Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus van Sievernich op maandag 18 oktober 2021

 

Ik zie drie gouden lichtbollen. Ze zweven boven ons en stralen een prachtig licht uit. Ze komen zwevend uit de richting van het Huis Jeruzalem. De grote bol gaat open en een prachtig licht schijnt op ons neer.

Nu zie ik het genadige Kindje Jezus dat uit dit prachtige licht komt als Kindje Jezus van Praag met een grote, gouden kroon. Het heeft donkerbruin krullend kort haar en blauwe ogen. Het draagt het gewaad en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed en op Zijn borst is een zon geborduurd en er staan de letters ‘IHS’. Op het horizontale streepje van de letter H staat een prachtig kruis. Het Kindje Jezus draagt in Zijn rechterhand een grote, gouden scepter en in Zijn linkerhand ‘Het Gouden Boek’.

Nu gaan de andere twee lichtbollen open. Ik zie een engel gekleed in het wit en een engel, dat is de strijder, de Heilige Aartsengel Michaël. Hij is gekleed, ja bijna in een Romeins tenue, zoals we hem kennen van vele afbeeldingen. Hij draagt ​​een borstpantser van fel licht, een lichtgekleurde rok tot bijna aan de knie en sandalen die aan de benen hoog zijn vast geregen met riemen. Beide engelen knielen voor het Kindje Jezus en spreiden Zijn mantel over ons uit.

De Koning van de Hemel zegt:

"Besprenkel Mij!"

Nadat de aanwezige priester de verschijning van het Kindje Jezus heeft besprenkeld met krachtig Paaswater, zegt het Kindje Jezus:

"Nu kom Ik dichterbij."

De engelen spreiden de mantel van het Kindje Jezus verder uit. En ik hoor de engelen zingen:

Misericordias Domini in aeternum cantabo,

misericordias domini in aeternum cantabo,

misericordias domini in aeternum cantabo,

misericordias domini in aeternum cantabo.

M: “Heb ik iets vals gezongen? Verontschuldig me. Ik ben geen talenkenner. Ja!"

De Heer zegt:

“Ik heb een bijzondere wens. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik ben Jezus Christus, Zoon van God, de Zoon van David. De Zoon, dat ben Ik."

M: “U vertelde mij iets over een wens, Heer?

De Heiland zegt:

“Bid voor alle naties! Er zullen grote beproevingen komen. Bid een tientje van de Rozenkrans in het Latijn, zodat alle naties met jou kunnen bidden.

Mijn Woord wordt veranderd en Ik heb jullie ervoor gewaarschuwd. Als jullie volgens jullie hedendaagse opvattingen vertalen, dan beledigen jullie de Eeuwige Vader. Ik roep op tot gebed, offer, boete, eerherstel."

M. gaat kruisvormig op de grond liggen tot boete en eerherstel en alle pelgrims bidden:

“O Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over ons en de hele wereld.

De Heer wil dat we in totaal 11 keer om erbarmen vragen.

Het Kindje Jezus zegt:

"Als Ik niet naar jullie zou komen in Mijn Barmhartigheid, zouden veel van Mijn schapen verloren gaan."

Nu neemt Hij Zijn scepter aan Zijn Hart en hij wordt de aspergil van Zijn Kostbaar Bloed. We worden besprenkeld met het Kostbaar Bloed: "In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest."

En Zijn Kostbaar Bloed vloeit over ons allemaal. We bidden:

Aller Kostbaarste Bloed van Jezus Christus, red ons en de hele wereld.

Aller Kostbaarste Bloed van Jezus Christus, red ons en de hele wereld.

Aller Kostbaarste Bloed van Jezus Christus, red ons en de hele wereld.

De Heer spreekt vertrouwelijk met M.

M: “U zei dat de Aartsengel Michaël met zijn zwaard op de aarde zou slaan? Dan raakt hij de aarde aan met zijn zwaard?"

De Heer bevestigt dit met een "Ja".

Dan bidt de Koning van de Hemel een gebed.

M: “Wat bidt U? Ik ken dat niet."

Hij bidt een gebed, dat ik niet ken, voor bevrijding van het kwaad in het Latijn. Het kwaad wijkt.

De Heer neemt afscheid met een "Adieu!"

M: “Adieu, lief Kindje Jezus, adieu! Adieu, lief Kindje Jezus, adieu! Adieu!"

De Heer zegt: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

M: Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen.

Dan gaat de Heer terug in het licht. De Heilige Aartsengel Michael gaat ook terug in het licht evenals de engelen. De bollen verdwijnen.

M: Dank aan God de Heer. Deo Gratias!

Er volgt een reactie van een biddende vrouw. De Heer zweefde eroverheen. Ik weet waarom. We bidden:

Aller Kostbaarste Bloed van Jezus Christus, red ons en de hele wereld.

Aller Kostbaarste Bloed van Jezus Christus, red ons en de hele wereld.

Aller Kostbaarste Bloed van Jezus Christus, red ons en de hele wereld.

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000