Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de Koning der Barmhartigheid op 25.02.2023
 boven de fontein Maria Annuntiata

 

Boven ons aan de hemel zweeft een grote gouden lichtbol. Deze wordt begeleid door twee andere kleinere lichtbollen. We worden allemaal in een gouden licht gedompeld. Daarna worden wij - en ons land Duitsland - in een roodachtig licht gedompeld. De grote gouden lichtbol gaat open en de Koning der Barmhartigheid komt in de Prager gedaante naar ons toe. Het genadenrijke Jezuskind draagt een grote gouden kroon. De kleur van Zijn ogen is blauw. Hij draagt donkerbruin kort krullend haar en een paars gewaad en een paarse mantel. Gewaad en mantel zijn met gouden lelietakken geborduurd, waarvan de bloemen echter gesloten zijn. In Zijn rechterhand houdt hij een grote gouden scepter vast en in Zijn linkerhand de Vulgaat, de Heilige Schrift. Nu openen zich de twee andere lichtbollen. Uit deze komt elk  een engel, dus twee engelen, tevoorschijn. Zij zijn in een eenvoudig wit gewaad gekleed en spreiden de mantel van de Heer als een tent over ons uit. De Heer zegent ons:
"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

 

De Heer schenkt mij een paar persoonlijke woorden m.v.t. de Casa Misericordia. Dan legt Hij aan mij uit, dat de kleur van Zijn mantel en gewaad "purper" is. Voor mij lijkt het paars.

 

De Koning der Barmhartigheid spreekt tot ons:
"Beste vrienden, wees gezegend in deze heilige vastentijd. Waarlijk het is een tijd van boetedoening voor jullie. Gebed, opoffering, boetedoening! Zodat Satan jullie niet in een oorlog binnenleidt. Hoe jullie een oorlog in jullie land kunnen voorkomen, heb Ik jullie gezegd. Blijf aan Mij en Mijn Woord trouw! Heb medelijden met de mensen, die het slachtoffer zijn geworden van de oorlog. Vandaag ben Ik gekomen, om jullie troost te schenken. Ik verlaat jullie niet. Mijn Allerheiligste Moeder verlaat jullie niet."

 

De Heilige Schrift in de hand van de Koning der Barmhartigheid wordt door een onzichtbare hand geopend en ik zie het Bijbelgedeelte: Hebr. 10, 19 e.v. Het Woord van God straalt uit de Vulgaat, de Heilige Schrift, naar ons omlaag. Het is een prachtig licht.

 

De hemelse Koning spreekt tot ons:
"Laat je niet verontrusten. Bid: 'Jezus, ik vertrouw op U! De Eeuwige Vader heeft Zijn plan. Al richten de mensen een lauwe kerk op, dan zal deze zonder genade zijn."

 

Hier sprak de Heer persoonlijk tot mij over de term 'lauw'. Het staat in de Heilige Schrift in Openbaring (Heilige Schrift, Openbaring 3:15 e.v.). Verder spreekt het genadenrijke Jezuskind:
"Houd vast aan het Woord van de Eeuwige Vader, aan Mijn Woord, aan de Heilige Schrift. Al het andere zal gaan dwalen. Al het andere betekent de eeuwige dood. De tijd van de vervolging is aangebroken. Daarom is het belangrijk, dat jullie bidden, opoffert, boete doet en in heiligende genade leeft. Alleen op die manier kunnen jullie deze tijd, die op jullie afkomt, doorstaan. Als jullie naar Mijn Woord luisteren, zullen jullie ze goed kunnen doorstaan, want Ik leid jullie door deze tijd heen. Ik heb jullie gezegd, dat St. Michael de aarde zal gaan raken met zijn zwaard. Kijk!"

 

In de mantel van de Koning der Barmhartigheid zie ik nu het volgende:

 

De heilige aartsengel Michael zweeft vanuit de hemel met zijn zwaard omlaag naar de aarde en maakt op de aarde een snede met zijn zwaard. Deze snede ligt in het noorden van Rusland en betreft ook de poolcirkel.
(Later zie ik op de landkaart van Rusland, dat precies daar, waar de snede van het zwaard loopt, een stad ligt die gewijd is aan de aartsengel MichaŽl genaamd Arkhangelsk, in het noorden van Rusland. De snee  van de aartsengel gaat echter verder dan deze stad). Rusland is bedekt met een groene kleur. Opeens schudt plotseling de hele aarde. Continenten verdwijnen. Nieuwe continenten ontstaan. Ik zie grote scheuren op de aardbol. Een grote scheur in Rusland. Een grote scheur in de oostelijke landen en in Afrika. Het lijkt mij, alsof er iets van ItaliŽ wegbreekt. In Amerika en Zuid-Amerika  zijn ook grote aardscheuren. Amerika op het land en in Zuid-Amerika langs en zelfs in het water. Vuur en water zijn overal tegelijk aan het werk. Water en vuur. Ook bergen veranderen zich. Dit alles gebeurt ten tijde van een oorlogshandelingen. Tegelijk houdt de Koning der Barmhartigheid Zijn gouden scepter boven sommige mensen en ik zie; dit is Zijn bescherming.

 

De Heer komt dicht bij mij en spreekt met liefelijke stem:
"Dit moet geschieden. Heb geen angst!"

 

Dan neemt Hij Zijn scepter aan Zijn Hart en het wordt tot aspergillum van Zijn Heiligst Hart, gevuld met Zijn Kostbaar Bloed. Hij zegent met nadruk de kinderen en de zieken. Ook die van ver gekomen mensen en de mensen, die in de verte aan Hem denken:

 

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

 

M.: "Heer, wanneer dit alles komt, dan alstublieft denk aan ons! Ik kan het alleen maar verdragen, omdat Je gezegd hebt, dat Jij ons leidt en dat Je de mensen beschermt, die tot Je roepen."

 

De Hemelse Koning kijkt ons allen aan en vraagt het volgende gebed:

 

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

 

Het genadenrijke Jezuskind zegt: "Adieu!"

 

M.: "Adieu, Heer, Adieu!"

 

Dan zegt de hemelse Koning:

"De heilige aartsengel Michael zal naar je toe komen. Hij komt niet, om jullie te straffen."

 

M.: "Ik weet het, mijn Heer. Ik vertel het aan de mensen in maart."

 

Dan gaat de Heer terug in het licht, de engelen doen hetzelfde. De lichtbollen sluiten zich en verdwijnen aan de hemel.

 

 

Deze boodschap wordt aangekondigd zonder afbreuk te doen aan het oordeel van de Rooms-Katholieke Kerk.
Copyright!

 


 

Zie voor de boodschap de belangrijke Bijbelgedeelten HebreeŽn 10:19 e.v. en Openbaring 3:15 e.v.!