Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de heilige Aartsengel MichaŽl op dinsdag 16.05.2023

 

Ik zie een gouden lichtbol aan de hemel boven ons. De lichtbol gaat open en het licht straalt vanuit deze lichtbol naar ons toe. De heilige Aartsengel MichaŽl komt vanuit deze lichtbol met zijn schild en zwaard naar ons toe, helemaal in het wit gekleed. Op zijn schild staat geschreven "Quis ut Deus". St. Michael draagt een grote gouden kroon met een kruis bovenop en spreekt:

 

"Moge jullie zegenen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Quis ut Deus? In vrede en vriendschap kom ik tot jullie. De mensen worden steeds goddelozer en hardvochtiger. God houdt van de mensheid en hoe wordt deze liefde terugbetaald?"

 

De heilige Artsengel MichaŽl vraagt M. om erbarming te bidden bij de Eeuwige Vader. M. volgt zijn instructies op.

 

M.: "Ik bid om erbarming voor de Eeuwige Vader. Lieve heilige Aartsengel MichaŽl, smeek voor ons voor de troon van God en neem onze gebeden mee, om erbarming en eerherstel voor de Eeuwige Vader. Ondertussen buigt M. opnieuw en opnieuw op aanwijzing van de Aartsengel MichaŽl en vraagt om "eerherstel voor de Eeuwige Vader."

 

St. Michael spreekt:
"Kijk naar het Evangelie van vandaag!"

Ik zie de Vulgaat, de stralende Heilige Schrift vol licht boven het zwaard van de Aartsengel MichaŽl, dat hij omhoog houdt ten de hemel. De Heilige Schrift komt stralend dichterbij en vanuit de hemel. De Aartsengel MichaŽl komt nu ook dichterbij naar ons en laat zijn zwaard zakken.

 

"Houd van de Eeuwige Vader onderhoud Zijn gebod! Volg niet de verwarring van de wereld. Blijf in de liefde, vermijd alle kwaad. De verwarring zal slechts voor korte tijd over jullie land trekken. Bid! Het kwaad wordt in de wereld openbaar. Daarom is het de komende tijd zo belangrijk, dat jullie in de sacramenten leven. Kijk maar, hoe de boze het priesterschap aanvalt! Hij wil mensen zien zonder hoop, zonder sacramenten. Maar Gods kracht is sterker. Quis ut Deus? Vraag om eerherstel. Blijf standvastig en trouw aan de Heilige Schrift! Laat je niet in verwarring brengen."

 

De heilige Aartsengel MichaŽl heft zijn zwaard ten hemel. Boven zijn zwaard zie ik het kruis met de Heer erop, gemaakt van gouden licht. Van de Heer komen lichtstralen op ons allen neer. De Aartsengel MichaŽl spreekt:

 

"Neem het de zielen niet kwalijk, dat ze geen geloof meer hebben. Ze worden niet onderwezen. Er wordt hen niet geleerd, wat ze moeten doen. Alles lijkt vergeten en uit verre tijden. Maar ik zeg jullie nogmaals: deze verwarring duurt maar een korte tijd. Bid voor jullie gezinnen, bid voor de kinderen! Satan is bezig, de gezinnen te vernietigen. Bid daarom en wijd jullie gezinnen aan de Heilige Moeder Gods Maria en aan de Heer. De gezinnen zijn de fundamenten van de Kerk. Heb de katholieke Kerk lief! Want zij is gegrondvest op Mijn Heer. Bid vooral voor het behoud van de genadeoorden.
Quis ut Deus?"

 

M.: "Heilige Aartsengel MichaŽl, u draagt een kruis op uw borstplaat. Het is rood. Waarom is het deze keer rood?"

 

Sint MichaŽl vertrouwt M toe, dat hij "de krijger is van het Kostbaar Bloed van Christus" en spreekt tot de mensen:

 

"Bid tot het Kostbaar Bloed van Christus, mijn Heer! Het Kostbaar Bloed van Christus is een machtig wapen tegen de vijand."

 

De heilige Aartsengel Michael neemt afscheid. M. dankt de Aartsengel MichaŽl met heel haar hart en vraagt hem, aan de mensen te denken wanneer hij voor de Troon van God bidt en Maria de Moeder Gods ontmoet. Deo gratias!

 

De heilige Aartsengel MichaŽl gaat terug in het licht en verdwijnt.

Deze boodschap wordt bekend gemaakt, zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te willen lopen..
Copyright! ©

 

M.b.t. deze boodschap, overdenk aub het Heilig Evangelie van vandaag: Johannes 16:5 - 11:


"In die dagen zei Jezus tegen zijn leerlingen:

'Nu ga ik naar degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij: 'Waar gaat u heen?' Integendeel, jullie harten zijn vervuld van verdriet omdat ik jullie dit verteld heb. Maar ik zeg jullie de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de Helper niet naar jullie toe komen, maar als ik wegga, zal ik hem naar jullie toe sturen. En als hij komt, zal hij de wereld overleveren (en ontmaskeren) wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat zij niet in Mij geloven; gerechtigheid, dat Ik naar de Vader ga en gij Mij niet meer ziet; oordeel, dat de heerser van deze wereld veroordeeld is."