Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus,

 donderdag 6 januari 2022, Feest Drie Koningen

 

Het genadige Kindje Jezus verschijnt voor de monstrans. Het draagt ​​een witte mantel, een wit gewaad en een prachtige grote gouden kroon. Op de witte mantel en het witte gewaad zijn gouden ranken van lelies. De bloemen van de lelies zijn rood. Het heeft kort, krullend, donkerbruin haar en blauwe ogen. Het Kindje Jezus draagt ​​in Zijn rechterhand een grote gouden scepter en in Zijn linkerhand draagt ​​het de wereldbol die in Zijn handen draait.

 

Links en rechts van het Kindje zie ik een knielende engel. Alles is in een gouden bol van licht. Het Kindje Jezus zit in een gouden lichtbol en elke engel is ook omgeven door een gouden lichtbol. De engelen spreiden nu de mantel van de Heer uit en zeggen: "O Jezus, Gij Zoon van David, Koning van de Hemel, erbarm U over ons, erbarm U over de wereld.”

 

Met “erbarm U over ons", zo zeggen ze, zijn niet de engelen bedoeld, maar de mensen. Geknield voor het Kindje Jezus zeggen de twee engelen, zoals wij het zouden moeten doen: "O Jezus, Gij Zoon van David, Koning van de Hemel, erbarm U over ons."

Nu is de mantel wijd open. Wanneer de engelen de mantel van de Heer knielend uitspreiden, dan is dat, zo zeggen ze, een blijk van opperste eerbied voor hun Heer.

Het Kindje Jezus kijkt naar ons allen en zegent ons:

 

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Ik ben verheugd over jullie gebed. Ik wil de wereld Mijn zegen schenken met het beeld van Mijn Heilige Kindsheid als Kindje Jezus van Praag. Dit is een groot teken van Mijn erbarmen; want Ik ben de Koning van Barmhartigheid! kijk naar Mij. Ik ben jullie Heiland."

 

M: "Ik kijk naar U, Heer."

 

"Ik wil jullie ondergang niet. Ik wil jullie vreugde in de Eeuwige Vader. Ik wil jullie eeuwig leven schenken. Ik kan niet in elk huis binnengaan onder de gedaante van Mijn Heilig Brood. Daarom schenk Ik Mijn Heilige Zegen met het beeld van Mijn Heilige Kindsheid. Door Mijn Zegen geef Ik jullie de vreugde en overvloed van Mijn Eeuwige Vader. Door Mijn Heilige Zegening schenk Ik jullie die vreugde, die liefde en die gelukzaligheid van de Hemel.

 

Bid, offer, doe boete en volg Mijn wens! Als jullie stenen in de weg worden gelegd, geef ze dan aan Mij. Mijn zegen plaats Ik tegenover de tijdgeest. En zo mogen veel van Mijn trouwe dienaren zegenen met de beelden van Mijn Heilige Kindsheid. En Ik zal vreugde en vrede schenken in de harten van de mensen overal op de hele aarde.

 

Degenen die Mij niet kennen zullen zeggen: Het is toch maar een zegen. Ze kennen de Hemelse Vader niet. Ze kennen Mij niet. Ze kennen ook de niet die liefde, die liefde van de Eeuwige Vader en Mijn liefde. Zij kennen niet de kracht van de Eeuwige Vader en de Heilige Geest. Ze kennen niet Mijn kracht. Want alles is uit de Eeuwige Vader. De Drie die naar Mij kwamen uit de stam Mager: Zo moeten ook de volkeren Mij aanbidden en de zegen geven als Ik bij hen kom in Mijn Heilige Kindsheid.”

 

M: "Heb ik dat goed begrepen? De zegen geven wanneer U in de Heilige Kindsheid naar hen komt? Dus die ‘Drie van de stam Mager staan symbool ​​voor de volkeren?

Ja, Heer. Moet dit over de hele aarde, in alle landen gedaan worden? Ja, Heer.“

De Heer toont me nu verschillende brieven die mensen aan HEM hebben geschreven. Deze brieven hebben ze thuis bewaard. Ik ken deze brieven niet, maar de Heer laat ze mij zien.

 

M: “Enkelen hebben brieven geschreven. Ja, ik zie ze, ja. Een witte met een afbeelding erop, een groene brief en een rode brief. Die zie ik, ja, Heer. Ja."

 

M: “Ik smeek U ook voor de zieken. Er zijn mensen die hun gebedsintenties aan ons hebben doorgegeven. Dompel de zieken onder in Uw Kostbaar Bloed, o Heer, en in Uw Allerheiligste Hart. Ik smeek U, erbarm U over hen."

 

Dan neemt de Koning van de Hemel Zijn gouden scepter aan Zijn Allerheiligste Hart. En hij wordt de aspergil van Zijn Kostbaar Bloed. Hij besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het Kindje Jezus doet dit ook naar alle windrichtingen.

 

M: “Ja, dank U, o Heer. Dank U God.”

 

Er volgt een persoonlijke mededeling.

 

M: Ja, Heer, ik bekommer me er niet om. maakt me niet uit, ja. Ik bekommer me er niet om. Ik moet naar U moeten kijken. Ik doe dat ook. En ik kijk nergens anders naar. Ja.

Ik dank U uit heel mijn hart. En vergeet ons mensen niet. Heb medelijden met ons.”

De Koning van de Hemel neemt afscheid: “Adieu!”

 

M: "Adieu, Heer. Adieu."

 

We bidden: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Het licht van engelen vermindert en verdwijnt. Het licht van de Heer neemt ook af en de Heer verdwijnt.

 

Eigen opmerking: De genoemde brieven die het Kindje Jezus mij liet zien, zijn allemaal geïdentificeerd.

 

Bij de ‘drie, die uit de stam Mager’ genoemde personen konden we alleen maar raden dat het om de ‘Heilige Drie Koningen’ ging. Helpen kon ons dr. Hesemann, die we om hulp vroegen. Hier is zijn antwoord:

 

“De Drie Wijzen worden in de oorspronkelijke Griekse tekst van het evangelie van Mattheüs aangeduid als ‘Magoi’, dus Mager. Dit is de Griekse term voor de Perzische naam Magawan. Magawan was de stam van priesters, in zekere zin de levieten van de Meden, een buurvolk van de Perzen, die de religie van Zarathoestra volgden.

 

Zarathoestra had al rond 500 voor Christus de geboorte van de Saoshyant voorspeld die van de ‘heilbrenger’, wiens moeder een maagd was. Wanneer hij werd geboren, zou er een nieuwe ster aan de hemel verschijnen - dat is waar de Mager naar moesten uitkijken..." Meer hierover: Michael Hesemann, in zijn boek ‘Maria van Nazareth’ en op kath.net, artikel van 6 januari 2015: ‘Wie waren de Heilige Drie Koningen?’

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000