Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus op maandag 6 september 2021 in Sievernich

 

Een prachtig licht zweeft naar ons toe. De grote gouden bol gaat open. Nog zie ik het genadige Kindje Jezus niet, maar het Christusmonogram ‘IHS’ komt naar ons toe in prachtig wit schrift uit licht. Nu zie ik het genadige Kindje Jezus uit dit licht tevoorschijn komen. Het draagt een prachtige grote gouden kroon. Het komt steeds verder uit de lichtbol en het wonderbaarlijke licht. Het draagt ​​Zijn gewaad van Kostbaar Bloed. Het draagt een witte koninklijke mantel, dit keer over het rode gewaad, die is geborduurd met gouden lelies. Het Kindje Jezus draagt de gouden scepter in Zijn rechterhand en de wereldbol in Zijn linkerhand. Nu gaan tegelijkertijd ook de andere twee bollen open en er komt een prachtig licht uit deze bollen. Nu zie ik ook de twee engelen die elk uit een bol tevoorschijn komen in prachtige, witte, stralende gewaden. Ik heb ze altijd al beschreven. Zij hebben schouderlang donkerblond haar. Ik kan niet zien of het een man of een vrouw is. De engelen hebben geen geslacht.

Het Kindje Jezus zegent ons: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Ik ben Jezus Christus, jullie Heer, de Zoon van David. In de gestalte van een kind kom Ik naar jullie. Ik heb jullie al uitgelegd waarom Ik dit doe. Ben je Mijn Psalm vergeten?"

M: “O Heer, ik ben hem vergeten. We wilden de Psalm uit de Bijbel bidden, ja. Misschien kunnen we dat meteen nog doen. Verontschuldig mij alstublieft."

De Koning van de Hemel zegt: “Zeg aan de hopelozen dat Ik Mijn Kerk zal vernieuwen. Wees vol vreugde, heb hoop en blijf trouw aan Mijn Woord. Dat wat jullie meemaken duurt maar een korte aardse tijd."

M: "Hoe noemt U dat? Apostasie, wat is dat? Is het dit wat we nu meemaken en dat maar een korte tijd zal duren, Heer? Ja?"

De Heer antwoordt: “Zo is het. Blijf mij trouw!"

De Heer wenst het Jezus-monogram ‘IHS’ op het Huis Jeruzalem buiten en in onze huizen als beschermschild. 

Het Kindje Jezus zegt: “En nu kijk Ik naar jullie intenties.”

“O Heer, besprenkel ons met Uw Kostbaar Bloed. Ik smeek U daarom zozeer voor allen die hier zijn, de harten, de biddende harten en de harten die hier niet kunnen zijn."

 

De Heer besprenkelt ons met het Kostbaar Bloed en zegent: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

M: “Meest Kostbaar Bloed van Jezus Christus, red ons en de hele wereld. Amen."

Het Kindje Jezus zegt: “Ik zal hetzelfde doen bij het Huis Jeruzalem. Het gaat om het aanbrengen van het monogram ‘IHS’.

M: “Ik dank U uit heel mijn hart, Heer, ik dank U uit heel mijn hart, ik dank U eeuwig uit heel mijn hart. Serviam! (= ik zal dienen!)

Jezus zegt: "Adieu!"

M: "Adieu!"

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen. Dank U, o Heer, in alle eeuwigheid. Amen."

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000