Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van de Koning der Barmhartigheid op 25.11.2022 boven de fontein
Maria Annuntiata op het terrein van Huis Jeruzalem.

 

Een grote gouden lichtbol zweeft aan de hemel. Deze wordt begeleid door twee kleinere gouden lichtbollen. De grote gouden lichtbol gaat open en het genadenrijke Jezuskind in Prager gedaante komt uit deze lichtbol tevoorschijn. Het goddelijke Kind draagt een gouden gewaad en een gouden mantel, welke met witte lelies geborduurd is en een grote gouden kroon. De grote gouden kroon van het goddelijke Kind lijkt op de kroon van het Jezuskindje in Praag en is versierd met rode en groene edelstenen.

Het Jezuskindje heeft donkerbruin kort krullend haar en blauwe ogen. Het genadenrijke Kind draagt een rood hart open op Zijn gewaad. In Zijn rechterhand draagt Het een grote gouden scepter. Aan het uiteinde van de scepter is een gouden kruis, versierd met robijnen. In Zijn linkerhand draagt het Jezuskind de Vulgaat.

Het komt nader tot ons gezweefd. Nu gaan de andere twee lichtbollen open. Uit de twee kleinere lichtbollen komen twee engelen tevoorschijn, die gekleed zijn in eenvoudige, witte, stralende gewaden. Ze hebben steil schouderlang haar. Beide engelen verbuigen zich voor de Koning van Barmhartigheid en gaan voor Hem op hun knieėn, nemen de mantel van het genadenrijke Kind en spreiden die over ons uit. Wij allemaal zijn onder de mantel van de Koning van Barmhartigheid geborgen.

Het goddelijke Kind zweeft dichter naar me toe en zegt:

"Beste vrienden, blijf standvastig in het gebed. Ik verheug Me over jullie komst. Open wijd jullie harten! De Eeuwige Vader kijkt naar jullie gebed van eerherstel. Hij wenst het van alle naties.

Ook aan zuster Lucia van Fatima ben Ik in Mijn Heilige Kindheid verschenen. Als Jezusjind ben Ik tot haar gekomen, zoals Ik vandaag tot jullie kom."

M.: "Heer, dit wist ik niet."

De Koning van Barmhartigheid spreekt:

"Mijn Heiligste Moeder wenste in Fatima, voor het welzijn van de wereld, tegen de oorlogsdaden, de invoering van de “Devotie van de eerste vijf zaterdagen`(10.12.1925 door O.L.V. gegeven aan zr.Lucia van Fatima) . Kijk, ze zijn niet geaccepteerd door de wereld zoals de Vader dat wenste. De Moeder spreekt met Mijn mond en Ik spreek met de mond van de Vader. Daardoor is de wens van de hemel geen nieuwe wens. Ik zei, ga zegenen met het beeldje van Mijn Heilige Kindsheid in Prager gedaante. Het zal jullie gaan redden van plagen en oorlogsvoering, mits jullie dit doen.

Voer de “Devotie van de eerste vijf zaterdagen` in, zoals Mijn Moeder dit in Fatima wenste. Dit, Mijn verzoek, heb Ik voor jullie. Dit verzoek is geen nieuw verzoek. Zodoende zal de Eeuwige Vader het strafgerecht verzachten. Ik kom niet, om jullie te straffen, maar om jullie te redden. Op Golgotha zal Ik niet opnieuw gekruisigd worden. Maar wat jullie de geringste van Mijn broeders aandoen, hebben jullie Mij aangedaan!

Ik zei tegen jullie, dat abortus de grootste zonde van jullie generatie is. Op die manier wordt Ik in de kamers van de abortusklinieken gekruisigd, omdat jullie de kleintjes hun rechten ontnemen en over het leven beslissen. Daarom ben Ik als kind naar jullie toe gekomen. Neem Mijn woorden, neem Mijn verzoek serieus, dan zal de Eeuwige Vader jullie genaden schenken!"

De Koning van Barmhartigheid nadert en spreekt:

"Aviso! Daar waar Mijn Heiligste Moeder verscheen, op elke genadeplaats zal dit teken staan."

Nu toont het goddelijke Kind me een zuil, die overdag anders is dan 's nachts. Overdag lijkt ze als uit wolken gemaakt, 's nachts lijkt ze een vuurzuil. Ze zal er ook in Sievernich zijn.

M.: "Maar Heer, dit is een zuil!  Gaat ze dan verschijnen? Wanneer gebeurd dit, Heer?"

Het goddelijke Kind spreekt:

"Wacht niet op een waarschuwing, wacht niet op een wonder, want elke dag, elk minuut, elke seconde kan Ik tot jullie komen. Heilig jullie zielen! Jullie zijn een tempel van de Eeuwige Vader. Neem Mijn woorden serieus. Leef in de sacramenten van de Kerk! Zodoende kan Ik als Heiland tot jullie komen."

Nu gaat de Vulgaat open. Ik zie het bijbelgegeelte Openbaringen hoofdstuk 16, vers 10 e.v. . De Vulgaat straalt op ons neer.

Het genadenrijke Kind spreekt:

"Blijf standvastig en volhardend in het geloof. Laat je niet in de war brengen. Denk eraan: de Heer komt naar Zijn schapen toe."

Nu neemt de Koning van Barmhartigheid Zijn scepter aan Zijn geopend Hart en het wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed. Dit is voor alle aanwezigen, zegt de Heer, en voor de mensen die in de verte aan Hem denken. Hij zegent ons: "In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.

M.: "Heer, U bent mijn vertrouwen."

De Koning van Barmhartigheid kijkt naar de nieuwe beelden van Zijn Heilige Moeder en zegt:

"De beelden zijn ook voor Mij een vreugde."

Het genadenrijke Kind schenkt me een persoonlijk woord. In een bepaalde aangelegenheid antwoordt het goddelijk Kind: "Ze gaan niet opgeven."

M.: "Maar U, Heer, schenkt ons Uw genade, en dat is prachtig."

"Kijk naar Mij!" zegt de hemelse Koning en zegent ons opnieuw, "In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest."

Het goddelijk Kind wenst het volgende gebed van ons en neemt afscheid met een "Adieu!".

M.: "Adieu, Heer, adieu!"

Nu bidden wij: "O, mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, verlos ons van het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen."

Er volgt een persoonlijke mededeling.

De Koning van Barmhartigheid gaat in de lichtbol terug en de engelen doen hetzelfde. De lichtbollen verdwijnen.

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te lopen op het oordeel van de Kerk.

Copyright.

 

 

Graag op de bijbelpassage bij deze boodschap letten: Openbaringen 16 v.a. vers 10