Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van het genadenrijke Jezuskind boven de fontein Maria Annuntiata op 25 juni 2022.

 

Ik zie een prachtige grote gouden bol van licht. Ze wordt vergezeld door twee kleinere gouden lichtbollen. In het midden zweeft de grote bol van licht in de hemel. Rechts en links van de grote lichtbol zweeft een kleinere lichtbol in de lucht boven het erf van Huis Jeruzalem. De grote bol van licht gaat open en een prachtig gouden licht glijdt op ons neer. Uit dit licht komt het genadenrijke Jezuskind in Prager gedaante tevoorschijn. Het is bekleed met de mantel en het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed. De mantel en het gewaad zijn geborduurd met gouden lelies. Het goddelijk Kind draagt donkerbruin, kort krullend haar en een grote gouden kroon. De kleur van Zijn ogen is blauw. In Zijn rechterhand draagt Het Zijn gouden scepter. In Zijn linkerhand zie ik de Vulgaat, de BIBLIA SACRA (Heilige Schrift). Nu gaan de andere twee lichtbollen open en uit elke lichtbol komt een stralende engel tevoorschijn. Het gewaad van de engelen is eenvoudig en effen wit. Zij knielen neer voor de Heer en spreiden de mantel van de Heer als een tent over ons uit, terwijl zij zingen: "Misericordias Domini in aeternum cantabo!" (3 keer)

Het Jezuskind zegent ons en zegt: "In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Duitsland, Duitsland, wat heb je Mij aangedaan? (Eigen aanmerking: gisteren heeft de Duitse Bondsdag besloten, dat er voortaan reclame gemaakt mag worden voor abortus.) Richt het Huis van Barmhartigheid op, tot eerherstel. Uit de genade van de Eeuwige Vader ben Ik tot jullie gekomen. Ik ben de Zoon van God, Jezus Christus. Ik verschijn als kind, omdat men de kinderen van hun recht berooft. Maar over jullie heb Ik Mijn beschermende mantel als een hemelse tent (baldakijn) gespannen. Een tent van bescherming. Een tent van God onder de mensen. Ik leid jullie door deze tijd van beproeving en was jullie harten in Mijn Hart, in Mijn Allerheiligst Hart."

Nu drukt het goddelijk Kind Zijn gouden scepter aan Zijn Hart en het wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed. Dan zegent ons de kindelijke Hemelskoning, besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed terwijl Hij zegt:

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

De Heer besprekelt ons en allen, ook die in de verte aan Hem denken en erom vragen, op dit ogenblik met Zijn Kostbaar Bloed. Ik dank met een "Deo Gratias" en kan alleen maar beschrijven dat de Heer, wanneer Hij verschijnt en ons met Zijn Kostbaar Bloed besprekelt, Hij ook ons geweten vormt.

De genadenrijke Jezus spreekt tot ons:

"Keer terug, lieve zielen, want Ik wil het naderende juk van jullie afnemen. Bid, toon berouw, offer op! Leef in Mij, die Ik in de Sacramenten van Mijn Heilige Kerk tot jullie kom."

De Vulgaat (BIBLIA SACRA, Heilige Schrift) in de hand van de Hemelskoning gaat open. Het Kindje Jezus spreekt:

"Kijk, dit zou Ik zo graag van jullie willen afnemen. Maar, indien je niet omkeert, zal het zo geschieden."

Nu zie ik het boek Amos, hoofdstuk 8, in de Vulgaat (BIBLIA SACRA, Heilige Schrift), geopend in de hand van het goddelijk Kind. Ik aarzel een beetje, omdat ik het boek Amos niet ken en ik vraag de Heer gewoonweg of dit boek bestaat? De Heer bevestigt dit boek. Ik zal alles nalezen, dat heb ik de Heer beloofd.

Het genadenrijke Jezuskind kijkt naar ons met een liefdevolle blik en zegt:

"Aan jullie toon Ik Mijn Barmhartigheid, want Ik ben de Koning van de Barmhartigheid en zo wil Ik hier door jullie aangeroepen worden. Kijk niet naar de wereld, want het kwaad zal zich in de wereld verspreiden. Kijk naar Mij!"

Het goddelijk Kind spreekt met mij over een pater Franciscaan die reeds vele Huizen van Barmhartigheid heeft opgericht en die wij vandaag in Sievernich persoonlijk hebben mogen spreken. Hij zegent deze samenwerking en zegt me, dat we deze weg mogen gaan.

