Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus van Sievernich op 30 augustus 2021

 

Ik zie drie lichtbollen, een grote lichtbol in het midden en twee kleinere lichtbollen, elk een bol rechts en links van de grote lichtbol. De grote bol gaat open en het Kindje Jezus van Praag komt naar buiten. Het draagt ​​een grote gouden kroon, het gewaad en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed. De mantel en het gewaad zijn geborduurd met gouden lelies. Prachtig! In Zijn rechterhand draagt het een grote gouden scepter en in Zijn linkerhand heeft ​​het de wereldbol. Boven de aardbol is een groot, gouden kruis te zien.

De Hemelse Koning zegt: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

Nu gaan de andere twee bollen open. Twee engelen in helderwitte gewaden komen tevoorschijn. Het is een wonderbaar prachtig gouden licht. Wonderbaar, alleen al om de bollen te zien. Een wondermooi licht gaat uit van het Kindje Jezus en de engelen.

De Heer zegt: “Lieve vrienden, bid het gebed van eerherstel zoals Ik het wenste en nog steeds wens. Luister naar Mijn Woord. Serviam!" (= ik zal dienen!)

Het Kindje Jezus kwam dichter naar me toe en wenste dat ik ook dicht bij Hem zou komen. Ik gleed op mijn knieën dichter naar de Heer. Boven Zijn Hart zie ik een tekst die ik op de grond moet tekenen: "IHS".

Het Goddelijke Kind spreekt: “Vroeger schreven ze “INRI” op het bord. Het was op Mijn kruis. Aan het kruis heb Ik jullie verlost door Mijn Kostbaar Bloed. Dit was de wil van de Hemelse Vader; want alleen de Zoon van God kon het offer van de verlossing brengen, en die Zoon, dat ben Ik.

"IHS": dat is Mijn Naam, Mijn verheerlijkte naam, die jullie nu in jullie huizen moeten brengen. Deze naam, Mijn naam, brengt jullie zegeningen. Het is belangrijk dat jullie hem in huis hebben. Luister naar Mijn Woord. Open jullie hart. Bevrijd jullie van je eigen ideeën. De liefde redt jullie. Ik ben de liefde zelf, Ik ben de Zoon van de Eeuwige Vader in de Hemel - Jezus Christus.

Zo ben Ik als kind naar jullie gekomen omdat jullie de kinderen vermoorden, omdat draagmoeders jullie kinderen baren, omdat mannen kinderen willen opvoeden die geen echtpaar zijn, omdat vrouwen kinderen willen opvoeden die niet getrouwd zijn, zoals het de Hemelse Vader zou behagen; want het huwelijk is een geschenk van de Hemel. De wetenschap experimenteert met embryo's. Dit is niet de wil van de Eeuwige Vader.

En zo kom Ik als kind naar jullie omdat jullie de kinderen hebben beroofd van hun rechten. Ik ben de liefde zelf. Hoe zou Ik niet met hen kunnen meevoelen? Hoor de kreet, hoor hun schreien om gerechtigheid. Bid. Breng eerherstel. Breng offers. Offer het Heilig Misoffer op. Vermijd de zonde en bid voor de zondaars. Wat gebeurt er met de kinderen, wat doen jullie toch? Kijk naar de Eeuwige Vader in de Hemel, kijk naar het Woord van God, kijk naar Mijn Woord. Amen."

Het Kindje Jezus begint met het gebed dat we moeten bidden:

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

Ik vroeg de Heer: "O Heer, besprenkel ons met Uw Kostbaar Bloed!"

Het Kindje Jezus brengt Zijn gouden scepter naar Zijn Hart en besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed. De gouden scepter wordt de aspergil van Zijn hartenbloed.

 “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en de Heilige Geest. Amen.

Lieve zielen, de Eeuwige Vader houdt zoveel van jullie.

Serviam, serviam, serviam! (= ik zal  dienen!)

Voor alle zieken wenst de Heer het gebed: "O Jezus, Gij Zoon van David, heb medelijden met hen!" Dit moeten we drie keer bidden.

Dan voor ons, arme zondaars drie keer: “O Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over ons!”

De Hemelse Koning zegt: “Draag de liefde van de Hemelse Vader als een kroon. Draag het christendom in jullie hart en bewaar het als een kroon. Kijk naar Mijn kroon. Adieu!"

Ik nam afscheid van de Heer en zei ook: "Adieu!"

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000