Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van het genadenrijke Kind Jezus op 21.07.2022

 

(Dag van mededeling van Rome aan de Kerk in Duitsland.)

Ik ontvang de Heilige Communie tijdens de Heilige Mis. De Heilige Hostie slaat 18 keer als een hart in mijn mond. Verbaasd dank ik de Heer en denk geconcentreerd: Jezus, ik vertrouw op U! Ik prijs en verheerlijk U voor eeuwig!

Daarna zie ik het genadenrijke Jezusje voor mij, gekleed in een koninklijke mantel van hermelijn en een rood gewaad geborduurd met gouden lelies. Het draagt een grote, gouden kroon en heeft donkerbruin haar met korte krullen en blauwe, stralende ogen. In Zijn rechterhand draagt het een grote, gouden scepter. Zijn gezicht komt nu heel dicht bij het mijne en het Kind Jezus spreekt:

"Zeg de gelovigen dat ik leef! Ik ben met Hem die Ik Ben.”

(Eigen notitie: Dit is de Naam voor God).

“Mijn leer wordt niet overwonnen door de poorten van de hel. Blijf standvastig en trouw! Ga de weg die Ik je toon en blijf volhouden! Ik ben de Goede Herder en Mijn schapen herkennen Mijn stem. Ik laat Mijn schapen niet alleen. Ik zei tegen jou, dat Ik mild zal zijn, indien jullie gaan bidden en offers brengen, als jullie berouw tonen. Bid, toon berouw, breng offers, maak weer goed (eerherstel)! Als jullie dat gaan doen en gaan leven in Mijn Sacramenten van genade van de Eeuwige Vader, verander Ik jullie harten en worden jullie gered. Dan zal alles geheiligd en genezen worden in de Vader."

Tijdens de zegening van de olie door de priester, is het genadenrijke Kind Jezus bij hem.
Hij zegt, "Kijk, hij draagt Mij!"

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de rooms-katholieke kerk.

Copyright © Manuela 2000