Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de heilige Aartsengel MichaŽl op 20.06.2023 bij het huis Jeruzalem

 

Ik zie een grote gouden lichtbol, die boven ons aan de hemel zwefd. De stralen komen tot ons neder. De lichtbol opent zich en de heilige Aartsengel MichaŽl komt uit dit licht tevoorschijn. Hij is in het wit gekleed met een gouden harnas. Zijn zwaard reikt tot in de hemel omhoog. Op zijn witte schild staat in gouden letters "Quis ut Deus". De aartsengel MichaŽl draagt tot mijn verbazing precies de kroon, die een pelgrim vandaag aan zijn standbeeld heeft geschonken. De kroon schittert.

De heilige Aartsengel MichaŽl draagt me op, eerherstel voor de Eeuwige Vader door herhaaldelijke buigen en gebed te verrichten. Dan komt Sint MichaŽl heel dicht bij ons en zegt:

"Quis ut Deus? Lieve zielen, in vriendschap kom ik tot jullie in de liefde van God, in de Naam van het Kostbaar Bloed."

Er volgt een persoonlijke mededeling.

Boven het zwaard van de heilige Aartsengel MichaŽl zie ik nu de Heilige Schrift (de Vulgaat) aan de hemel, welke vanzelf open gaat. Ik zie de Bijbelpassage Hebr. 9, 14 e.v. Nu verschijnt er boven de Heilige Schrift een gouden kruis met de gekruisigde Verlosser er aan. Van de Heer aan het kruis komen er lichtstralen op ons neer.

M.: "O Heer, wat wonderschoon! Ik bid, dat deze stralen ons tot zegen mogen zijn. Deo gratias!"

St. Michael spreekt:

"Ik bemoedig jullie. Ik ben de strijder van het Kostbaar Bloed! Ik roep alle herders op, om standvastig in het katholieke geloof te blijven! Het geloof van de geloofsvaders, de traditie van de apostelen. Standvastig te blijven, aan de geboden van God en aan de Heilige Schrift! Ik roep alle katholieken op, dit te doen! Belijdenis in plaats van verwerping! Jullie willen toch de eeuwigheid binnengaan. Kijk, er gaan grote gebeurtenissen komen en alleen als je bidt, opofferd en boete doet, kunnen jullie standhouden. Ik verheug me op mijn kroon en wens gekroond te worden.
Weet dat mijn zwaard de aarde in grote mate zal raken, als jullie niet bidden, opofferd en boete doen. Het is aan jullie, lieve zielen. Bid tot het Kostbare Bloed van Christus! Blijf standvastig! Quis ut Deus?"

De heilige Aartsengel Michael gaat terug het licht in en verdwijnt.

In de Heilige Mis die volgde, zagen vele pelgrims het Jezuskind in Prager gedaante in de Hostie, toen de priester van Aken de Hostie en de Kelk ophief ("Door Hem en met Hem en in Hem...", Doxologie). 

Deze boodschap wordt bekendgemaakt, zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te willen lopen.
Copyright! ©

 

Graag naast de boodschap Bijbelpassage Hebr. 9, 14 e.v. te overwegen!

 

Eigen aantekening:

De kroon van de Aartsengel MichaŽl is een vorstenkroon. Laten we de heilige Aartsengel MichaŽl, de patroonheilige van Duitsland en Europa kronen, als teken van Gods overwinning op het kwaad. De rozenkrans tot de Aartsengel MichaŽl wordt de "Engelse kroon" genoemd. Waarbij "Engels" naar de engelen verwijst. Het gebed tot de heilige Aartsengel MichaŽl is voor een christelijk Europa heel belangrijk, zelfs wanneer er maar een kleine schare bidt. Moge de vlam van de Heilige Geest de harten van veel mensen ontsteken.

We willen de heilige Aartsengel Michael kronen op 19.09.2023. Ons gebed begint om 14.00 uur in het huis Jeruzalem. Aansluitend vindt in de parochiekerk in Sievernich om 18.15 uur een H. Mis plaats. Vooraf biechtgelegenheid vanaf 16.30 uur. 33 dagen van tevoren willen we ons voorbereiden met de "Engelse Kroon", de rozenkrans ter ere van de Heilige Aartsengel MichaŽl. Op 17.08.2023 beginnen we met het bidden van de rozenkrans. Voor wie wil meedoen: we bidden elke dag ťťn mysterie van deze rozenkrans. Wie elke dag de hele rozenkrans wil bidden, mag dit natuurlijk doen.
Tot slot bidden we het bekende gebed tot de heilige Aartsengel MichaŽl. Moge dit gebed aan de kleine kudde van onze Heer, Europa de vrede schenken. Laten we bidden voor een christelijk Europa.

Een dierbare priester maakte me erop attent, dat de heilige Aartsengel MichaŽl ons allen oproept: getuigenis in plaats van kerkpolitiek.