Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Teresa van Avila, maandag 13.02.2023

 

De heilige Teresa van Avila bezoekt me en spreekt:

"Ze doen het nu opnieuw, de schriftgeleerden. Ze leveren onze Heer uit aan de menigte. Wat is waarheid? Wat is zonde? willen ze weten. Diegenen, die het gemeengoed van Zijne Majesteit moeten bewaren, als een kostbare schat. Weten ze dan niet, dat het volk, door het gevelde oordeel/vonnis, onze Heer kruisigde? De Waarheid Gods, Zijner goddelijken Majesteit, is niet te vinden in de menigte. God openbaart zich aan hem, die hem liefheeft. Wat onderhoudt dan de vriend, welke God liefheeft? (Eigen aanmerking: Wie God liefheeft, onderhoudt Zijn geboden.) Maar, wat zij vergeten is, dat de Heer in Zijn goddelijke Majesteit zal komen. Hij is aan hen niet langer overgeleverd. Zijn eenmalig grootse offer is volbracht tot eer van de Vader. Hij is de weg, om de mensen met de almacht van God te verzoenen. Nu al staan de dwalende geleerden niet meer op de binnenplaats van Pilatus, maar op Golgotha, onder het kruis van de Heer, welke ook hen verlost heeft. Maar hun wil is een andere en zij zien het verlossende kruis niet. Het ligt voor hen als in een wolk gehuld. Deze wolk zal verdwijnen en de Heer, Zijn Majesteit, Zich openbaren. Hij was, Hij is en zal zijn. Zij begrijpen de eeuwigheid niet en klampen zich vast aan de mens en aan zichzelf. De Heer echter, in Zijn Goddelijke Majesteit, zal in n klap alles wat verkeerd is, verwerpen. Er resteerd hun een tijd, om hun geestelijke kleding af te leggen, maar niet, om ze weer aan te trekken. Denk hierom, mijn vriendin. De Heer kijkt. Jullie zijn in de verdrukking en de vervolging van hen, die Zijn Goddelijke Majesteit als hun vriend liefhebben, zal toenemen. De genade van de Heer over Zijn schapen neemt toe. De schriftgeleerden staan op Golgotha. Dit is gewis. Ze zullen deze plaats niet kunnen verlaten. Jullie weten, wat je kunt doen. Werp je voor de Heer op de knien !"

 

 

Deze boodschap wordt aangekondigd zonder afbreuk te doen aan het oordeel van de Rooms-Katholieke Kerk.
Copyright!