Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus op 11 oktober 2021

 

Boven de kastanjeboom zweeft een wondermooie, grote gouden lichtbol. En rechts en links zie ik twee kleine gouden lichtbollen die de grote bol vergezellen. De grote bol gaat open en er komt een prachtig licht naar ons toe. Het vormt de letter ‘I’, de letter ‘H’ en de letter ‘S’. Boven het dwarse streepje van de letter H is er een wondermooi kruis.

En uit dit licht komt nu het genadige Kindje Jezus van Praag tevoorschijn met een grote gouden koninklijke kroon, een koningsblauw gewaad geborduurd met gouden lelies, een koningsblauwe mantel geborduurd met gouden lelies en een prachtige, brede gouden boord. Op deze boord zijn kelken geborduurd.

Het Kindje Jezus houdt Zijn gouden scepter in de rechterhand en houdt ‘Het Gouden Boek’ in de linkerhand. En nu zie ik hoe de twee bollen rechts en links - er zijn er altijd twee - opengaan. Ook daar komt een prachtig stralend gouden licht uit deze bollen, maar niet zo sterk en mooi als het licht van het Kindje Jezus. En uit deze bollen komen engelen in prachtige eenvoudige witte gewaden, wondermooi stralend wit. Ze hebben donkerblond haar tot op de schouders. 

De engelen en het Kindje Jezus hebben blauwe ogen. Het Kindje Jezus heeft donkerbruin, krullend haar, kort geknipt en een wondermooi gezicht. Ik schat dat het vijf tot zes jaar oud is. Maar het ziet er erg voornaam uit. Het is de Koning van de Hemel. Nu spreiden de engelen, knielend, de mantel van het Kindje Jezus over ons uit. De mantel is van binnen goudkleurig. En nu we geborgen zijn onder de mantel van het Kindje Jezus, zegent het ons.

 “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Lieve vrienden, jullie zijn nu onder Mijn tent. Mijn koninklijke mantel wordt voor jullie een tent op aarde als jullie Mij beminnen. Bemin Mij uit heel het hart.

Ik wil jullie een leidraad geven, een gouden leidraad voor de Hemel. Jullie kennen allemaal het gebed van de Heilige Rozenkrans. Ik heb jullie altijd gevraagd om gebed, opoffering en boetedoening, om het gebed van eerherstel. Dit is een deel van de gouden leidraad. De Eeuwige Vader gaf Mijn Allerheiligste Moeder Maria de macht om de kop van de slang te verpletteren. Je weet wat dat betekent, ja?" 

M: "Ik weet wat dat betekent, ja!"

 “Als jullie nu de Heilige Rozenkrans bidden, dan komt Mijn Allerheiligste Moeder naar jullie en in jullie harten en huizen. Bid hem dagelijks, want waar de Heilige Rozenkrans gebeden wordt, daar versiert Mijn Allerheiligste Moeder jullie harten en huizen. En daar ga Ik graag binnen. Gebed, offer, boete, eerherstel, het gebed van de Heilige Rozenkrans, de toewijding aan Mijn Allerheiligst Hart en aan het Onbevlekt Hart van Mijn lieve Moeder, dit is de gouden leidraad voor de Hemel, die jullie nog versieren met de hoogste genade die jullie ontvangen in de heilige biecht. Kijk naar jullie naaste. Ga liefdevol om met jullie naaste. Ik kijk naar de christenen in Duitsland en zie hoe verward ze zijn. Ze beminnen de Eeuwige Vader niet en beminnen hun naaste niet. Vergeef elkaar, doe boete, bid. De mens vindt alleen zijn weg naar het vaderhuis als hij zich heiligt. Zonder boete, gebed, de viering van de H. Mis, Mijn kruisoffer, en het sacrament van de heilige biecht, zal het de mens niet lukken zich te bekeren. Als jullie verder zo zondigen en het Eerste Gebod overtreden, zal het strafgericht komen. Daarom kom Ik naar jullie zodat jullie je bekeren, dat jullie bidden, offeren en boete doen. Jullie, lieve zielen, kunnen het strafgericht milderen. Ik heb jullie nu de gouden leidraad van de Hemel gegeven. Neem Mijn woorden ernstig. Kom niet naar Mij met jullie eigen ideeën. Open jullie hart, luister naar Mijn Woord."

Hij neemt de gouden scepter aan Zijn Hart. Hij glimlacht omdat Hij besprenkeld wordt. (De aanwezige priester besprenkelt de verschijning van de Heer met geëxerceerd Paaswater.)

De Koning van de Hemel zegt:

"Dit is het water van Mijn Eeuwige Vader!"

Nu nadert Hij. Hij besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed.

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en de Heilige Geest. Amen."

M: “O Heer, ik smeek U om alle zieken, de coronazieken, alle zieken. Ik leg ook de bisschoppen en priesters in Uw Heilig Hart en in het Onbevlekt Hart van uw Allerheiligste Moeder. Ik wil U graag al onze intenties aanbevelen."

 

Er volgt een persoonlijke mededeling.

 

M: "Ja, zeg ik hem."

De Heer spreekt over de toewijding aan Maria volgens ‘Het Gouden Boek’.

M: "We bereiden ons voor op de toewijding aan Maria, ja."

De Heer zegt: "Adieu!"

M: "Adieu!"

De pelgrims bidden: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben!"

En ik zie dat de twee engelen teruggaan in het licht, de bollen sluiten. En het Kindje Jezus gaat terug in het licht. De bol sluit, pulseert en verdwijnt.

M: "Deo Gratias!"

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000