Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

 De Heer verschijnt levend aan het kruis op 10.10.2022 in het Huis Jeruzalem tijdens het rozenkransgebed

 

"Kijk naar Mij! Ik vermaan de wereld tot bekering. Luister naar Mijn stem. Zonder Mij kun je niet leven. Ga door Mij naar de Eeuwige Vader het leven binnen. De maat van beledigingen jegens God is vol. Bid om de erbarming  van de Eeuwige Vader voor jullie land en de wereld! Kijk naar Mij! Kijk naar Mijn bloedende Wonden. Ik heb Mijzelf helemaal voor jullie weg gegeven. Kom tot Mij met je zorgen. Kom tot Mij met alles wat je belast. Mijn Allerheiligste Moeder bidt voor jullie voor de troon van de Eeuwige Vader. Uit liefde voor jullie kom Ik als gekruisigde."

De Heer spreekt de doeken van Aken aan.

M.: "Ja, Heer, we hebben deze (contact) relikwieŽn. Een doek waarin de relikwieŽn van Aken zeven jaar lang gewikkeld zaten."

De Heer wil, dat we deze gebruiken voor de zieken.

De Gekruisigde zegt: "Offer aan de euuwige Vader de wonden van Mijn voeten op, in het bijzonder voor alle dwalenden."

M.: "Heer, heb medelijden met ons en met de hele wereld! Zegen alle pelgrims en vooral de zieke mensen. Heer, heb medelijden met de mensen in de OekraÔne. Heb medelijden met de mensen in Rusland. Heb medelijden met de mensen in Amerika. Heb medelijden met de mensen in Europa. Wees genadig voor de mensen van de hele wereld. Wees vooral genadig voor de mensen in Duitsland.

De Heer spreekt:

"De wereld zal door het bloed van de martelaren gereinigd worden."

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te lopen op het oordeel van de Kerk.

Copyright.