Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus van 27 september 2021 in Sievernich

 

Boven de kastanjeboom zie ik een grote gouden bol, begeleid door twee kleinere gouden bollen. De grote gouden bol is in het midden. De andere twee bollen zweven rechts en links van de grote gouden bol. Wonderbaar stralen ze naar ons toe. Nu gaat de grote gouden lichtbol open en er komt een prachtig licht uit en vormt de letters ‘IHS’. Het Kindje Jezus van Praag met een grote gouden kroon gekleed in het gewaad en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed treedt uit dit licht tevoorschijn. Het heeft donkerbruin, kort krullend haar, blauwe ogen, is ongeveer vijf tot zes jaar oud, en de mantel is versierd met prachtige, gouden geborduurde lelies, net als het gewaad.

Het draagt een grote gouden scepter in Zijn rechterhand en in Zijn linkerhand draagt het de wereldbol zoals gezien vanuit de ruimte. Deze draait zich en er is een gouden kruis over de wereldbol. Ik zie een grote, donkere doornenkroon rond deze aardbol. En doornen uit deze doornenkroon vallen op de aarde. Sommige doornen vallen ook in de zee. Het lijkt alsof de doornen in brand staan. 

De Heer spreekt tot ons: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen." Mijn vrienden, kijk, dit is voor jullie tot boetedoening."

M: "Het is het weer, de regen."

De Koning van de Hemel zegt: “Bid, bid, bid! Bid vooral in de komende dagen het gebed van eerherstel!"

M: "Heer, wat betekent de doornenkroon rond de aarde?"

De Heer zegt: "Ik wil je dit nu laten zien, maar zwijg."

Er volgde een persoonlijke mededeling. 

M: "Maar het zou toch... daarmee rekent niemand!"

Het Kindje Jezus geeft de raad: “Zeg Mijn vrienden, dat ze vooral samen in de zin van eerherstel bidden.”

M: "Heer, ze denken allemaal dat Corona de grootste plaag is, en dat verwacht niemand. Ja, we zullen blijven bidden." 

De Koning van de Hemel zegt: “Dit is een gevolg van jullie zonden. Door het eerherstellend gebed kunnen jullie het komende strafgericht verzachten."

Hij komt dichter bij ons.

We bidden: “O Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over ons. O Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over ons. O Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over ons."

M: “Heer, ik zou U in het bijzonder alle zieken willen aanbevelen. Neem ze op in Uw Heilig Hart."

En dan neemt Hij de gouden scepter, drukt die aan Zijn Hart. Hij wordt de aspergil van Zijn Kostbaar Bloed en besprenkelt ons en ook de mensen in de verte met Zijn Kostbaar Bloed.

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

We moeten bidden:

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

“Hoe meer er wordt gebeden, hoe meer bekering, hoe meer liefde in de harten van de mensen. Dan zal de Eeuwige Vader mildheid en goedheid tonen. Gebed, offer, boete! Gebed, offer, boete! Gebed, offer, boete! Wees trouw aan Mijn Woorden, die de woorden zijn van de Eeuwige Vader in de Hemel. Ik ben de Zoon van David."

M: “O Heer, ik zou vooral ook willen bidden voor mijn man die vandaag geopereerd is. Wees hem en alle zieken barmhartig. Wees hem en alle zieken Heer en Heiland. 

“De Hemelse Vader zal de wereld begenadigen als jullie bidden, als jullie offeren, als jullie boete doen. Wie zondigt en Mijn geboden niet onderhoudt, die de geboden zijn van de Eeuwige Vader in de Hemel, bespot God, Mijn Vader in de Hemel. Zie de valse leerstellingen, zie de dwaalwegen." (Eigen opmerking: hier verwijst de Heer specifiek naar de leraren. Degenen die de katholieke leer onderwijzen.)

M: “Ik zou U ook willen vragen voor onze vijanden. Besprenkel ook hen met Uw Kostbaar Bloed. O Jezus, Gij Zoon van David, red ons en de hele wereld."

De Heer zegt: "Adieu!"

M: “Hij zegent ons - Adieu! - en verdwijnt in het licht. Ik heb de engelen vandaag helemaal niet gezien, maar ze waren er wel. Adieu! Deo Gratias!"

We zingen: "Ik ben het lieve Kindje Jezus, kom en laat Me bij je zijn, laat Me bij je zijn!" ...

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000