is dus in dubbele betekenis onze paus. Dat betekent echter ook dat wij voor hem een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Daarom moeten wij hem tijdens zijn pontificaat ondersteunen met ons gebed. Wij roepen alle gelovigen op die zich verbonden voelen met de blauwe gebedsoase van Sievernich om met een ‚altijddurende rozenkrans‘ het pontificaat van onze nieuwe paus Benedictus XVI te begeleiden. Wij nodigen u uit een ononderbroken gebedsketen te vormen die hem in zijn zwaar en zeer verantwoordelijk ambt voortdurend ondersteunt. In Polen werd deze rozenkrans voor onze overleden paus de H.Vader, Johannes Paulus II gebeden. Daar hadden duizenden gelovigen in parochies zich bereid verklaard om deze rozenkrans te bidden. Zeker is zijn zegenrijk werken o.a. ook een vrucht van dit ‚altijddurend gebed‘. De dagelijkse ‚goede gedachte‘ en het dagelijkse opgeofferde lijden hebben een bijzondere waarde. Misschien kunt u dagelijks bijkomend deze gebeden bidden:

„Hemelse Vader, ik offer U alles wat ik immer doe, offeren en zal lijden, verenigd met de verdiensten van Jezus en Maria, in de naam van alle zielen en voor alle zielen, de hele drievoudige Kerk, met de wil, daardoor te werken en verder te willen werken in eeuwigheid.“

Ik vertrouw, O, Hemelse Vader en offer U de Verenigde Harten van Jezus en Maria op, de zegenrijke, bloedende wonden van Jezus en de tranen van onze lieve hemelse Moeder.

Heer, Uw Wil geschiede!

Jezus, Maria, ik bemin U, red de zielen!


  www.maria-die-makellose.de          back top