Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de Koning der Barmhartigheid van 25.03.2023
boven de fontein Maria Annuntiata met een regen van lelies.

 

Boven ons aan de hemel zweeft een grote gouden lichtbol. Zeven kleinere lichtbollen begeleiden de grote gouden lichtbol. De grote lichtbol gaat open en we worden allemaal in een prachtig gouden licht gehuld. Ook een roodachtig licht komt uit deze bol en omhult ons. Het genadenrijke  Jezuskind in Prager gedaante komt uit de grote lichtbol tevoorschijn. De Koning der Barmhartigheid draagt een grote gouden kroon, een donkerblauw gewaad en een donkerblauwe mantel. Gewaad en mantel zijn met gouden lelies geborduurd. In Zijn rechterhand houdt de hemelse Koning een grote gouden scepter en in Zijn linkerhand de Vulgaat, de Heilige Schrift. Nu gaan de andere zeven lichtbollen open. Het licht schijnt op ons neer. Uit de zeven lichtbollen komen zeven engelen tevoorschijn, gekleed in effen witte gewaden. De engelen nemen de mantel van het Jezuskind en spreiden die als een tent over ons uit. De engelen zingen ondertussen: "Et Verbum caro factum est, et verbum caro factum est, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis!" Nu kijken de engelen naar ons en laten witte leliebloemen op ons allen vallen. Het is een regen van lelies die op ons valt. De pelgrims om mij heen ruiken een geur van lelies en roepen vol vreugde hun beleving uit. De hemelse Koning kijkt naar ons en vooral naar de aanwezige kinderen en Hij is heel blij.

 

Koning der Barmhartigheid spreekt:

"In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Zoon, dat ben Ik, lieve vrienden. Ik verheug me over jullie komst. Over jullie gebed van eerherstel voor de Eeuwige Vader. De huidige dag is de feestdag van Sievernich. Mijn Allerheiligste Moeder kwam naar jullie toe en bereidde de weg voor Mij. Vandaag schenk Ik jullie Mijn genaden.”

 

Het genadenrijke Jezuskind komt dichter bij ons en spreekt:

"Hoe vaak heeft Mijn Heiligste Moeder tot de mensen geroepen? Hoe vaak is Zij niet op aarde verschenen? Desondanks verharden jullie harten zich en blijven jullie oren gesloten. Maar Ik kom tot de Mijnen. Mijn schapen zullen niet verloren gaan. Open jullie harten voor Mijn Woord, voor de Heilige Schrift."

 

De Heilige Schrift gaat open in de hand van het Jezuskind. Ik zie het bijbelgedeelte Jeremia 32, 29 - 44.
Vanuit de Heilige Schrift komt een stralend licht tot ons.

 

Er volgt een persoonlijke mededeling.

 

De Koning der Barmhartigheid neemt Zijn scepter aan Zijn hart en het wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed. Hij zegent en besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed "In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen." Tegelijkertijd worden de mensen van ver weg, die aan Hem denken, besprenkeld met Zijn Kostbaar Bloed. Dit zegt de Koning der Barmhartigheid. Verder spreekt Hij:

 

"Wees niet bang! Word niet moedeloos, want Ik ben bij jullie. Dwaal niet af! Blijf trouw aan het Woord van de Vader, het woord van de geloofsvaders. Altijd al bestonden de boze geesten, die mensen ten val willen brengen. Dit is niet nieuw, lieve vrienden! Leef in de sacramenten van Mijn Kerk! Dat, wat Michaël tot jullie sprak is essentieel: Geef getuigenis, wordt geloofsgetuigen! Mijn Woord is het Woord van de Eeuwige Vader. Het is geldig tot in alle eeuwigheid! Lieve vrienden, het is niet relatief. Er bestaat maar één geloofswaarheid. Mijn apostelen beschermden Mijn Woord en het Woord van de Eeuwige Vader. Het was heilig voor hen. Nooit veranderden zij het, maar gaven het trouw door. Zo moeten jullie dit ook doen. Dit is Mijn opdracht aan jullie. Blijf trouw! Adieu!"

 

M.: "Adieu, Heer!"

 

De Koning der Barmhartigheid gaat terug in het licht en wenst nog het volgende gebed van ons:

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

 

De engelen gaan nu ook in het licht terug. De Heer en de engelen verdwijnen. Ik zie dat de mand, in die de brieven met de gebedsintenties van de mensen zitten, met vele witte leliebloemen bedekt is.

 

Deze boodschap wordt aangekondigd zonder afbreuk te doen aan het oordeel van de Rooms-Katholieke Kerk.
Copyright! ©Graag naast de boodschap het bijbelgedeelte Jeremia 32, 29 – 44 overwegen.