Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus op dinsdag 28 december 2021

Feest van de onschuldige kinderen

 

Ik zie het genadige Kindje Jezus. Het is omgeven door een stralende lichtkogel. En twee engelen zweven rechts en links van Hem, dus twee rechts en twee links, die ook zweven in lichtkogels. Het Kindje Jezus draagt een mooie, grote, gouden kroon die bezet is met rode stenen. Het heeft krullend, kort, donkerbruin haar en blauwe ogen. Het draagt het gewaad en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed. Het gewaad en de mantel zijn geborduurd met gouden lelies. In Zijn rechterhand draagt het Kindje Jezus een grote, gouden scepter. Op de kop van de scepter, d.w.z. op de gouden bol, is een kruis te zien dat bezet is met rode robijnen. En de Heer draagt het Gouden Boek in Zijn linkerhand. Nu komt de verschijning wat dichter bij ons. En de Heer zegent mij met Zijn gouden scepter: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

 

M: “Ja, Heer, ik dank U dat U vandaag naar ons gekomen bent. Geloofd zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen."

 

De Koning van de Hemel zegt:

 

“Ik ben vandaag naar jullie gekomen en heb het gewaad en de mantel van Mijn Kostbaar Bloed gekozen. Waarom heb Ik dit wel gedaan? Waarom heb Ik deze dag gekozen? Jullie begrijpen niet dat abortus de grootste zonde van jullie generatie is. En jullie worden steeds hartelozer. Als jullie niet luisteren naar Mijn waarschuwingen en jullie verder de weg opgaan van de geloofsafval, ... "

 

M: “Heer, is dat juist? Heb ik dat goed begrepen?"

 

“... dan zullen de oproepen van Jeremia verder weerklinken en Rusland zal tot gesel worden voor jullie volk. Er zal een brand ontstaan in het Midden-Oosten en er zal een grote oorlog komen."

 

M: “Heer, erbarm U. Heer, erbarm U!"

 

 “Jullie uitweg is het gebed van eerherstel, het roepen aan het erbarmen van de Eeuwige Vader. Ga op jullie knieën zitten! Bid voor de machtigen die niet willen knielen voor de Eeuwige Vader. Ik heb je gezegd dat Ik Mijn erbarmen over jullie land zal uitstrekken. Dit heb Ik door de verschijning in Mijn heilige Kindsheid gedaan. Ik zal Mij over de gemeenten erbarmen. Zegen jullie parochies, jullie huizen, jullie landen met de beelden van Mijn Heilige Kindsheid. Zo zal niet alleen de wetenschap jullie helpen, maar het erbarmen van de Eeuwige Vader zal over jullie komen en alle plagen snel wegnemen. En jullie zullen de vrede vinden. Ik zal de gemeenten, landen en volkeren voor oorlog behoeden als jullie Mijn wens vervullen."

 

M: “Heer, dat betekent met het beeld van het genadige Kindje Jezus van Praag, het beeld van Uw Heilige Kindsheid, moet de priester – moet de priester? - ja, dat klopt, en dan moet de priester met Uw beeld zegenen: heb ik dat goed begrepen? Ja, dat zal voor ons genade zijn. Ja."

De Koning van de Hemel zegt:

 

“De heilige Aartsengel Michaël zal de natuur aanraken met zijn zwaard. Dit alles wordt veroorzaakt door de zonde. Maar aangezien Ik de mensen bemin en Ik de Koning van Barmhartigheid ben, zeg Ik tegen jullie: Vervul Mijn wens! Zegen jullie huizen, jullie gemeenten en jullie landen met de beelden van Mijn Heilige Kindsheid. De tijd is nu gekomen om dat te doen. En wanneer jullie dit doen, zal Ik Mijn erbarmen laten neerdalen over jullie land, jullie huizen, jullie gemeenten, jullie landen, die Mijn wens vervullen. En omdat de mensen vol hoogmoed zijn, verschijn Ik in deze tijd als Kind. En zo moeten ze Mij aanvaarden."

 M: “Heb erbarmen, o Heer. O Jezus, Zoon van David, erbarm U over ons en de hele wereld."

De Heer zegt:

 

“Als je eens wist hoezeer Ik de mensen bemin! Ik ben de liefde zelf. Ik wil jullie behoeden voor de eeuwige dood. Dit is de reden van Mijn komst."

 

De engelen zingen knielend voor de Koning van de Hemel:

 

Misericordias Domini in aeternum cantabo,

misericordias Domini in aeternum cantabo,

misericordias Domini in aeternum cantabo.

Nu brengt de Heer Zijn scepter aan Zijn Hart. Hij wordt de aspergil van Zijn Kostbaar Bloed. En Hij zegent ons met Zijn Kostbaar Bloed: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij besprenkelt ons allemaal met Zijn Kostbaar Bloed, ook degenen die ver weg zijn en die om Zijn erbarmen vragen.

M: "Heer, als wij Uw wens vervullen ..."

 

Het Kindje Jezus zegt:

 

“Als jullie Mijn wens inwilligen, zal er genade en vrede onder jullie zijn. Er zal een uitstel van de oorlog komen. Maar Rusland zal jullie gesel zijn als jullie verder gaan op de weg van de ongelovigheid."

 

M: “O Heer, erbarm U over ons en de hele wereld! Dus vanwege ons gebrek aan geloof, zal plaag op plaag komen. En zo kunnen we Uw erbarmen afsmeken. Ik dank U, Heer."

 

Nu komt het Kindje Jezus dichterbij met Zijn gezicht:

 

“De Eeuwige Vader handelt niet volgens jullie eigen ideeën. De mensen moeten naar Mijn woord luisteren en het niet verwerpen. Roep het erbarmen af van de Eeuwige Vader. Dit is jullie redding. Amen."

 

We moeten bidden:

 

“O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen."

 

De Heer verlangt een gebedswake op 6 januari en op 2 februari.

 

M: "Ik verheug me op Uw komst, Heer."

 

En Hij zegent ons: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

De Heer neemt afscheid: “Adieu!

 

M: Adieu, Heer! Adieu! Vergeet ons niet en bewaar ons, erbarm U over ons."

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000