Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus van Sievernich

op het Feest van de Opdracht van de Heer, Lichtmis, 2 februari 2022

 

Ik zie een grote gouden bol van licht. Rechts en links van de bol is er een kleine lichtbol. De grote bol gaat open. Uit deze bol komt een prachtig licht. Dan zie ik het barmhartige Kindje Jezus van Praag. Het heeft een prachtige grote gouden kroon, donkerbruin kort krullend haar, blauwe ogen en draagt ​​een witgouden mantel en een witgouden gewaad. Het gewaad en de mantel zijn wit en geborduurd met gouden lelieranken. In Zijn rechterhand draait de wereldbol en in de linkerhand van het Kindje Jezus zie ik het Gouden Boek. Nu gaan de andere twee kleine bollen open. Ik zie engelen uit deze bollen tevoorschijn komen, één aan elke kant. Ze zijn in het wit gekleed. Ze dragen een eenvoudig gewaad. Nu spreiden de mantel van de Heer uit al knielend en zingen:

 

Misericordias Domini in aeternum cantabo,

misericordias Domini in aeternum cantabo,

misericordias Domini in aeternum cantabo.

 

De mantel is nu heel groot en is zoals een tent over ons uitgespreid. Het genadige Kindje Jezus kijkt naar ons allemaal. Dan zegent het ons:

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Met het Woord van de Heilige Schrift ben Ik tot jullie gekomen. Ik ben het Woord van de Eeuwige Vader. De Heilige Schrift is het Woord van God. Wanneer jullie je van de Schrift verwijderen, verwijderen jullie je van de Eeuwige Vader. Wie de Eeuwige Vader liefheeft, houdt Zijn geboden, is bestand tegen de tijdgeest. De Kerk is Mijn Bruid. Duisternis zal de Kerk overschaduwen. Een valse bruid die niet de Mijne is, zal de tijdgeest huldigen.”

 

Er volgde een persoonlijke mededeling.

M: "Ik zwijg!"

 

Het genadige Kindje Jezus spreekt:

 

“Mijn Allerheiligste Moeder heeft tot je gesproken. En zoals Zij tot je heeft gesproken, zo deed Zij dat op veel plaatsen. Maar de machtigen en de mensen luisterden niet naar Haar. Nu ben Ik tot jullie gekomen in Mijn Heilige Kindsheid en dit is de genade van de Eeuwige Vader om het komende strafgericht te verzachten. Bid, offer, doe boete! Offer het Heilig Misoffer op! Het is de tegenwoordigheid van Mijn Heilig Kruisoffer. In elke Heilige Mis offer Ik mezelf op. In elke Heilige Mis staan jullie onder Mijn Kruis. Gedenk dat het een misoffer is!”

 

(Persoonlijke opmerking: de Heer zegt me in stilte dat ze niets anders moet zijn. Ik vraag me af waarom Hij dit doet.)

 

De Heer wijst naar Zijn kruis, dat in de kamer staat, en zegt:

"Het geschiedt niet steeds opnieuw."

(Persoonlijke opmerking: hiermee is het eenmalige kruisoffer van onze Heer Jezus Christus bedoeld.)

“Mijn kruisdood heeft jullie verlost. Jullie zielen zijn vrijgekocht, zijn vrijgekocht door Mij. Door Mijn Kostbaar Bloed heb Ik jullie verlost.

De tijd van de beproeving is beperkt. Verheug jullie, want Ik ben bij jullie! Ik richt Mijn blik op Mijn schapen. Blijf Mij trouw en jullie zullen niet verloren gaan. Zij die Mijn schapen in de woestijn leiden en ze laten verhongeren en verdorsten zullen verantwoording moeten afleggen aan de Eeuwige Vader. Hun zielen zijn verblind door de valse bruid.”

 

Nu zie ik Zijn scepter in Zijn rechterhand, niet langer de wereldbol. De Koning van de Hemel spreekt:

 

“Deze tijd is de tijd van erbarmen, is de tijd van genade. In deze tijd zal Ik het Huis van Erbarmen stichten. Blijf ook jij standvastig. Het Huis van Erbarmen wordt voor Duitsland genade. En alle landen zullen de huizen van Mijn erbarmen stichten; want Ik ben de Koning van Barmhartigheid. Het Huis van Erbarmen is ook eerherstel.”

 

M: "Heer, behoed ons voor oorlogsgevaar. Ik smeek U: maak een einde aan de pandemie. Ik heb veel intenties.”

 

Nu zie ik veel brieven aan de voeten van de Heer liggen, een grote brief, een witte brief met stralen, drie witte brieven met stickers, een groene brief, een gele, een groot wit blad, een foto van een familie en een foto van een kind.

 

“Ik zegen die priesters die zegenen met het beeld van Mijn heilige Kindsheid. Ik ben heel bijzonder met hen verbonden. Hou het priesterschap in ere. Het is niet van de wereld, maar door de Vader ingesteld.”

 

Nu neemt de Heer Zijn scepter aan Zijn Hart. Hij is gedrenkt met Zijn Kostbaar Bloed. Hij zegent ons:

 

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

 

De Heer besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed. Het Kostbare Bloed gaat in alle windrichtingen. De Koning van de Hemel spreekt:

 

“Zeg aan de mensen dat Ik bij hen ben en ze niet verlaat! Ik ben bij jullie omdat Mijn Allerheiligste Moeder zo zeer voor jullie bidt aan de troon van God!”

 

M: “Dank U.”

Het genadige Kindje Jezus spreekt:

 

“Het is zo belangrijk dat jullie bidden, offeren en boete doen. Het gebed van eerherstel is jullie redding! Ik ben de Koning van Barmhartigheid die een einde kan maken aan alle nood als jullie dat doen wat Ik jullie zeg. Adieu"

 

M: "Adieu Heer. Serviam. Adieu. Adieu!"

Nu zie ik dat de lichtbol kleiner wordt. De twee engelen gaan binnen in hun bollen. En ik zie in het licht van de nog steeds kleiner wordende bol een datum: 25 maart gebedswake. Geloofd zij God!

M: "Adieu Heer. Vergeet ons niet. Heb medelijden met ons. O Jezus, Zoon van David, ontferm U over ons!

Ik kan alleen maar zeggen: Gezegend zij God!

M: Dank U, Eeuwige Vader, dank U, lieve Moeder Gods en ik dank U, o Heer. Dank aan de Heilige Geest. Dank aan de Allerheiligste Drie-eenheid. Dank U Heer. Dank U, lief genadevol Kindje Jezus. Dank."

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000