Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus op 25 maart 2022,
Aankondiging van de Heer, aan het huis van Jeruzalem.

 

Het is even voor 17.00 uur. Ik zie een grote gouden bol vergezeld van twee kleinere bollen in de lucht. Uit de grote gouden bol komt het genadige Kindje Jezus van Praag te voorschijn in een prachtige gloed van licht. Het draagt ​​een mooie grote gouden kroon, heeft blauwe ogen en kort krullend donkerbruin haar. Het draagt ​​het kleed en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed. In Zijn rechterhand houdt het een prachtige grote gouden scepter. Op de scepter zie ik een groot gouden kruis. In Zijn linkerhand draagt het ‘Het Gouden Boek’. De Heer zegent ons:

 

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

 

Nu gaan de andere twee kleinere bollen open en er komen twee engelen uit deze bollen tevoorschijn. Ze zijn in het wit gekleed en hebben blond haar tot op de schouders.

Ze nemen nu de mantel van de Koning van de Hemel en spreiden deze mantel over ons uit als een tent. Ze knielen voor de Heer terwijl ze in de lucht zweven. Het is een grote eerbetuiging die de engelen brengen aan de Koning van de Hemel. De Koning van de Hemel spreekt tot ons:

 

"Naar hier heb Ik jullie geroepen! Ik heb deze plek uitgekozen. Dit is de plaats van jullie toevlucht. Ik heb dit gedaan in Mijn grote barmhartigheid.

Lees de Heilige Schrift! Het Woord van de Eeuwige Vader. Wie de Heilige Schrift kent, kan Mij bij Mijn naam noemen. Wie de Heilige Schrift kent, weet dat er een Vader in de Hemel is, de Eeuwige Vader. Wie de Heilige Schrift kent, kent Mij.

Hoe kunnen jullie Mij bij Mijn naam noemen als jullie de Heilige Schrift verwerpen? Heeft de Eeuwige Vader niet elke letter van de Heilige Schrift gewogen?”

 

Nu neemt de Heer Zijn scepter aan Zijn Heilig Hart en hij wordt de aspergil van Zijn Kostbaar Bloed. Het genadige Kindje Jezus besprenkelt ons en ook de vele mensen

die door de aanwezigen in gedachten mee naar het Kindje Jezus worden genomen.

De Heer wijst hier nadrukkelijk op. De mensen met gebedsintenties in de brieven worden ook besprenkeld met Zijn Kostbaar Bloed.

 

'In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Als jullie je niet bekeren, hebben jullie geen toekomst. Bid, offer, doe boete!

Breng eerherstel! Neem Mijn woorden ernstig. Als jullie doen wat Ik jullie zeg, zal er geen plaag en geen oorlog zijn. Heb berouw over jullie zonden! Door jullie goddeloosheid is deze oorlog ontstaan. Bid voor het geschonden Oekraďense volk. Bid voor de bekering van Rusland. Veel kinderen worden daar van het leven beroofd.”

 

Het genadige Kindje Jezus zegt me ​​dat er veel abortussen plaatsvinden in Rusland en spreekt:

“Als jullie blijven zondigen, zal er nog een grotere oorlog komen. Het is aan jullie, lieve zielen. Smeek de Eeuwige Vader op jullie knieën om erbarmen! Dat Ik tot jullie spreek is een grote daad van Mijn barmhartigheid. Want Ik ben de Koning van Barmhartigheid!”

 

Hij spreekt met mij over de toekomst van het bisdom Aken. Ik moet zwijgen over de inhoud van ons gesprek. De Heer zegt me ​​dat het beeld van Zijn Heilige Kindsheid als Kindje Jezus van Praag ooit zal worden gekroond in de Dom van Keulen. Het genadige Kindje Jezus reikt me Zijn rechtervoet voor aanbidding. Ik mag Zijn rechtervoet kussen en de Heer om Zijn genadig erbarmen vragen. Als de Heer mij Zijn rechtervoet reikt, betekent dit barmhartigheid.

 

Ik ga op de grond liggen in de vorm van een kruis en bid:

 

"O Jezus, heb medelijden met ons en met de hele wereld!" (acht keer)

Ik vraag het Kindje Jezus om vrede te schenken aan de wereld, om bekering van de arme zondaars, het einde van de plagen en van de oorlog en de abortussen.

De Koning van de Hemel kijkt ons allemaal aan en zegt: "Ik zal weerkomen. Adieu!"

Het genadige Kindje Jezus stapt terug in de pulserende gouden lichtbol. Dan gaan de engelen terug in hun lichtbol. Deze worden kleiner en verdwijnen.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000