Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus op 13 september 2021 in Sievernich

 

Ik zie dat de grote gouden bol er al is en in de lucht zweeft en rechts en links zijn twee kleinere gouden lichtbollen zwevend in de lucht, een rechts en een links van de grote gouden bol van licht. Een wondermooi licht schijnt over ons allen. Nu gaat de grote gouden bol open en er komt een prachtig licht uit deze bol en vormt de letters ‘IHS’ in goud. Het Kindje Jezus komt uit het prachtige licht tevoorschijn. Het komt naar ons als Kindje Jezus van Praag met een prachtige gouden kroon, donker krullend haar, blauwe ogen. Het draagt de mantel en het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed. Zijn gewaad is geborduurd met gouden lelies. Wondermooi! Dan gaan de andere twee bollen open en er komt rechts en links een engel tevoorschijn uit dit prachtige licht. Ze dragen stralend witte gewaden. Het Kindje Jezus draagt ​​een grote gouden scepter in Zijn rechterhand en kijkt naar beneden. In Zijn linkerhand draagt ​het de doornenkroon.

De Koning van de Hemel zegt:

“In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Zoon van God, Jezus Christus, de Zoon van David, dat ben Ik. Ik ben de Zoon van de Eeuwige Vader in de Hemel en Ik kom naar jullie toe in de gedaante van een kind."

Nu komt Hij een beetje naar ons toe gezweefd. En de engelen spreiden de mantel, Zijn mantel van Kostbaar Bloed, over ons uit. De Heer zegt: 

“Lieve vrienden, vandaag ben Ik naar jullie gekomen. Ik heb de roep uit jullie harten gehoord. Ik kijk in jullie harten, Ik zie wat jullie beweegt. Vertrouw op Mijn Hemelse Vader. Blijf standvastig!“ 

En ik zie Zijn wondtekenen en ze stralen wonderbaarlijk. Nu heft Hij de doornenkroon op.

“Kijk, deze doornenkroon is de roep om gerechtigheid. Ik moet deze op jullie land leggen. Bid daarom om eerherstel! En niet alleen op jullie land moet Ik deze doornenkroon leggen. De grootste zonde van jullie tijd is de abortus. De abortus van de kinderen, de abortus van de zielen die toch bedoeld waren voor de Hemel.

Ik kom met Mijn gouden scepter van genade als vriend naar jullie. Breng het gebed van eerherstel in de wereld. Dit is niet alleen jouw opdracht, dit is jullie opdracht. Serviam!" (= ik zal dienen!)

M: “Serviam, Heer, serviam!

Dat zeg ik hem, dat wordt pas waar op het einde. Hij heeft mij net gevraagd. Dat vertel ik hem. Ja, dat was waar, ja.” (Vooraf was er een gesprek met een priester. De Heer zei dit over ons gevoerde gesprek.) 

De Koning van de Hemel zegt:

“De zegels van de Kerk zijn gericht op de tijdgeest. De zegels van de tijdgeest zullen binnenkort scheuren omdat de tijdgeest niet de Heilige Geest is. De tijdgeest is van de wereld, maar de Heilige Geest is de Geest van God. De Heilige Geest is jullie Trooster. Ik laat jullie niet alleen."

En zo neemt Hij Zijn scepter en kijkt Hij tegelijkertijd naar de scepter, die onderaan de zuil van het beeld van het Kindje Jezus staat, en drukt Zijn scepter aan Zijn Hart. (De scepter aan de zuil van het Kindje Jezus werd geschonken door een pelgrim.) De scepter van het Kindje Jezus wordt de aspergil van Zijn Hartenbloed.

M: "O Heer, besprenkel ons met Uw Kostbaar Bloed."

De Heer besprenkelt ons en zegt:

“In de naam van de Vader, van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Ik heb niet alleen jullie, Ik heb ook Mijn kinderen in de verte besprenkeld en Mijn Bloed is in het vagevuur gegaan om de arme zielen te bevrijden. Ik zal terugkomen. Adieu."

M: "Adieu, lief Jezuskind, Adieu." Wij zingen:

 

"Ik ben het lieve Kindje Jezus,

kom en laat Mij bij je zijn.

Ik schijn tot op de bodem van je hart,

Ik ben elk uur bij je.

In nood aanroep Mij, 

want Ik kom graag naar je."

 

We bidden: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben! Amen." "Adieu!"

 

Onze Heer gaat terug in het licht met de twee engelen die Zijn mantel nog dragen. En nu zijn ze volledig in het licht verdwenen. De bollen sluiten en verdwijnen in de richting van het Huis Jeruzalem.

“O Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over ons.

O Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over ons.

O Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over ons."

“Ik dank U uit heel mijn hart, o Heer. Deo Gratias!"

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000