Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van het genadenrijke Kind Jezus op 25.07.2022
boven de fontein Maria Annuntiata naast het Huis Jeruzalem.

 

Ik zie een prachtige, grote, gouden bol van licht in de lucht, die vanaf de parochiekerk komend, naar ons toe zweeft. Ze wordt vergezeld door twee kleinere gouden lichtbollen. De grote bol gaat open en een prachtig licht schijnt op ons neer. Het genadenrijke Kind Jezus komt uit deze lichtbol te voorschijn. Het draagt een prachtige, grote, gouden kroon, evenals de mantel en het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed. Het gewaad en de mantel zijn geborduurd met gouden lelies. In Zijn rechterhand draagt Het een grote, gouden scepter met een gouden bol er bovenop en een prachtig, gouden kruis erop. In Zijn linkerhand draagt het Kindje Jezus de Vulgaat (Heilige Schrift). Het is een prachtig boek, gouden glimmend, met een kruis erop. Het genadenrijke Kindje Jezus heeft donkerbruin, kort krullend haar en blauwe ogen. Met Zijn stralende, blauwe ogen kijkt het Kind Jezus ons indringend aan.

Nu gaan de andere twee kleinere bollen open. Twee engelen komen tevoorschijn uit het licht van de twee kleinere bollen. Zij zijn eenvoudig gekleed, in een stralend wit gewaad, en spreiden de mantel van het genadenrijke Kind Jezus als een tent over ons uit. Ik zie dat de mantel van de Koning van Barmhartigheid nog verder reikt dan het huis van Jeruzalem.

De Koning van Barmhartigheid spreekt:

"In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest Amen. De Zoon, dat ben Ik. Ik ben met Hem die Ik Ben. Dit is de Eeuwige Vader in de hemel. Beste vrienden, laat je niet in verwarring brengen! Blijf trouw aan Mij en aan de leer van de Eeuwige Vader. Als je bidt en berouw toont, zal de Eeuwige Vader het strafgerecht verzachten. Ik roep alle naties op tot het gebed van eerherstel! En jullie, lieve vrienden, kijk niet naar de wereld, kijk niet naar de dwalingen die de wereld verspreidt. Kijk naar Mij!"

 

De Vulgaat gaat open, en als door een onzichtbare hand wordt erin gebladerd. Ik zie de bijbelpassage
Mattheüs 5. De Koning der Barmhartigheid spreekt:

"Dit geschrift is jullie sleutel tot de hemel. Lees het goed! Ik beveel het u aan, en heb erbarmen! Wees barmhartig, vooral in tijd van nood. Heb Ik niet gezegd dat christenen één familie zijn? Dat is, hoe ze zich moeten gedragen. Wie is Mijn Vader, wie is Mijn Moeder, wie zijn Mijn broeders? God is mijn Vader! Mijn broeders zijn zij, die Mij volgen. Mijn Moeder is de Heilige Maagd Maria. Zo kennen jullie Haar."

M: "Ja, Heer, wij kennen Haar."

De Koning van de Hemel spreekt:

"Ik schenk jullie het Huis van Barmhartigheid. Doet goeds er aan!"

Er vindt een persoonlijke mededeling plaats.

Het genadenrijke Jezusje zegt:

"Indien jullie medelijden toont met diegenen, dan gaat ook de Eeuwige Vader medelijden tonen aan jullie; zal Hij zich over jullie ontfermen."

Nu brengt de Koning van Barmhartigheid Zijn scepter naar Zijn Hart en het wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed. De Heer besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed:

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

Nu besprenkelt het goddelijk Kind de mensen in de verte, die aan Hem denken en met Hem verenigd zijn in gebed. Het genadenrijke Kind Jezus vraagt het volgende gebed van ons, en wij bidden:

 

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

De Heer kijkt weer indringend naar alle mensen die tot Hem gekomen zijn en zegt dat Hij een wens heeft. Het is alsof de wereld even stilstaat. Ik vraag Hem, Zijn wens bekend te maken.

Het Kind Jezus spreekt:

"Ik wens dat de mensen hun hart openen. Vraag hen om, voordat ze Mij ontmoeten, zij hun zonden gaan biechten bij een priester.”

M: “Ja, Heer, ik zeg het hen."

De Koning van de Hemel zegt:

"Bid, doe boete. Bid voor de wereldvrede! Roep alle naties op!

Ik zegen jullie: In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Adieu!"

M: “Adieu, Heer!”

De Koning van Barmhartigheid gaat terug in Zijn lichtbol en verdwijnt, evenzo de twee engelen.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de rooms-katholieke kerk.

Copyright © Manuela 2000

 

Graag aandachtig Mattheüs 5 lezen, aanvullend op deze boodschap. Er kan ook dagelijks telkens over één zaligspreking gemediteerd worden in gebed.