Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de Koning der Barmhartigheid op 28.12.2022

 

Ik zie het genadenrijke Jezuskind in Prager gedaante in de mantel en het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed. De Koning der Barmhartigheid draagt een groot gouden scepter in Zijn rechter hand. Zijn rechterhand legt de Heer op Zijn open rood/gouden geweven Hart. Het straalt zeer. Tussen het Hart en Zijn hand steken meerdere rozenkransen uit. Ik zie een gewone rozenkrans, de rozenkrans van het Kostbaar Bloed, de kleine rozenkrans tot het Prager Jezuskind en de rozenkrans tot de Bruid van de Heilige Geest. Deze houdt de hemelse Koning stevig vast tegen Zijn Hart en zegt:

 

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.

 

Kijk naar Mij! Ik ben jullie Redder. Ik wil jullie redden. Vandaag, op de Dag van de Onschuldige Kinderen, zeg Ik (aan) jullie, hoe jullie je landen kunnen redden, zodat deze niet in oorlog, nood en chaos vervallen. Kijk naar Mij! Kijk naar Mijn Hart! Wordt wakker! Bid deze kralen van genade dagelijks. Door het rozenkransgebed van vele biddende harten, zullen jullie je landen en de mensen die er leven, redden. Voltrek de wijding van jullie landen. Wijd deze aan Mijn heiligste Moeder en aan Mij, aan Mijn Heilig Hart, dat gevuld is met Mijn Kostbaar Bloed. Ik zal jullie genaden uit de hemel schenken.

 

Er gaat een opleving plaatsvinden in Duitsland en vele landen, zodat de zonde niet de overhand krijgt. Het ligt aan jullie, lieve zielen, hoe zwaar of hoe mild het strafgerecht jullie zal treffen. Sluit je samen om te bidden vanuit je hart. Bid voor de Eeuwige Vader voor het herstel van de zware zonde van abortus. Ik ben bij jullie. Neem Mijn woorden serieus! Adieu!"

 

De Koning der Barmhartigheid zegent met Zijn scepter en verdwijnt. Zo ook de engelen.

 

 

Deze boodschap wordt aangekondigd zonder afbreuk te doen aan het oordeel van de Rooms-Katholieke Kerk.
Copyright!