Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Huwelijk van Maria, maandag, 23.01.2023

 

De Koning van Barmhartigheid verschijnt 's morgens in de Praager gedaante. De hemelse Koning draagt een donkerblauw gewaad en een donkerblauwe mantel. Het gewaad en de mantel zijn geborduurd met gouden lelietakken en leliebloemen. Het goddelijke Kind draagt in Zijn rechterhand een gouden scepter en zegent ermee mij en vooral de zieken:

 

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.

 

Neem het aanbod van je bisschop aan. Op deze dagen zal de heilige aartsengel Michael tot jullie komen en verschijnen. Houd Mijn woorden voorlopig geheim en verkondig ze in maart. Ik zal jullie op elke 25ste van de maand besprenkelen met Mijn Kostbaar Bloed. Ik zegen de zieken!"

 

De Hemelse Koning zegent de zieken:

 

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

 

 

 

Deze boodschap wordt aangekondigd zonder afbreuk te doen aan het oordeel van de Rooms-Katholieke Kerk.
Copyright!