Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van het genadenrijke Jezuskind op 25.08.2023
boven de fontein Maria Annuntiata.

Ik zie een grote gouden lichtbol die vergezeld wordt door twee kleinere lichtbollen. Ze zweven boven ons aan de hemel en een wonderbaarlijk licht komt naar ons toe. We zijn als in een waaier van lichtstralen ondergedompeld. De Koning der Barmhartigheid komt uit dit licht tevoorschijn. Hij draagt een grote gouden kroon en het gewaad en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed. Gewaad en mantel zijn met gouden open leliebloemen geborduurd. De Heer heeft zwartbruin kort krullend haar en blauwe ogen. In Zijn rechterhand draagt Hij een grote gouden scepter. In Zijn linkerhand de Vulgaat, die prachtig glanst. Nu gaan de twee andere bollen open en twee engelen in effen witte gewaden komen uit deze bollen tevoorschijn. Ze knielen voor het Jezuskind, de Koning der Barmhartigheid, en zingen:

"Misericordias Domini in aeternum cantabo." (3 keer)

Daarbij wordt de koninklijke mantel als een tent over ons uitgespreid. De Koning der Barmhartigheid komt dichtbij en spreekt:

"Lieve vrienden, verheugt u! Ik ben met jullie en Ik zegen jullie: In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.

In het bijzonder groet Ik de kinderen!" (Eigen aanmerking: Er waren vele kinderen bij de fontein).

"Mijn Heilig Hart is met hen. Zijn jullie niet ook kinderen van de Eeuwige Vader? Het is zo belangrijk dat jullie de kinderen liefhebben en respecteren. Respecteer vooral de ongeboren kinderen. Ontzeg hun niet het recht op leven! Kinderen zijn niet alleen de vrucht van de mens. Ze zijn ook vruchten van de hemel!"

De Heer geeft ons een richtlijn voor het Huis van Barmhartigheid.

Nu gaat de Vulgaat open en zie ik de Evangelie van vandaag Mt 22:36 - 37: "Meester, wat is het grootste gebod in de Wet?" Hij zei tot hem (Dt 6:5): Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand."

De Vulgaat bladert door en de Heer spreekt:

"De liefde tot Mij, jullie Heer en Heiland, de liefde tot de Eeuwige Vader, is zo belangrijk. Kijk, hoeveel de Vader van jullie houdt, hoeveel Ik van jullie hou. Kom Ik niet naar Mijn schapen toe? Ik wil jullie troosten en in Mijn Heilig Hart wiegen, zoals jullie je kinderen wiegen."

Nu zie ik in de Vulgaat de passage Job 24:1: "Zijn de tijden van straf niet vastgesteld door de Almachtige? Zien niet dagen zijns oordeels zijn getrouwen?" De hemelse Koning spreekt:

"Ik schenk jullie Mijn Woord, en dit stukje bij beetje, omdat Ik de Heer ben. Omdat Ik de Heer ben, zal niemand Mij volledig kunnen doorgronden! Dit is jullie gegeven tot nederigheid. Ik heb jullie lief met heel Mijn Heilig Hart!"

De Koning der Barmhartigheid brengt Zijn scepter naar Zijn Hart en het wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed. Hij zegent ons met Zijn Kostbaar Bloed en besprenkelt ons:

"In de Naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en de Heilige Geest. Amen."

Zijn zegen gaat over ons allen, ook over de brieven die bij de bron liggen met de gebedsintenties en vooral over de mensen die aan Hem denken in de verte. De Heer komt dichter bij M.

M.: "Kom alstublieft dichterbij, Heer!"

De Heer komt weer wat dichter bij M., geeft haar Zijn hand en spreekt:

"De Eeuwige Vader houdt ervan als jullie als Zijn kinderen tot Hem roepen en om eerherstel vragen. In liefde en ootmoed, zo kunnen jullie het strafgerecht verzachten. Doe, wat Ik jullie zeg!"

Er is een persoonlijke mededeling voor de kroning van het beeld van de Aartsengel Michaël in september a.s. .

De Koning der Barmhartigheid spreekt:

"Nu wil Ik spreken tot Mijn opvolgers, Mijn priesters, de veelgeliefde zonen van Mijn Allerheiligste Moeder: Zegen in deze tijd van verdrukking! Zegen Mijn Liefde ook in de komende tijd! Mijn zegen verbant het kwaad van deze tijd, want als jullie zegenen, zegen Ik! Doe dus goed en ga zegenen. Zodat in deze tijd, het onheil zich niet kan verspreiden. Blijf Mij trouw! Preekt allen een Serviam!"

We roepen allemaal: "Serviam!"
 

Het goddelijk Kind Jezus spreekt:

"Kijk, in de sacramenten ben Ik Zelf! Ze zijn heilig omdat Ik heilig ben. Ze werden door Mij aan jullie geschonken, zodat Ik jullie kan ontmoeten in de Hemel, in het Koninkrijk van Mijn Vader."

M.: "Serviam, Heer, Serviam!"

De Koning der Barmhartigheid spreekt:

Bid vurig opdat de aarde, de wereld, gespaard mag blijven voor onheil! Verheug je, want Ik ben met jullie! Amen.”

De hemelse Koning wenst het gebed:

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen."

Hierop neemt het goddelijk Kind afscheid met een "Adieu!".

M.: "Adieu Heer!"

De Koning der Barmhartigheid gaat terug het licht in. De engelen zingen terwijl ze teruggaan in het licht:

"Looft en prijst alle volken de Heer!

Verheugt u in Hem en dient Hem met vreugde.

Alle u naties, looft de Heer!"

 

Deze boodschap wordt bekendgemaakt, zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te willen lopen.
Copyright! ©