Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus van Sievernich op
 20 september 2021

 

Ik zie drie gouden bollen, een grote gouden bol in het midden en één rechts en links, die boven ons zweven, nu boven de kastanjeboom. En een wondermooi licht komt reeds uit de bollen naar ons toe. De grote bol in het midden gaat nu open en er komt een wonderbaar licht eruit. Nu zie ik dat het Kindje Jezus van Praag uit dit licht tevoorschijn komt. Het draagt ​​een grote gouden kroon, een gouden gewaad en op de borst een witte hostie met de gouden inscriptie van Zijn Allerheiligste Naam, het monogram ‘IHS’. Hij draagt de mantel van Zijn Kostbaar Bloed waarop gouden lelies zijn geborduurd. Nu komt Hij dichterbij. Dan gaan de andere twee bollen open. Uit de andere twee bollen komen twee engelen, die hun haar tot op de schouders dragen, donkerblond en gekleed zijn in een mooi, maar eenvoudig wit stralend gewaad. En ze spreiden de wonderbare koninklijke mantel op hun knieën over ons uit. We zijn volledig bedekt met de koningsmantel van het Kindje Jezus. De mantel is bovenaan vast gemaakt met een gesp, een gouden gesp versierd met rode stenen. Op deze gesp staat ook weer ‘IHS’. Het Kindje Jezus draagt ​​een grote gouden scepter in Zijn rechterhand. Het houdt de wereldbol in Zijn linkerhand. Het heeft donkerbruine krullen, Zijn haar is kort, heeft blauwe ogen en komt steeds dichterbij. Het spreekt:  

 “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God, de Zoon van David. Ik kom om jullie te troosten, om jullie door deze tijd te leiden. Ik heb tot jullie gesproken dat er een offer zal zijn van Abel en een offer van Kaïn. Het offer van Abel is van God, echter het offer van Kaïn is wat de mens heeft gemaakt. Blijf trouw aan de leer van de apostelen; want deze komt van Mij. Ze hebben ze getrouw in de Heilige Schrift doorgegeven. De Heilige Schrift, dat is het Woord van de Eeuwige Vader in de Hemel. Zij kan niet worden gewijzigd. Gods Woord leeft eeuwig, Blijf Hem trouw.

De aanwezige priester besprenkelt de verschijning van het Kindje Jezus meerdere malen met geëxerceerd) Paaswater.

De Koning van de Hemel glimlacht en zegt: "Als Ik besprenkeld word, zal Ik nog dichterbij komen." Hij komt dichterbij.  

M: "Heer, dat is geen wantrouwen, nee."

De Koning van de Hemel zegt: “Het water komt ook van de Eeuwige Vader. Hij deed alles. Serviam, zeg Ik tegen jullie. Dien de Eeuwige Vader in de Hemel. Jullie zijn geen ‘Heer’! Ik ben de Heer, Ik ben Gods Zoon, Jezus Christus. Ik kom naar jullie als Kind." 

M: "En toch draagt U de wondtekenen, Heer?"

Het Kindje Jezus antwoordt: "Ja!"

M: “Ze stralen wondermooi, als robijnen. Nu zijn ze verheerlijkt."

De Heer zegt: “Je ziet, dit is Mijn verheerlijkte mantel, Mijn koninklijke mantel, eens Mijn spotmantel. Serviam, Serviam, Serviam! Wie Mij bemint, bevrijdt zijn hart van de wil om te willen heersen. Wie Mij liefheeft, die dient de Vader in de Hemel."

M: “Heer, hoe doen we dat met de zon? Het IHS-monogram? Wat moeten we daarmee doen? Moeten we de foto zo publiceren? Moeten we Uw heilig beschermend kruis publiceren? Wat moeten we doen?" 

Het genadige Kindje Jezus antwoordt: “Versier Mijn naam als zon. Jullie mogen het ook zo verspreiden. De priester zegent het in Mijn naam met Mijn kracht. En jullie mogen het ook zo in de woningen brengen. Als jullie het met de zon versieren, heb Ik daar Mijn vreugde van.” 

M: "Met stenen hier leggen? Is dat voor U goed?"

De Heer antwoordt: “Breng ook Mijn beschermend kruis in jullie huizen. Het is met Mijn Allerheiligste Naam getekend."

M: “Volgens Uw aanwijzing hebben we de houten kruisen en rozenkransen gemaakt. Dit is dus juist. De beschermende kruisen moeten er niet aan, de houten kruisen moeten eraan. Ja, ja, ik heb het begrepen." Wat is dat? Nu komt de wereldbol dichterbij. De doornenkroon ligt boven Duitsland. Er is een kruis over Amerika, de VS. Boven Italië zie ik de martelwerktuigen liggen die onze Heer aan het kruis hebben genageld. De spotmantel ligt boven Frankrijk. De beker buigt zich over Afghanistan. Boven Israël zie ik het schild dat men aan het kruis van de Heer heeft genageld met het opschrift ‘INRI’.

M: "O Jezus, Gij zoon van David, heb medelijden met ons en de gehele wereld!"

Het Kindje Jezus zegt: "Je begrijpt dit nog niet."

M: “Heer, U moet mij dit als het zover is laten zien als het Uw wil is. Serviam."

Nu neemt Hij Zijn grote scepter aan Zijn Hart, en hij wordt de aspergil van Zijn Allerheiligste Hart. En Hij besprenkelt ons met het Kostbaar Bloed.

De Heer zegt: “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Zoon, dat ben Ik."

Nu vraagt ​​de Heer M. om dichterbij te komen. Hij heeft me Zijn rechtervoet tot verering aangeboden. Op Zijn voet zie ik Zijn wondteken. Ik mag het wondteken op Zijn rechtervoet kussen. De Heer zegt: "Ik kijk in jullie harten. Moge Mijn Woord in jullie harten blijven. Moge Mijn zegen blijven in jullie harten. Adieu!"

M: “Adieu, Gij mijn Heer en Heiland. Ik leg alle zieken in Uw Heilig Hart. Alle lijdenden, allen die hier zijn en diegenen in de livestream, leg ik met al hun intenties in Uw Heilig Hart. Deo Gratias! Adieu!"

De Heer gaat terug in het licht en in de lichtbol. De bol van licht sluit en ook de twee engelen gaan terug in hun bollen. Deze sluiten ook, zijn verdwenen. Deo Gratias!

We bidden: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Jezus, Maria, Jozef! Jezus, Maria, Jozef! Jezus, Maria, Jozef!"  Serviam (= ik zal dienen!)

 

Eigen opmerking: De aanwezige priester verklaarde dat de rechtervoet van de Heer staat voor Zijn barmhartigheid. De linkervoet daarentegen staat voor Zijn gerechtigheid. Zo was M. erg blij dat de Heer haar Zijn rechtervoet gaf tot verering.

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000