Over de oprichting van een Huis van Barmhartigheid, zegt het genadenrijke Jezuskind:

"Kijk naar Mij en verheug je, want de Eeuwige Vader heeft erbarming met jullie. Dat Ik tot jullie kom en spreek, is een daad van Mijn barmhartigheid. De Eeuwige Vader toont jullie deze grote genade. Doe, wat Ik je zeg en kijk niet naar de wereld. Blijf trouw aan de Leer van de Eeuwige Vader, Mijn Leer! Dan zal alles lukken."

Ik dank de Heer en verheug me. Ik zie dat het Huis van Barmhartigheid in Duitsland op zijn beurt barmhartigheid vanuit de hemel neerroept. Het is een soort eerherstel voor de begane zonden. Ik kan het  opg een andere manier omschrijven.

De Koning van Barmhartigheid zegt:

"Lieve vrienden, jullie zien; Ik ga Mijn schapen achterna. Ik ben de Goede Herder en de Goede Herder zorgt voor Zijn schapen. Blijf in vrede. Blijven jullie in de heiligmakende genade."

Het genadenrijke Jezuskind neemt afscheid met een liefdevolle blik op ons allen en zegt: "Adieu!"

De Hemelskoning vraagt ons het volgende gebed te bidden: "O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben! Amen."

De Koning van Barmhartigheid gaat terug in het licht en de lichtbol sluit zich, wordt kleiner en verdwijnt. Zo is het ook met de twee engelen.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te lopen.

Copyright!

 

Eigen notitie: Een juk is een trekharnas voor landbouwdieren, bestaande uit een houten balk. Het staat in de Bijbel ook symbool voor dienstbaarheid, slavernij en knechting (onderdrukking). In vele bijbelpassages wordt de term "juk" genoemd (Matth. 11, 29 e.v., 1 Sam. 11,7 u. 14, Tim. 6,1, Hand. 15,10, Gal.5,1, Openb. 6,5.

Over de staat der heiligmakende genade moeten wij ons informeren,  want deze term werd hier door het  Jezuskind genoemd maar is helaas in onbruik geraakt.

Lees alstublieft in de Bijbel het boek Amos, hoofdstuk 8, naast deze boodschap:

 

 

Amos Hoofdstuk 8 (Willibrordvertaling)

8:1 Dit liet de Heer GOD mij zien: een mand met rijpe vruchten.

8:2 Hij vroeg: ‘Wat ziet U, Amos?’ Ik antwoordde: ‘Een mand met rijpe vruchten.’ Toen zei de HEER tegen mij: ‘Israël, mijn volk, is rijp voor de ondergang; Ik zal niet langer genadig aan hen voorbijgaan.

8:3 Op die dag zullen de liederen in de tempel gejammerd worden’ – godspraak van de Heer GOD.  De lijken zullen talloos zijn! Overal zullen ze neergesmeten worden! En alles zwijgt stil.”

8:4 Hoor dit, u die strikken spant voor de armen, om de misdeelden in het land uit te roeien;

8:5 u die redeneert: ‘Wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen wij ons koren verkopen! En de sabbat? Dan kunnen wij ons graan uitstallen! Dan verkleinen we de efa en vergroten we de sjekel en bedriegen wij met eem vervalste weegschaal.

8:6 Dan kopen wij de misdeelde voor geld, de arme voor een paar schoenen, en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.’

8:7 De HEER heeft gezworen bij de trots van Jakob: ‘Hun daden zal Ik ooit vergeten!

8:8 De aarde zal daarom gaan beven en al haar bewoners zullen rouwen. Heel de aarde zal rijzen, als de Rivier plotseling stijgen en weer zakken, zoals de rivier van Egypte.

8:9 Op die dag – godsspraak van de Heer GOD – laat Ik de zon ondergaan op het middaguur, en verduister Ik de aarde op klaarlichte dag.

8:10 Dan verander Ik uw feesten in rouw en al uw liederen in gejammer; om alle heupen leg Ik een rouwkleed en alle hoofden worden kaal. Ik zal het land laten rouwen als over een enig kind; de laatste dag van dit land zal bitter zijn.

8:11 Zie, de dagen komen – godsspraak van de Heer GOD - dat Ik honger breng in het land, geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om het woord van de HEER te horen.

8:12 Dan zullen zij van zee tot zee zwerven, van het noorden tot het oosten dwalen, overal zoekend naar het woord van de HEER, maar zij zullen het niet vinden.

8:13 Op die dag zullen de jonge vrouwen en de jonge mannen bezwijken van de dorst.

8:14 En zij die zweren bij de zondegod van Samaria, of die zeggen: "Zowaar als uw God leeft, Dan!" en die zeggen : "Bij de eredienst van Berseba!” zullen vallen om nooit meer op te staan.’