Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus op het feest van Christus Koning, zondag 21 november 2021

 

De Heilige Hostie is in de monstrans uitgestald voor aanbidding. Ik zie hoe de Heilige Hostie heel helder, vol licht wordt. Dan zie ik in de Heilige Hostie het Kindje Jezus in helder licht. Nu zie ik in de Heilige Hostie het genadige Kindje Jezus van Praag. Het draagt een grote gouden kroon op het hoofd, een gouden scepter in de rechterhand en het ‘Gouden Boek’ in de linkerhand. Uit een licht voor de monstrans komen engelen naar voor en knielen op de grond voor de monstrans. Nu zie ik het hoofd van het genadige Kindje Jezus groot in de Heilige Hostie. Het heeft donkerbruin krullend kort haar en heeft blauwe ogen. Het Kindje Jezus draagt een wit, stralend gewaad en mantel. Het gewaad en de mantel zijn versierd met gouden lelies.

Het genadige Kindje Jezus zegent ons en spreekt:

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Ik ben niet alleen de Hogepriester van de Eeuwige Vader. Ik ben de Koning van de Hemel. Ik ben de Koning van de Barmhartigheid! Ik ben de liefde zelf. Omdat Ik bemin uit heel Mijn Hart, moeten jullie ook liefhebben uit ganser harte.

Ik heb een grote wens, precies in deze tijd van verdrukking: sticht een huis van erbarmen. Van Mijn erbarmen! Daar moeten moeders met hun kinderen worden opgenomen, die door veel mensen niet gewenst zijn. Maar Ik wil deze mensen onderdompelen in Mijn Heilig Hart. Groot is de last van Babel. Mijn barmhartigheid zal des te groter zijn, die Ik uitstort in de harten van welgevallige zielen.

Oordeel niet zodat jullie ook niet geoordeeld worden. Waarom zijn jullie in deze tijd van verdrukking? Komt het niet door jullie hardvochtigheid? Vanwege jullie vele zonden die naar de Hemel schreien? Open jullie harten! Maak het weer goed! Bid, offert, doe goede werken precies nu in deze moeilijke tijd voor jullie.

Ik heb jullie gezegd dat de abortus de grootste zonde van jullie tijd is. Maak het weer goed! Schenk erbarmen aan hen die het erbarmen zo nodig hebben. Zo zal de Eeuwige Vader ook jullie erbarmen schenken."

M: "Heer, ik vraag nogmaals naar het Huis van Erbarmen."

De Heer antwoordt:

“Dit is Mijn wil. Dit is de wil van de Eeuwige Vader. De wil van de Eeuwige Vader is ook Mijn wil. Amen.

Kijk niet naar de verdrukking van deze tijd. Kijk naar Mijn liefde. Kijk naar Mijn erbarmen. Ik kom naar jullie als Koning van de Hemel en leid jullie door deze tijd."

Nu opent de Heer Zijn Hart. Er hebben waarschijnlijk mensen brieven geschreven die ik nu zie. Daar weet ik niets van. De mensen die deze brieven hebben geschreven, zullen zich waarschijnlijk na de livestream wel melden. De Koning van de Hemel legt deze brieven aan Zijn Heilig Hart, in Zijn Kostbaar Bloed. Het Kindje Jezus drukt Zijn scepter aan Zijn Hart. Deze scepter wordt tot aspergil van Zijn Kostbaar Bloed. Hij zegent ons:

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

We worden besprenkeld met het Kostbaar Bloed. Het Kindje Jezus spreekt daarbij:

“Dit geldt ook voor die zielen die ver weg bidden. Draag alles met geduld. Ik heb ook Mijn kruis gedragen. Zelfs als jullie kruis zwaar is, zo kan het niet worden vergeleken met de last van Mijn kruis, omdat Ik de zonden van de hele wereld droeg. Ook verheug jullie je in deze tijd want Ik ben bij jullie! Ik zorg voor Mijn schapen. Ik wil geen macht. Ik wil dat jullie de Eeuwige Vader beminnen! Ik wil geen macht, liefde moeten jullie in je hart dragen. Ik wil geen macht, barmhartigheid zou jullie kroon moeten zijn! Schenk goedheid en barmhartigheid aan mensen in nood."

We moeten bidden: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

De Koning van de Hemel zegt:

“Bid voor de arme zielen. Hoe vaak worden ze vergeten. Ik toon hen barmhartigheid. Mijn Kostbaar Bloed wil Ik in het vagevuur gieten. Vrees niet. Ik ben bij jullie!”

Hij zegent ons: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

De Heer neemt afscheid: "Adieu!"

M: "Adieu, Heer!"

Het Kindje Jezus is nog steeds aanwezig in de Heilige Hostie. Ik vraag om erbarmen en genade voor de aanwezigen, de biddende mensen en de zieken.

Terwijl ik blijf bidden, zie ik nu beelden uit het leven van Jezus in de Heilige Hostie. Ik zie het heilige Laatste Avondmaal van de Heer. De Heer zit aan de kop van de tafel en heft een schaal uit agaat op tot de Eeuwige Vader. Deze schaal heb ik al jaren geleden in Valencia gezien. Even later zie ik Hem aan de geselkolom. Dan zie ik de Heer aan het kruis op Golgotha. Het is alsof ik er nu zelf ben. Ik zie drie kruisen. De Heer hangt in het midden aan het kruis. Er staan mensen ​​onder het kruis. Een jonge man is erg beheerst. Beide vrouwen rouwen heel erg. Het is alsof men hun hart eruit heeft gerukt. Ik dacht altijd dat de kruisen stonden op één lijn. Maar ik zie het kruis van de Heer vooraan staan. De andere kruisen staan iets verder naar achter. Voor de Heer kozen de mensen, die Hem veroordeelden, waarschijnlijk het grootste kruis uit.

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000