Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van de Koning van Barmhartigheid op 25.08.2022 boven de
Maria Annuntiata fontein bij het Huis Jeruzalem.

 

Ik zie in de lucht een grote gouden lichtbol uit de richting van de parochiekerk komen. Het zweeft naar ons toe. Het wordt vergezeld door twee kleinere lichtbollen. De grote lichtbol opent zich en een wonderlijk licht daalt op ons neer. Dan zie ik het genadenrijke Kind Jezus in het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed. Zijn gewaad en mantel hebben de kleur van Zijn Kostbaar Bloed en zijn geborduurd met gouden lelies. Het Kindje Jezus, in Prager gedaante, draagt een grote gouden kroon. Zijn haar is donkerbruin en kort gekruld, Zijn ogen zijn blauw. In Zijn rechterhand draagt Het een grote gouden scepter en in Zijn linkerhand draagt Het de Vulgaat (Heilige Schrift). Nu gaan de twee kleinere lichtbollen open en er daalt een prachtig kleiner licht naar ons neer. Uit deze lichtbollen komen twee engelen tevoorschijn. Zij zijn gekleed in een eenvoudig wit gewaad. Zij spreiden de mantel van de Koning van Barmhartigheid over ons uit. De mantel van het genadevolle Kind omsluit ons als een tent.

De Koning van Barmhartigheid spreekt en zegent ons:

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.Ē

 

Er volgt een persoonlijke mededeling.

 

De Koning van Barmhartigheid spreekt tot ons:

"Lieve vrienden, graag hoor Ik jullie gebed, het gebed van eerherstel."

Nu wordt de Bijbel geopend als door een onzichtbare hand. Plotseling komt er een krachtig wonderbaarlijk licht uit de Heilige Schrift naar ons toe. De Schriftpassage die de Heer laat zien is Hosea 10. Ik zeg tegen het goddelijk Kind dat ik de Bijbelpassage niet ken. Nu spreekt de Koning van de Hemel tot ons:

"Komt allen tot Mij! Ik wil jullie redden. Open jullie harten voor Mij. Kijk niet naar de wereld, kijk naar Mij! Dit zeg Ik tegen jullie. Doe het! Ik ben niet gekomen om jullie te straffen. Ik geef jullie Mijn genade. Dit is Mijn barmhartigheid." De mantel wordt nog groter en wijder over ons uitgespannen, evenals een zeer grote tent.

Het Goddelijk Kind spreekt:

"Dit, Mijn geliefde land, zal niet verloren gaan. Daarom vraag Ik jullie om je gebeden! Verricht eerherstel! Dan staat de Eeuwige Vader toe, dat er een genadestroom door Duitsland zal gaan en naar alle volken die zich tot Mij wenden."

Nu drukt de Hemelkoning Zijn scepter aan Zijn Hart en het wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed. Het besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed en alle mensen die aan Hem denken, "In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen."

De Koning van Barmhartigheid vraagt aan M.: "Ken je Mij?"

M. antwoordt: "Ja, ik ken U Heer. De Zoon, dat ben Jij!"

Het genadenrijke Kind Jezus spreekt en kijkt ons aan: "Alles schenk Ik jullie voor het Huis van Barmhartigheid. Nog een keer kijk Ik naar jullie. Het Huis van Barmhartigheid is eveneens een daad van Eerharstel. Indien jullie gaan bidden, opofferen en boete doet, zal geen oorlogsdaad jullie deren. Het is aan jullie, lieve vrienden. Het kwaad is zeer sterk in de wereld. Ik ben naar jullie toe gekomen, om jullie Mijn vrede te schenkenĒ.

De Koning van Barmhartigheid vermaant ons zeer: "Valt op jullie knieŽn, bidt, offert! Doe boete! Dan brengen jullie de Eeuwige Vader tot bedaren. Wees niet bang! Sta getrouw aan Mijn zijde!"

Nu laat de Heer een genadestroom van gouden licht uit Zijn Hart vloeien naar de aanwezige kinderen.

Het genadenrijke Jesuskind spreekt: "Wees je bewust van de genade dat Ik tot jullie kom. Sint Michael is jullie voorspreker. Hij bidt voor jullie voor het troon van God, opdat Duitsland niet verloren mag gaat. Evenzo bidden ook jullie voor hen, die dat niet doen. Open jullie harten. Mijn Hart staat voor allen open, die Mijn genade willen aannemen."

De Koning van Barmhartigheid schenkt mij nu een witte lelie voor het Huis van Barmhartigheid. Ik moet mijn handen openen en daarin legt de Heer deze bloem. M. bedankt met een "Deo gratias!"

De Koning van Barmhartigheid neemt afscheid met een "Adieu!" en vraagt van ons het volgende gebed: "O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben!"

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Geprezen zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen. Vaarwel Heer, ik dank U!"

Het genadenrijke Jesuskind gaat terug in de lichtbol en verdwijnt. Zo ook de twee engelen.

 

 

Graag de bijbeltekst Hosea 10 intensief lezen.

 

Hosea kapitel 10

Hos. 10:1 IsraŽl is een weelderige wijnstok, die ook weelderige vruchten draagt. En hoe talrijker de vruchten zijn des te talrijker maakt IsraŽl zijn altaren. Hoe mooier zijn land wordt, des te mooier versiert het zijn wijnstenen.

Hos. 10:2 Omdat zij zo dubbelhartig zijn, zullen zij nu hun schuld gaan boeten. Hij geeft zelf hun altaren de nekslag en slaat hun wijnstenen stuk.

Hos. 10:3 En dan zullen zij zeggen: ĎWij hebben geen koning, want als wij de HEER niet vrezen, wat helpt ons de koning dan?í

Hos. 10:4 Terwijl ze maar praten, valse eden zweren en overeenkomsten aangaan, verwildert de rechtspraak en wordt zij als giftig kruid in de voren van een akker.

Hos. 10:5 Om dat stierkalf van Bet-Awen zullen de mensen van Samaria beven. Het volk rouwt om die stier. De afgodenpriesters treuren om hem: zijn heerlijkheid is weggevoerd.

Hos. 10:6 Ook het beeld wordt naar AssyriŽ geracht om aan de Wraakvorst geofferd te worden. EfraÔm wordt met schande beladen, IsraŽl zal om zijn houtblok beschaamd staan.

Hos. 10:7 Samaria is tot zwijgen gebracht, zijn koning is als een afgebroken tak die op het water drijft.

Hos. 10:8 De hoogten van Awen worden verwoest, IsraŽls zonde. Doorns en distels overwoekeren hun altaren. Dan roepen zij de bergen toe: ĎBedek ons!í en de heuvels: ĎValt op ons neer!í