Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de heilige Aartsengel MichaŽl op 13.06.2022 in Sievernich op het erf van Huis Jeruzalem (Fatima-dag)

 

Om ongeveer 18.30 uur, tijdens ons rozenkransgebed in de parochietuin, luiden de kerkklokken van de parochiekerk van Sievernich als ik een helder licht aan de hemel zie in de richting van het Huis Jeruzalem. Ik ga naar het Huis Jeruzalem en zie een gouden lichtbol in de lucht, boven het standbeeld van de H. Aartsengel MichaŽl. De bol van licht gaat open en de heilige Aartsengel MichaŽl komt uit deze bol van licht. Zijn gestalte is stralend wit. Hij draagt een gouden kleinere kroon met kruis op zijn hoofd. Zijn borstplaat is van goud. Op de borstplaat is een kruis als van kristal.

Hij houdt zijn gouden grote zwaard omhoog naar de hemel. Het zwaard draagt op het lemmet de inscriptie: "Quis est sicut Deus" (vertaling: Wie is als God?). In zijn linkerhand draagt Sint MichaŽl een wit schild met gouden opschrift: "IHS". Zijn sandalen aan zijn voeten zijn van goud, evenals de lamellen, die hij over zijn witte rok draagt, gelijk een Romeins soldaat. Op het uiteinde van elke lamel, in het midden, staat een kruis. Hij is geheel gekleed als een Romeins soldaat, met een schouderomhang, die op zijn schouders wordt vastgehouden door twee gouden broches.

St MichaŽl spreekt:

"In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest ben ik tot jou gekomen. De zegen van de Vader in de hemel, de zegen van de Zoon, mijn Heer, en de Heilige Geest kome over deze plaats en over allen die waarlijk hun hart openen. Er zal een moeilijke tijd voor jullie aanbreken. Wees niet bang! Zo een tijd is er op aarde nooit geweest. Het kwaad dringt in de harten van de mensen binnen. Zij kijken niet naar de Heer. Hun ogen zijn op henzelf gericht en ze willen hun voordeel behalen. Als de Heer niet zou ingrijpen, zouden de mensen zichzelf vernietigen. Er zal oorlog zijn om (rond) de oogst."

Nu daalt de Aartsengel MichaŽl uit de hemel neer en zet zijn rechtervoet op de grond met de punt van zijn voet in de richting van het beeld. Terwijl hij dat doet, maakt hij een halve draai in de lucht. De hiel van zijn voet is precies negen straatstenen van het standbeeld verwijderd, is drie straatstenen lang en rijkt tot de zesde straatsteen voor het standbeeld.

Dan stijgt hij weer op naar de hemel en spreekt:

"Op Duitsland heb ik mijn voet gezet."

Hij heft zijn zwaard naar de hemel op en boven zijn zwaard zie ik een boek. Het is de Vulgaat (Heilige Schrift). De Schrift gaat open en ik zie de Bijbelpassage Johannes 1:23 "Ik ben een stem die roept in de woestijn: ďMaak recht de weg van de HeerĒ, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft."

De heilige Aartsengel MichaŽl spreekt:

"Blijf trouw aan het geloof van uw kerkvaderen! Ga het gebed van de rozenkrans ter ere van mij en van alle engelen bidden. Elk gebed daarin is een vleugelslag van mij. De zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest kome over jullie zijn en moge jullie altijd vergezellen!"

De heilige Aartsengel MichaŽl gaat terug in de lichtbol. Ze pulseert, wordt kleiner en verdwijnt.

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de rooms-katholieke kerk.

Copyright © Manuela 2000