Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de heilige Aartsengel MichaŽl op 18.04.2023

 

In het huis Jeruzalem zie ik een groot, helder, gouden licht. Ik volg dit licht. Boven het buitenbeeld van de heilige Aartsengel MichaŽl zweeft een gouden lichtbol. De heilige Aartsengel MichaŽl komt uit dit licht op. Hij draagt een gouden zwaard en schild. De heilige Aartsengel MichaŽl is helemaal in het wit gekleed.

Sint Michael spreekt:

"Quis ut Deus? Ik kom in vriendschap tot jullie. Moge jullie zegenen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen." Hij kijkt naar een grote wolk wierook, die hem omringt en zegt: "Deze wierook is een cadeau aan jullie. De hemel houdt van wierook."
 

St Michael kijkt naar ons en spreekt:

"Jezus, onze Heer en Heiland, werd met doornen gekroond vanwege de vele dwalingen."
 

M.: "Lieve heilige Aartsengel MichaŽl, we willen voor de Heer en Heiland om eerherstel bidden."
 

De heilige Aartsengel Michael draagt M. op, om telkens te buigen en te zeggen:

"Eerherstel voor de Eeuwige Vader, vergeving van onze zonden, eerherstel voor de Eeuwige Vader. St. Michael bid voor ons voor de Troon van God! Eerherstel voor de Eeuwige Vader. Vergeving van onze zonden. Vergeving van onze zonden voor de grote dwalingen in de Kerk en de wereld."
 

M. volgt zijn woorden.
 

De heilige Aartsengel Michael spreekt:

"De genadeoorden zullen lijden. Ik kan dit niet voorkomen. De Eeuwige Vader laat dit toe in Zijn Almacht,  om de aarde uiteindelijk te reinigen van alle dwaling. Van alle schuld."
 

St. Michael strekt zijn zwaard ten hemel en M. ziet de Vulgaat, de Heilige Schrift, boven zijn zwaard. Ze gaat open.
M. ziet de bijbelpassage Jesaja 18 en 32.
 

St. Michael zegt:

"Dit Woord heb ik jullie vandaag meegebracht." De Heilige Schrift schijnt op ons neer.
 

De heilige Aartsengel vermaant ons:

"Blijf trouw aan Gods Woord! Blijf trouw aan de Heilige Schrift! Veel zal gaan gebeuren, maar God gaat jullie sparen. Veel moet er gebeuren, opdat de aarde gereinigd wordt. Bid om eerherstel voor de Eeuwige Vader."
 

Dan kijkt St. Michael naar ons en zegt:

"Dit is mijn heiligdom. Ik heb deze aarde met de kracht van God gewijd. Duitsland zal voor korte tijd aan de dwaling vervallen. God heeft het mij geschonken en daarom zal het niet verloren gaan. Bid om eerherstel voor de Eeuwige Vader, des te eerder zal de dwaling verdwijnen. De tijd van de dwaling zal maar kort zijn. Quis ut Deus? Serviam!"
 

De heilige Aartsengel Michael wenst de volgende gebeden van ons:

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen, die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.


Dan:
 

Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken U ootmoedig, dat God hem Zijn macht doe gevoelen. En jij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

De heilige Aartsengel Michael gaat terug in het licht en verdwijnt.

 

Deze boodschap wordt aangekondigd zonder afbreuk te doen aan het oordeel van de Rooms-Katholieke Kerk.
Copyright! © 

Zie naast de boodschap de bijbelpassages Jesaja 18 en 32.

Tijdens de Heilige Mis, die in de parochiekerk voor de gebedsgroep werd gehouden, verscheen Jezuskind in de Heilige Hostie in Prager gedaante, toen de priester van het bisdom Aken aan het altaar, kelk en hostie ophief. Het Jezuskind werd door meerdere mensen gezien.