Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de Levende Verlosser aan het Kruis
in het Huis Jeruzalem op 10.07.2023

 

Het Kostbaar Bloed vloeit uit het Lichaam van de Heer aan het Kruis. Het stroomt naar ons en naar allen,  die aan Hem denken en Zijn Kostbaar Bloed vereren. Uit de zijwonde van de Heer, uit Zijn Hart, stroomt het Bloed.
 

Hij kijkt naar ons en spreekt:
 

"Zie, Ik heb jullie uitverkoren, tot een heilig volk en een koninkrijk van priesters. Ik hou van jullie! Jullie zijn kinderen van de Eeuwige Vader, kinderen van God. Voor jullie heb Ik Mijn Kostbaar Bloed vergoten tot de laatste druppel. Alles heb Ik aan jullie gegeven. Nu werderom, schenk dit Bloed op jullie beurt aan de Eeuwige Vader tot eerherstel.
 

(Eigen aanmerking: Hiermee wordt het opofferen van de Heilige Mis bedoeld).
 

Jullie harten wil ik openen, want Ik ben de Koning der Barmhartigheid, die voor jullie aan het Kruis het leven kocht, het eeuwige leven. Volg geen andere leringen, want die leiden niet naar de Vader. Ik leid jullie naar het eeuwige leven. Ik ben de Weg naar de Eeuwige Vader. Kijk naar Mij! Kijk naar Mijn Heilig Hart! Amen.
 

Deze boodschap wordt bekendgemaakt, zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te willen lopen.
Copyright!