Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

 

De Heer verschijnt levend aan het kruis in het Huis Jeruzalem op 12.09.2022

 

De Heer spreekt:

"Vanaf het kruis kijk Ik naar Mijn schapen, naar Mijn bidders. Vanaf het kruis roep Ik Mijn bidders: Blijf Mij trouw! Jullie zullen obstakels moeten overwinnen. Jullie zullen in Mij sterk zijn. Ik blijf bij jullie! Ik laat jullie niet alleen. De mens doet en gaat de afgrond in. Alles wat van de Eeuwige Vader is en van Mij, de Zoon, heeft bestendigheid, blijft bestaan in eeuwigheid."

M.: "O Heer, heb medelijden met ons!"

De Heer zegt:

"Heb geen angst! Ik ben bij jullie. Ik kom naar Mijn schapen toe. Vraag om het medelijden van de Eeuwige Vader! Maar jullie hebben aandeel aan Mij, hebben aandeel aan de genade van de Eeuwige Vader. Kijk naar Mij! Belijd Mij, vrees niet! Wie Mij niet belijdt, die ken Ik niet. Mijn genadestroom zal Ik door Duitsland laten stromen, voor alle zielen, die hem willen aannemen. Kijk naar Mij!

M.: Omwille van de wonden van Uw Heilige Voeten, Heer, ontferm U over ons en ontferm U over de Duitse Kerk.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te lopen op het oordeel van de Kerk.

Copyright.