Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de heilige Aartsengel MichaŽl op 18.07.2023 bij het Huis Jeruzalem

 

In de lucht zweeft een prachtige grote gouden lichtbol naar ons toe. Het licht van de lichtbol schijnt op ons neer. De lichtbol gaat open.

M.: "St. MichaŽl, heilige Aartsengel MichaŽl, met jouw schild en zwaard bescherm ons!"

De heilige Aartsengel MichaŽl komt uit deze lichtbol tevoorschijn en komt dicht bij ons. De heilige Aartsengel MichaŽl vraagt aan mij, om voor eerherstel te bidden. Hiervoor moet ik in de vorm van een kruis op de grond gaan liggen.

M.: "Eerherstel voor de Eeuwige Vader!" (Vijf keer.)

 

De heilige Aartsengel MichaŽl toont mij het land ItaliŽ en spreekt:

"Kijk, dit is het land ItaliŽ, dat Ik met Mijn zwaard zal aanraken. Quis ut Deus! Open je hart voor je Verlosser, voor onze Heer Jezus Christus! In de Heilige Kerk zullen jullie Hem ontmoeten. Sommige mensen hebben niet begrepen, dat men Hem daar moet ontmoeten, dat de Heilige Kerk Zijn Woord moet verkondigen! Dan pas zullen de mensen hun harten openen. Maar, als ze daar de geboden niet houden, sluiten zich de harten van de mensen. Verkondig het Woord, dat is de opdracht van de Kerk van jullie Verlosser, de Koning der Barmhartigheid."

 

De heilige Aartsengel MichaŽl heft zijn zwaard omhoog in de lucht. Boven zijn zwaard in de lucht zweeft de Vulgaat (Heilige Schrift). Zij gaat open. Daarbij straalt de Vulgaat omhoog in de hemel en naar ons omlaag. Boven de Vulgaat zweeft het kruis met de Heer eraan uit een gouden licht. Van de Heer komen stralen naar ons omlaag. Nu herken ik in de Vulgaat de 2e Brief aan de Thessalonicenzen.

 

St. MichaŽl spreekt:

"Wanneer de volgelingen van Jezus, de priesters, de Heer verkondigen, is er geen privť-openbaring nodig. Maar omdat zij dit, in deze tijd van verdrukking vaak niet doen, komt de Heer zelf, dus komen wij, de engelen, naar de mensen en de Koningin der Engelen, Maria, de Smetteloze.

Red zielen, bid om eerherstel voor de Eeuwige Vader! Blijf trouw en standvastig!"

 

De heilige Aarsengel MichaŽl vraagt opnieuw om eerherstel. Dan haalt hij zijn zwaard naar beneden en mag ik het aanraken. Dit is een teken van eerbied en trouw. Dan spreekt hij:

"In de Naam van mijn Heer Jezus Christus kom ik tot jullie. Ik ben de strijder van het Kostbaar Bloed van Christus! Ik ben naar jullie toegekomen, om de mensen te bekeren, om de mensen op te roepen, standvastig en trouw te blijven, en de traditie van de apostelen te volgen en de Heilige Schrift. Bid voor de synode, waarin de ongeest zijn plaats heeft. Bid heel veel! Quis ut Deus? De kracht van de Allerheiligste Drie-eenheid zij met jullie!"

 

St. MichaŽl spreekt tot M.:

"Als je een keer niet aanwezig bent op deze plek, bid dan elke 25e bij de fontein Maria Annuntiata. Bid de Rozenkrans tot het Kostbaar Bloed. De Heer zal jullie elke 25e met Zijn Kostbaar Bloed besprenkelen tot aan Zijn wederkomst. Dit doet Hij, omdat op die dag het Heilig Misoffer ontbreekt. Quis ut Deus?"

De heilige Aartsengel MichaŽl zegt, dat we dit om 15.00 uur moeten doen.


 

Deze boodschap wordt bekendgemaakt, zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te willen lopen.
Copyright! ©
 

Graag naast deze boodschap, uit de Bijbel overwegen de Tweede Brief van de heilige apostel Paulus aan de Thessalonicenzen.