Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de Koning der Barmhartigheid op 25.12.2022

 

Ik zie een heldere gouden lichtbol van buitenaf de kamer naar binnen zweven. In de kamer wordt de lichtbol groter. Er volgen twee andere kleinere lichtbollen. Eén rechts en één links van de grote lichtbol, ze zweven in de lucht. Nu gaat de grote gouden lichtbol open en uit deze lichtbol komt de Koning der Barmhartigheid tevoorschijn in Prager gedaante. Het Jezuskind draagt een rood-/goud doorweven mantel en een gewaad dat eveneens rood-/goud doorweven is. De mantel is met gouden lelies geborduurd. Op Zijn gewaad zie ik op de voorkant drie grote gouden leliebloemen. Eén leliebloem is naar rechts gebogen, één leliebloem staat in het midden en één is naar links gebogen. Het draagt een open gouden Hart op de borst en een kruis uit rode robijnen die zeer helder schitteren. Onze hemelse Koning draagt een grote gouden kroon op Zijn hoofd en in Zijn rechterhand houdt het Jezuskindje een gouden scepter. Zijn haar is donkerbruin gekruld en Zijn ogen zijn blauw.

 

Nu gaan de twee andere lichtbollen open en er komen twee engelen uit tevoorschijn. Beide engelen zijn gekleed in een eenvoudig wit stralend gewaad, knielen neer voor de Koning der Barmhartigheid en spreiden Zijn mantel uit.

 

De hemelse Koning tilt Zijn scepter een beetje op en spreekt:

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Ik wil jullie troosten en jullie Mijn liefde schenken. Uit liefde ben Ik mens geworden. De smeulende lont doof Ik niet en het geknakte riet breek Ik niet. Ik ben jullie Koning, een Koning der Barmhartigheid! Ik ben mens geworden om voor jullie een woning te bereiden bij de Eeuwige Vader. De hemel is jullie thuis, lieve zielen, vergeet dit niet! Ik wil de volkeren heiligen, opdat zij tot de Eeuwige Vader kunnen geraken. Jullie rijkdom voor de Vader is de liefde, zijn de goede werken die jullie in je leven hebben verzameld en die jullie in je harten draagen.

Veel kunnen jullie aan rijkdom vergaren en jullie zullen gerespecteerd worden in de wereld. Maar dit alles telt niets voor de Vader, als de goede werken en de liefde ontbreken. De wereld zal jullie naar de afgrond leiden met al haar eerbewijzen, welke de mensen aan elkaar toekennen.

 

Vandaag ben Ik tot jou gekomen, om aan de zieken troost en hoop te geven. Ik wil de verdrukten troosten, als zij de kleine rozenkrans aan Mij opdragen (eigen noot: Rozenkrans tot het Prager Jezuskind). In deze dagen wil Ik de zielen, die hun hart openen, overspoelen met genade! Er is maar een beetje van je tijd nodig, om bij Mij te zijn. Bid! Bid en vraag om herstel van zonden voor de Eeuwige Vader. Het geweten van vele mensen is niet meer door de geboden van de Eeuwige Vader gevormd. Mijn Heiligste Moeder bidt voor vrede bij de troon van de Eeuwige Vader. Zij is onvermoeibaar. Weten jullie ook, lieve zielen, dat de heilige Jozef, Mijn voedstervader, en Johannes de Doper heel veel voor jullie aan het bidden zijn? Jozef bidt voor de Kerk en voor het gezin voor de Troon van de Vader. Johannes bidt voor de Kerk, in het bijzonder voor alle God gewijdden. De Liefde van de hemel moge jullie, lieve vrienden, in al jullie gebeden omvangen."
 

Nu neemt het Goddelijk Kind Zijn scepter aan Zijn Hart, het wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed en Het zegent ons ermee: "In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

 

De Koning der Barmhartigheid draagt in Zijn linkerhand de Vulgaat (eigen noot: Heilige Schrift), die opengaat en schittert. Een bladzijde wordt opengeslaan. Maar ik zie geen bijbeltekst zoals anders, maar zie meerdere beelden van Jezus’ geboorte. De hemelse Koning werd in een eenvoudige grot geboren, die als schuilplaats voor het vee diende. Een wonderbaarlijk licht omringde deze grot en een ster aan de hemel verscheen. De jurk van Onze Lieve Vrouw, die Zij droeg bij de geboorte van Jezus, was naturel gekleurd, niet geverfd en zonder naden. Het had een speciale betekenis, waarom de gewaden of kledingstukken zonder naad waren. Maar ik kan helaas de reden ervan niet herkennen.

 

De Koning der Barmhartigheid spreekt:

"Blijf Mij trouw! Ik ben jullie Heer en Heiland, als Kind tot jullie gekomen. Respecteer de waardigheid van Gods kinderen! Dwaal niet af van de weg die Ik jullie heb gewezen. Wie Mij liefheeft, let op de geboden van de Vader. Wie het Woord van de Vader hoort, hoort Mij. Open jullie hart, zodat Ik in jullie harten kan wonen. Bid veel, want de harten verharden zich in de wereld. Let op Mijn Woord en draag het naar buiten de wereld in, zodat de mensen vrede vinden. Bereid je voor: kom op jullie, biddende zielen, ontvang kracht als Ik tot jullie kom in de Heilige Mis, in de gedaante van de Heilige Hostie. Ik kom tot jullie, zodat mensen gered worden. Ik wil hun dood niet. Ik wil hen redden, omdat Ikzelf de Redder ben. Ik ben de Liefde zelf. Adieu!"

 

De Koning der Barmhartigheid zegt nog tot mij: indien de Heilige Mis in Sievernich door een priester in de kerk wordt opgedragen, zal Hij Zijn verschijning en Zijn boodschap op elke 25e van de maand zodanig plaatsen, zodat alles past. De Heilige Mis heeft meer waarde dan een verschijning van de Heer. Aldus de woorden van de Koning der Barmhartigheid.

De hemelse Koning gaat terug in de lichtbol en verdwijnt. Dat doen ook de beide engelen.

 

Deze boodschap wordt bekend gegeven zonder vooruit te lopen op het oordeel van de Kerk!

Copyright!


 

 

Verklaring betreffend de naadloze jurk / gewaad van de Moeder Gods:

Tuniek: origineel: χιτών, transliteratie: chitōn.

Naadloos: origineel: ἀῤῥαφος, transliteratie: arrhaphos, fonetisch: ar'-hhraf-osDefinitie: niet aan elkaar genaaid, zonder naad

De gewaden voor de priesters moest speciaal zijn en werd daarom niet genaaid, maar geweven.
Daarom vermeldt Johannes, dat het gewaad van Jezus, de tuniek geweven was en zonder naad, want daarmee wil Johannes ons eraan herinneren, dat Jezus, de Zoon van God, de eeuwige Hogepriester is (Hebreeën 4:14).

Het feit dat de tuniek "van boven naar beneden" geweven was, naadloos, schrijft de heilige Cyprianus, en betekent dat "de eenheid die Christus brengt, van boven komt, van de hemelse Vader, en daarom door degene die haar ontvangt niet gedeeld kan worden, maar in haar geheel aangenomen moet worden". En zij, de Moeder, is eeuwige borg voor deze opdracht.