Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de heilige Aartsengel MichaŽl op 15.08.2023 in het Huis Jeruzalem

 

Aan de hemel boven ons zweeft een grote gouden lichtbol en een kleinere lichtbol. Een prachtig licht schijnt op ons neer. De grote lichtbol opent zich en ik zie de heiligen Aartsengel MichaŽl hoe hij uit dit licht komt en naar ons afdalen. De heilige Aartsengel MichaŽl is gekleed in een wit en gouden harnas. De kleinere lichtbol gaat echter niet open. Sint MichaŽl heft zijn zwaard ten hemel en spreekt:

"Quis ut Deus! Het zegent jullie God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen."

Op zijn schild is een rood kruis te zien.

"In vriendschap kom ik naar jullie toe! Draag de liefde van mijn Heer Jezus Christus in jullie harten. Sta niet toe, dat Satan jullie harten verduisterd. Blijf standvastig! Draag het Woord van God in jullie harten, niet alleen op jullie lippen."

 

De heilige Aartsengel MichaŽl vraagt me om een priester te begroeten. Er volgt een persoonlijke boodschap.

Boven het zwaard van de Aartsengel MichaŽl verschijnt nu in stralend licht de Heilige Schrift, de Vulgaat. Ze straalt op ons neer. Boven de Vulgaat is een gouden kruis met de levende Heer erop. Het straalt ook op ons neer.

M: ďSt. MichaŽl ik bid tot je voor alle zieken, voor de wereldvrede, voor alle intenties hier. Je weet het al, ook ik heb intenties meegebracht.Ē 

De Heilige Schrift gaat open en ik zie een kleine tekst, EzechiŽl 7:22-24:

ďIk keer mijn gelaat af van mijn volk, en de plaats die mij het liefst is wordt door rovers platgetreden en ontwijd.

Leg de ketenen klaar! Vol bloed is het land, de stad vol geweld! Wrede volken vallen aan, ze dringen de huizen binnen. Aan de hoogmoed van de machtigen maak ik een einde, al wat hun heilig is, wordt ontwijd.Ē (Nieuwe bijbelvertaling)

 

De heilige Aartsengel MichaŽl komt met zijn zwaard dichter naar mij toe. Dan legt hij zijn zwaard op mijn schouder.

M.: "Lieve heilige Aartsengel MichaŽl, wat is dit? U weet toch dat ik een vrouw ben?"

De heilige Aartsengel MichaŽl de voert een volledige riddering uit en spreekt:

ďDit is een hemelse ridderslag. Je ontvangt hem voor allen, die met heel hun hart voor de Heilige Kerk bidden tot het Kostbaar Bloed van mijn Heer Jezus Christus. Blijf standvastig en trouw! Het Kostbaar Bloed van mijn Heer is jullie redding. Je weet dat ik de strijder van het Kostbaar Bloed ben. Een strijder voor Gods liefde!"

Nu gaat de kleinere lichtbol open.

St Michael spreekt:

"Ik ben niet alleen!"

Nu komt een heel jonge vrouw, bekleed met een harnas, uit deze kleinere lichtbol tevoorschijn.

M.: "Heer, die u bent boven aan het kruis in de hemel, wie is dit? Wie is dit, heilige Aartsengel MichaŽl?"

St. Michael spreekt:

"Dit is Johanna van Orleans."

M.: "Ze is nog zo jong!"

De heilige Aartsengel Michael spreekt:

"De Heer heeft haar aan je zijde geplaatst. Dit zul je in de komende tijd begrijpen. In Frankrijk was ik bij haar. Zij zal jullie voorspreekster zijn. Vooral in de nood van de Heilige Kerk."

M.: "Heilige Aartsengel MichaŽl, zegen alstublieft onze rozenkransen! Johanna, wees zo goed, zegen alstublieft onze rozenkransen!"

Onze rozenkransen worden gezegend door de Aartsengel MichaŽl en de heilige Johanna.

De heilige Johanna spreekt Frans en wil mij iets zeggen. Helaas kan ik haar niet helemaal verstaan. Wat ik begrijp is "... toi, fleur de lys rouge, ..." (Eigen noot: Vertaling: "... jij, rode leliebloem....) De heilige Aartsengel MichaŽl zegt dat de heilige Johanna later nog tot me zal spreken. Ze zal opnieuw verschijnen.

M.: "Heilige Aartsengel MichaŽl, bescherm ons tegen oorlog, kwaad en nood, ik bid je!"

De heilige Aartsengel MichaŽl kijkt me intens aan en zegt:

"De tijd wordt ernstig. Bid zeer! Bid tot het Kostbaar Bloed van mijn Heer. Bid om eerherstel voor de Eeuwige Vader. Quis ut Deus? De Heer houdt erg veel van jullie! Wees er zeker van! Tot ziens!"

De heilige Aartsengel MichaŽl gaat terug het licht in en de kleine, heilige Johanna ook. Ze verdwijnen.

 

Deze boodschap wordt bekendgemaakt, zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te willen lopen.
Copyright! ©