Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van de Heilige Aartsengel MichaŽl

op 5 maart 2022 aan Huis Jeruzalem

 

Ik zie een grote gouden bol. De Heilige Aartsengel MichaŽl komt uit deze bol tevoorschijn. Hij is gekleed, zoals men hem kent van afbeeldingen, gelijk een Romeinse soldaat in de kleuren wit en goud. Zijn verschijning is groot, stralend en vol toewijding aan God. In zijn rechterhand draagt hij een groot zwaard van stralend licht. Nu steekt hij de punt van zijn zwaard hier in de grond. (Persoonlijke opmerking: dit is de plaats van de bron bij Huis Jeruzalem.)

 

De Heilige Michael spreekt: ďGod de Vader zegent jullie, God de Zoon zegent jullie, God de Heilige Geest zegent jullie. Amen.Ē

 

Dan haalt hij zijn zwaard uit de grond en heft het op naar de hemel. Nu zie ik een wondermooi, rijkelijk versierd, kostbaar, groot boek boven het zwaard. Maar het is niet het Gouden Boek. Het boek gaat nu open. Ik zie volgende plaats in de H. Schrift:  DaniŽl 12. Dan wordt het boek door een onzichtbare hand verder doorbladerd tot EzechiŽl 34, en

2 TimoteŁs 3.

 

De Aartsengel MichaŽl zegt: "Ik kom om de weg van de Heer voor te bereiden. Lees de Heilige Schrift! Bid en doe boete, offer. Luister naar het Woord van onze Heer!

 

Hij spreekt tot mij en kijkt me aan: ďNaar hier zal je nu komen. Dit wenst onze Heer.Ē

 

De Heilige Michael vertelt me ​​dat nu de tijd is aangebroken dat hij naar de mensheid komt. Hij gaat verder met te zeggen dat wat er ook mag gebeuren in de toekomst, of er mij nu sancties worden opgelegd of niet, het Heilig Kindje Jezus zal elke 25ste van de maand naar de bron komen om de mensen te zegenen en met Zijn Kostbaar Bloed te besprenkelen, - als dit gevraagd wordt vanuit een zuiver hart. Daarom vraagt ​​​​de Heilige Aartsengel MichaŽl de mensen, eer de Heer verschijnt, naar de heilige biecht te gaan.

De komst van de Heer kan zo onafhankelijk van mij geschieden. 

 

De Heilige Michael vervolgt: ďIk ben de patroonheilige van Europa. Roep mijn hulp in!Ē

 

Hij wijst mij erop dat hij dit land (persoonlijke opmerking: grond van het Huis Jeruzalem) waarop we staan, heeft geheiligd omdat we een ander zullen verliezen. Maar hij zegt dat ik me geen zorgen hoef te maken omdat Gods Zoon verschijnt en ik moet het andere land me laten afnemen. Waar de vrede van God niet gewenst is, keert hij terug, zo legt hij mij uit. Dus zou ik naar een andere plaats moeten gaan op dit oord. De Heer heeft alles voorbereid. Dan zegt hij dat hij ook hier op deze plek zijn heiligdom wil oprichten en wenst dat zijn beeld daar komt te staan.

M: waar wilt U staan?

De Heilige Aartsengel MichaŽl toont me de plaats waar een beeld van hem moet geplaatst worden. 

M: "Heilige Aartsengel MichaŽl, uw heiligdom moet daar zijn."

Nu geeft hij me de opdracht om samen met hem de Heer om erbarmen en vrede voor de landen te vragen. Daarom moet ik, daar waar zijn heiligdom wordt opgericht, als boete in het stof op de grond gaan liggen in de vorm van een kruis. 

 

M: ďWe bidden om erbarmen. We bidden voor vrede.Ē

Heb erbarmen met Amerika, o Heer! (3X)

Heb erbarmen met Rusland, o Heer! (3X)

Heb erbarmen met OekraÔne, o Heer! (3X)

Heb erbarmen met Europa, o Heer! (3X)

O Heer, erbarm U over de goddeloze wereld!

 

Heilige Aartsengel Michael, met uw schild en zwaard bescherm ons! Amen.

Wij bidden: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.

De Heilige Michael zegent en verdwijnt.

 

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000