Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

De heilige Teresa van Avila spreekt op 15 oktober 2022 tot mij:

 

"Mijn vriendin, neem Zijn goddelijke Majesteit als jouw vriend aan. Neem Zijn vriendschap vol liefelijkheid aan. Als je haar aanneemt, dan hou je van de Heilige Schrift, van de Eeuwige Vader en van Hemzelf, de Heer.

Kijk met de ogen van Zijn bamhartigheid naar de mensheid. Indien je dit doet, kom je op voor het heil van de mensen, voor het werk van God en van Zijn geboden.

De mens, in de zonde gevangen, veroordeel niet. Bid voor hem, de mens, die gevangen zit in de wereld, terwijl hij zelf denkt vrij te zijn.

Alles met de ogen der liefde te zien, is een grote genade van Zijne Majesteit. Bid ervoor! De sleutel daarvoor is, de mens niet te veroordelen, maar voor hem te bidden. Veracht de zonde, niet de mens.

Overweeg je de eeuwige Lliefde, welke onze Heer zelf is, zul je voor Hem werkzaam worden en al het andere weglaten. Door de vriendschap van Zijne Majesteit wordt je genade ten deel. Alleen door Zijn vriendschap kun je met de ogen van liefde zien."

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te lopen op het oordeel van de Kerk.

Copyright.