Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus van Sievernich op 4 oktober 2021

 

Ik zie een grote gouden lichtbol boven de kastanjeboom en een kleine gouden lichtbol rechts en links ervan. Een prachtig licht schijnt op ons. Nu gaat de grote gouden lichtbol open. Het licht schijnt naar buiten en vormt drie letters: ‘IHS’. En boven de streep van de letter ‘H’ is een prachtig kruis te zien. Nu komt het Kindje Jezus tevoorschijn uit het wonderbaarlijke licht. Het komt als Kindje Jezus van Praag met een grote gouden kroon, donkerbruin krullend kort haar, blauwe ogen. Het draagt ​​het gewaad en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed. Het gewaad en de mantel zijn geborduurd met gouden lelies. Ik zie een gouden hart op Zijn borst. Op dit hart zijn de letters geschreven: ‘IHS’. In Zijn rechterhand draagt ​​het Kindje Jezus een grote gouden scepter. En in Zijn linkerhand houdt het Kindje ‘Het Gouden Boek’ (L.M.Grignion de Montfort). Nu gaan de twee andere bollen open en ook vanuit deze bollen schijnt er een heerlijk licht naar ons toe. Uit dit licht komen twee eenvoudig geklede engelen in witte gewaden tevoorschijn. Ze nemen de mantel van het Kindje Jezus en spreiden die over ons uit.

M: "Zo wijd!"

We zijn allemaal geborgen in Zijn mantel. En onder Zijn mantel zie ik een prachtig gouden licht en ja, onder Zijn mantel, van mij gezien links, staat Pater Pio en rechts de H. Charbel.

 “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.  Besprenkel Mij!"

 (Eigen opmerking: Dit zegt de Heer tegen de aanwezige priester, die de verschijning van het Kindje Jezus wil besprenkelen met geëxerceerd Paaswater, precies op dat moment.

Ik zie dit niet omdat de priester achter mij staat.)

Het Kindje lacht en zegt:

“En nu kom Ik dichter bij jou.

Lieve vrienden, Ik moet het toelaten dat precies de godgewijde mensen in Duitsland dwalen. Ze bouwen een nieuwe toren van Babel. Maar Ik ben de Heer. Ik kom naar jullie toe en begeleid jullie door deze tijd. Ik ben Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van de Eeuwige Vader in de Hemel.

In vroegere tijden raakte hun taal verward. In deze hedendaagse tijd zijn het hun gedachten. De Heilige Schrift is het Woord van de Eeuwige Vader. Zijn geboden zijn Mijn geboden. Houd eraan vast. Satan probeert de zielen ​​te doen dwalen. Jullie bevinden zich in de tijd van de verdrukking. Gezegend is hij die vasthoudt aan Mijn Woord! Controleer alles wat jullie horen en lezen; want Satan verleidt de zielen in de huidige tijd. Onderzoek en behoud het goede. En omdat de dwaling in jullie land zo groot is, vraag Ik in dit verband de welgevallige zielen om de toewijding te doen aan Maria volgens ‘Het Gouden Boek’.” 

M: “Is het de toewijding aan Maria uit ‘Het Gouden Boek’? Heb ik dat goed begrepen?

M: “Heer, ik smeek U speciaal voor alle zieken. Ik leg ze in Uw Allerheiligste Hart en in het Onbevlekt Hart van Uw Allerheiligste Moeder. Heer, heb medelijden met hen, wees hen barmhartig, heb erbarmen met hen."  En Hij drukt Zijn gouden scepter op Zijn Hart. Hij wordt de aspergil van Zijn Kostbaar Bloed. Hij besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed.

Het Kindje Jezus zegt: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

Het Goddelijk Kind vertrouwt mij persoonlijk een geheim toe.

M: "U hebt me dat al eens gezegd, dat er dan ... dat niet meer zal bestaan ​​omdat het zoveel dwalingen in de wereld verspreidt. Ja. Dit is niet alleen in Duitsland, ook in de wereld."

Het Kindje Jezus antwoordt: "Ik heb je gezegd dat de zegels van de tijdgeest breken."

M: “Heer, heb medelijden met ons, heb medelijden met ons, heb medelijden met ons en de hele wereld. Wees ons barmhartig."

De Heiland zegt: “Heb het gebed van eerherstel lief! Wijd jullie toe aan Mijn Heilig Hart en het Onbevlekt Hart van Maria! Eerherstel! Alleen door gebed, opoffering, boetedoening en de viering van Mijn Allerheiligste Kruisoffer kan de dwaling worden opgeheven en het oordeel worden verzacht."

M: “Heer, we willen heel graag bidden. We willen doen wat U ons heeft gevraagd.

Jezus zegt: "Hoeveel zielen zullen zich wel vinden?"

M: "Lief Kindje Jezus, Heilige Padre Pio, Heilige Charbel, denk aan ons."

De Heer zegt: “Pater Pio en Charbel dienden Mij totaal. Adieu!"

M: "Adieu, adieu, Heer, adieu."

We bidden: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen."

De Koning van de Hemel zegent ons tot slot: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.

M: “Geloofd zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen."

We zingen:

"O mijn Jezus, mijn liefde, o mijn Jezus, God de Heer,

O mijn Jezus, mijn liefde, o mijn Jezus, kom tot mij.

O mijn Jezus, neem de zorgen, al het lijden in Uw Hart.

O mijn Jezus, neem de pijn weg, breng vreugde in mijn hart.

O mijn Jezus, mijn liefde, o mijn Jezus, God de Heer,

O mijn Jezus,  mijn liefde, o mijn Jezus, kom tot mij."

De Heer gaat terug in het licht. Ook de engelen, ook Pater Pio en de H. Charbel. De bollen sluiten en verdwijnen.

M: "Deo Gratias!"

We zingen het lied nog: „Et verbum caro factum est, et verbum caro factum est, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. 

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000