Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van de Koning der Barmhartigheid op 25.10.2022 boven de fontein
Maria Annuntiata op het terrein van Huis Jeruzalem.

 

Ik zie een grote gouden lichtbol in de lucht, vergezeld van twee kleinere lichtbollen. Ze zweven naar ons toe. De grote gouden lichtbol gaat open en het genadenrijke Jezuskind in Prager gedaante komt naar ons toe. De Koning der Barmhartigheid draagt deze keer een koningsblauw gewaad met een koningsblauwe mantel. De mantel van het genadenrijke Jezuskind is met gouden lelies geborduurd. Het draagt een grote gouden kroon en donkerbruin kort krullend haar. Het genadenrijke Kind heeft blauwe ogen. In Zijn rechterhand draagt het goddelijke Kind een grote gouden scepter en in Zijn linkerhand de Vulgaat (Heilige Schrift). Nu gaan de twee andere lichtbollen open en twee engelen in eenvoudige witte gewaden komen te voorschijn en spreiden de mantel van het genadenrijke Kind als een tent ter bescherming over ons uit.

De Koning van Barmhartigheid spreekt:

"In de Naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en de Heilige Geest. Amen. Kijk naar de kleur van Mijn mantel en Mijn gewaad. Door jullie gebed hebben jullie zegen gebracht over Duitsland en de wereld. Jullie grote gebed in Berlijn was zeer rijk aan zegen. Kijk, Ik open Mijn hart”.

Gouden stralen komen vanuit het Hart van het Jezuskind tot ons.

Het Kindje Jezus spreekt:

"Zei Ik niet, dat Mijn allerheiligste Moeder voor jullie bidt bij de Troon van de Eeuwige Vader? Voor Mij is het een vreugde wanneer jullie Mijn heilige Moeder eren. Zo kom Ik naar jullie toe, niet om jullie te straffen. Ik kom tot jullie met Mijn gouden scepter: om jullie tot omekeer te roepen, om jullie te vermanen! Het is aan jullie, lieve zielen, wat er in de wereld gaat gebeuren. De Vader, de Eeuwige Vader, schonk jullie de vrije wil. Hiervoor buigt Mijn allerheiligste Moeder.

Ik wil jullie zielen versieren. Zij zullen tot Mijn lelietuin worden."

M.: "De lelies die U op Uw kleed hebt, Heer."

Het goddelijke kind spreekt:

"Als jullie berouw in je hart dragen, boete doen en in de Sacramenten leven, zullen jullie zielen de mooiste lelietuinen worden in het Koninkrijk van Mijn Vader. Kijk naar Mij, kijk niet naar de wereld! Kijk niet naar het chaos!"

Nu wordt de Vulgaat in de hand van de Koning van Barmhartigheid door een onzichtbare hand geopend. Ik zie in de Vulgaat Mattheus 15: 1e en 2e alinea. Een wonderschoon licht komt uit de Vulgaat tot ons.

Het genadenrijke kind spreekt:

"Bid opdat de wereld genade mag ontvangen! Wordt niet nalatig in het gebed. Mijn Kerk zal Mij gaan volgen. Kijk, ze is op Golgotha! Maar dit mag jullie niet verontrusten, want alles moet uitgezuiverd worden."

De Koning van Barmhartigheid kijkt naar ons en spreekt:

"Dit is de tijd van genade!"

Zijn gouden scepter drukt het Jezuskind aan Zijn Hart en het wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed. Het zegent ons en allen die aan Hem denken in de hele wereld met Zijn Kostbaar Bloed:

"In de Naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en de Heilige Geest. Amen. Kom tot Mij aan het oord van Mijn genade en Ik zal je verkwikken en troosten. Blijf volharden in gebed! Kijk naar Mij! Ik ben jullie Verlosser. Blijf trouw aan Mij, want er is geen ander gebod dan dat, wat de Vader aan jullie  gegeven heeft. Ik ben bij jullie!"

De Hemelskoning wenst het volgende gebed van ons en wij gaan bidden:

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen."

De engelen zingen, terwijl ze de mantel van de Koning van Barmhartigheid over ons blijven uitspreiden: "Misericordias Domini in aetermum cantabo." (3X)

Opnieuw verlangt de Koning van de Hemel het gebed: "O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, ..." dat wij gaan bidden.

Er volgt een persoonlijke mededeling over het Huis van Barmhartigheid.

De Koning van Barmhartigheid neemt afscheid met een "Adieu!"

M: “Adieu!”

Het Goddelijk Kind geeft ons ten afscheid Zijn zegen "In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

Dan gaat Het terug in de lichtbol. De twee engelen doen evenzo. De lichtbol verdwijnt.

 

Deze boodschap wordt bekendgemaakt zonder vooruit te lopen op het oordeel van de Kerk!

Copyright.

 

Mattheüs Evangelie hoofdstuk 15, alinea één en twee graag lezen!