Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de heilige Aartsengel MichaŽl op 21.03.2023

 

Boven ons zweeft een grote gouden lichtbol aan de hemel. Ze is door een gouden ring omgeven. Uit de lichtbol komt de heilige Aartsengel MichaŽl tevoorschijn. Hij spreekt:

 

"God zegene jullie in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Quis ut Deus? IsraŽl, ik heb jouw roepen gehoord."

 

In zijn rechterhand draagt de heilige Aartsengel Michael een zwaard en in zijn linkerhand een schild.
St Michael zegt:

 

"Duitsland, roep om het erbarmen van je Heer en Heiland. Jou dwaalweg brengt de eeuwige dood. Vraag om eerherstel voor de Eeuwige Vader."

 

Nu zie ik, dat op het witte, glanzende schild een gouden, glanzend opschrift staat: "Quis ut Deus". De heilige Aartsengel MichaŽl verschijnt geheel in het wit. Uit de gouden ring komt nu een engelenkoor tevoorschijn. De Aartsengel Michael is niet alleen tot ons gekomen. Ik mag het schild van de aartsengel MichaŽl aanraken, dat ons als  bescherming dient. St Michael spreekt tot ons:

 

"Ik ben niet gekomen, om jullie te straffen. Dit hier, is mijn heiligdom. Daar, waar ik mijn voet op deze aarde heb gezet."

 

St. Michael heft zijn zwaard naar de hemel op. Boven zijn zwaard verschijnt de Vulgaat, de Heilige Schrift. Het straalt op ons neer en gaat open. Ik zie de bijbelse passage uit het Oude Testament Micha 2. De heilige Aartsengel MichaŽl zegt:

 

"Blijf aan de Heilige Schrift trouw."

 

De heilige Aartsengel MichaŽl spreekt vertrouwelijk over de komende tijd en zijn taak, die hij van God heeft ontvangen. Ik heb hem verteld, dat we heel veel om eerherstel vragen, om het strafgerecht te verzachten. Dan spreekt hij:

 

"Duitsland, jouw hoogmoed is onovertroffen. Welk woord van de herders zal ik tot de Vader brengen? Welk woord van de herders houdt voor de troon van de Vader stand? Keert om! Luister naar het Woord van de Eeuwige God, mijn Heer. Het Woord leeft in eeuwigheid. Zo zal ik weer tot jullie komen, en ik zal voor de getrouwe gelovigen strijden."

 

De Aartsengel Michael draagt ons op, de rozenkransen en medailles op zijn voetafdruk te leggen. Daarnaast draagt hij mij op, mij in kruisvorm op de grond te gaan liggen met het gezicht naar de grond en te bidden:

 

M.: "Eerherstel voor de Eeuwige Vader! Eerherstel! Vergeving van onze zonden! Eerherstel! Eerherstel voor de Eeuwige Vader! Vergeving van onze zonden! Eerherstel voor onze herders! Eerherstel voor de Eeuwige Vader! Amen."

 

Hierna spreekt St. Michael:

"Hou moed en blijf standvastig. Ik bid voor jullie voor de troon van de Eeuwige Vader. Vrees niet. Nogmaals zeg ik  jullie: ik kom niet tot jullie om jullie te straffen. Maar ik kom tot jullie in vriendschap."

 

M.: "Heilige Aartsengel Michael, bescherm de Kerk en bescherm Duitsland. Help ons! Laat ons niet verloren gaan en bid voor ons."

 

De heilige Aartsengel Michael spreekt tot ons:

"Zo vaak heeft onze Koningin van de Hemel tot jullie gesproken. Wordt tot geloofsgetuigen! Het volstaat nu niet langer, om te bidden. Jullie getuigenis is belangrijk. Quis ut Deus?"

 

M.: Tot ziens, heilige aartsengel Michael! Dank u wel! Deo gratias!

De heilige Aartsengel MichaŽl, net als het engelenkoor, in het licht terug. Ondertussen zingen de engelen "Qius ut Deus".

 

Deze boodschap wordt aangekondigd zonder afbreuk te doen aan het oordeel van de Rooms-Katholieke Kerk.
Copyright!


Graag naast de boodschap, de Bijbelpassage uit het Oude Testament Micha 2 te overwegen.